MOHOSZ hu 728x90 2

Log in

Pontyfogó VSZ

 

HIVATALOS ORSZÁGOS PONTYFOGÓ VERSENYSZABÁLYZAT

(érvényes 2018. március 13-tól)

1. RENDEZÉS, SZERVEZÉS, RÉSZTVEVŐK

1.1. A nemzeti (országos) horgász bajnokságokat a Magyar Országos Horgász Szövetség (a továbbiakban: MOHOSZ) megbízásából a MOHOSZ Országos Versenyhorgász Bizottsága (a továbbiakban: OVHB) írja ki, s a MOHOSZ illetve tagszervezetei vagy az azokhoz tartozó horgász egyesületek rendezik meg. A MOHOSZ a Nemzeti Sportszövetség tagja, az országos illetve magyar bajnokság elnevezést csak az általa szervezett versenyek viselhetik.
A rendező szervezet hivatalosan felelős az adott versenyért, a versenykiírás maradéktalan betartásáért és köteles egy előzetes programot, valamint költségvetést 2 hónappal a bajnokság előtt az OVHB rendelkezésére bocsátani. A versenykiírástól eltérni nem lehet.
1.2. Az országos versenyszabályzat értelmében a bajnokságok nyílt, nevezéses versenyek. Az országos bajnokságokon való részvételnek feltétele, hogy a versenyzők, a MOHOSZ valamely tagszervezetéhez tartozó horgászegyesület tagjai legyenek, magyar állampolgársággal valamint előírt módon érvényes horgászengedéllyel, és versenyigazolvánnyal rendelkezzenek. A nevezések módját és formáját az OVHB által évente kiadott versenykiírás tartalmazza.
A megadott nevezési határidők lejárta után az OVHB nevezést nem fogad el. Az országos bajnokságok lebonyolítása az érvényben lévő országos versenyszabályzat szerint történik. Ez megtalálható a MOHOSZ honlapján (www.mohosz.hu).
A világ- és Európa-bajnokságokon való indulás feltételeit a Nemzetközi Sporthorgász Szövetség (CIPS) és nemzetközi szövetségeinek (FIPS) szabályzatai illetve a jelen szabályzat határozzák meg. A versenyzők kötelesek betartani a Nemzetközi Doppingellenes Bizottság szabályzatában előírt rendelkezéseket.
2. Az országos bajnokságon párosok vehetnek részt.
2.1. Az országos bajnokságra azon párosok nevezhetnek, akik megfelelnek az Országos Pontyfogó Bajnokság részvételi feltételeinek.
2.2. A versenyzőknek tudniuk kell igazolni állampolgárságukat személyi igazolvánnyal, útlevéllel, vagy egyéb, személyazonosság igazolására alkalmas okmánnyal. Az igazoló dokumentumot be kell tudni mutatni a verseny sorsolása előtti regisztráció folyamán.
2.3. Csak azok a versenyzők vehetnek részt az országos bajnokságon, akik az adott tárgyévre érvényes (magyar) állami horgászjeggyel és versenyigazolvánnyal rendelkeznek.
2.4. Csak azok a versenyzők indulhatnak az országos bajnokságon, akik a nevezési határidőig leadták nevezésüket, és befizették nevezési díjukat. A nevezés tartalmazza: a páros tagjainak nevét, címét, és a tárgyévi versenykiírásban kért elérhetőségüket.
2.5. A párosok két főből állnak, segítő nem állhat rendelkezésükre. Egy, versenyengedéllyel rendelkező tartalék azonban igen. Ennek személyét a versenyre való nevezéskor kell megnevezni.
2.6. A versenyen a párok horgászterületei közötti távolságnak (az egyik horgászhely széle és a másik horgászhely széle között mért távolságnak) legalább 20 és legfeljebb 60 méternek kell lennie. A párosok horgászhelye 20 x 12 méteres méretű, melynek vízzel érintkező része a 20m. A horgászhelynek teljes mértékben használhatónak kell lennie, és alkalmasnak arra, hogy horgász sátrakat és ernyőket állítsanak fel rajta.
2.7. A párosok területének, rajthelyének határát szalagokkal kell jelölni, illetve elválasztani. Ezt a területet a párosok tagjai csak indokolt esetben hagyhatják el. A szomszéd duó területére tilos átlépniük. Ez alól kivételt képez: a szektorbírói és versenybírói utasításra vagy engedéllyel történő átlépés, szomszéd duó részére való indokolt segítségnyújtás (például balesetkor történő segítség). A rajthelyre bármikor beléphet a versenybíróság valamely tagja, a szektorbíró, valamint a versenyzők egyetértésével a versenyre az OVHB akkreditációjával rendelkező sajtós.

 Pontyfogorajz.jpg

3. Az ORSZÁGOS PONTYFOGÓ BAJNOKSÁG LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJE

3.1. Az Országos Pontyfogó Bajnokság (továbbiakban OPB) 3 fordulóban kerül megrendezésre. Amennyiben az indulók száma 13 páros szektoronként, vagy annál több, az értékelés alszektoronként történik. 12 párosig egy szektorban, 13 vagy annál több szektoronkénti induló esetén a szektorokat két alszektorra kell bontani: 1 - x és x - y (az y az összes induló száma a szektorban, x a szektor fele). Amennyiben a második alszektor így páratlan számú lenne, az első alszektorbeliektől kell ezt az alszektor utolsó helyén horgászóval kiegészíteni. Ez a versenyző az első alszektorban értékelendő, a második alszektorban csupán a sorrend miatt. A második szektorbeliek az így elért helyezési számot kapják.
A végeredmény a következők szerint kerül megállapításra:
Fordulónként a helyezésnek megfelelő pontszám jár a duóknak (első hely 1. helyezési szám, 9. hely 9 helyezési szám), aki a három fordulóban az összesített helyezési számok alapján a legkisebb helyezési számot gyűjti össze, az győz. Helyezési szám egyezés esetén a három fordulóban fogott halak összsúlya dönt. Amennyiben 3 szektoron belül (A-B-C) nem azonos számú páros indul, ez esetben a "nagyobb" szektorban utolsó helyen végző azonos pontszámot kap, mint az utolsó előtti. (Pl.: 13 nevezett csapat esetén (13=A-5, B- 4, C-4) a felsorolt szektor kiosztásnál az A szektor 4. és 5. helyén végzett csapatok egységesen 4-4 pontot kapnak.) Ha egy adott szektorban több csapat sem tud felmutatni értékelhető fogást (például egy 9 fős szektorból csak 4 csapat fog halat), akkor a lehetséges szektorhelyezéseknek megfelelően átlagpontszámot kell nekik számolni (tehát a példánál maradva 5+6+7+8+9=35, ez osztani kell a csapatokkal, az 5-el, 35:5=7, tehát így 7 pont jár mindegyiknek).
3.2 Az OPB-ra jelentkező párosokat több, arányosan kialakított szektorba kell beosztani. Az adott szektorban a horgászhelyek számát az induló csapatok számához kell igazítani.
3.3. A válogatott keret és a válogatott:
Olyan horgász, aki már részt vett egy magyar, vagy más nemzetközi horgászversenyen valamely más nemzet képviseletében, öt éven belül nem indulhat a magyar nemzet képviselőjeként világversenyen.
A válogatott keret négy párosból áll, amelyek a következők szerint kerülnek kijelölésre: a bajnokság első két helyezett párosa automatikusan tagja a válogatottnak, a harmadik és negyedik párost a szövetségi kapitány jelöli ki. Ugyancsak a kapitány jogköre a négy párosból a tartalék páros kijelölése is.
Amennyiben az így kialakult válogatott csapat tagjai közül egy versenyző valamely ok miatt nem tud az illető nemzetközi versenyen indulni, helyette a szövetségi kapitány joga újabb versenyzőt kijelölni a válogatott keretből az OVHB jóváhagyásával, aki lehet az adott csapat tartalék embere is. Amennyiben a válogatott keret tagjai közül már nincs lehetőség újabb versenyző kijelölésére, a bajnokság alapján a szövetségi kapitány újabb versenyzőt is megjelölhet a csapat tagjának, azonban ez a válogatott keret összetételén (kivéve az önhibájából bekövetkezett esetet) nem változtat.
3.4. A bajnokságok időpontját és helyszínét legkésőbb a MOHOSZ által kiadott lapnak, a Magyar Horgásznak legkésőbb az adott évi februári számában kell nyilvánosságra hozni. A versenykiírásokat ugyanabban az időben az OVHB honlapján is közre kell adni. Az Országos Versenyhorgász Bizottság hivatalos lapja a Magyar Horgász, az ott megjelenő közleményeket kell egyedüli hivatalos információként elfogadni. A bizottság www.ovhb.hu weboldalán a versenyek lebonyolításával, eredményeivel kapcsolatos hivatalos információkat jelenteti meg.
A nevezési határidőt a versenykiírás határozza meg. Ezután csak az OVHB egyedi elbírálása alapján, kivételesen indokolt esetben fogadható el nevezés. A bajnokságokon helyszíni nevezés nincs. A versenykiírást egyedül az OVHB jogosult módosítani. Aki a versenykiírásokban meghatározott regisztrációs határidőre nem érkezik meg, vagy a regisztráción nem jelenik meg, nem indulhat a versenyen, a további szankciókat az OVHB hozza meg. Aki a versenyzést a verseny befejezése előtt (az önhibáján kívüli eseteket pl. sérülés, stb. kivéve) abbahagyja, az OVHB döntésétől függően, de legalább egy évig semmilyen országos bajnokságon nem indulhat el.

4.TECHNIKAI ÉRTEKEZLET, SORSOLÁS

4.1. A kiírt sorsolási időpont kezdete előtt minden párosnak regisztráltatnia kell magát. Aki nem regisztráltatja magát a sorsolás kezdetéig, az elveszti a versenyen való indulásának jogát.
4.2. A vis major, az önhibán kívüli okból bekövetkező késés (például autóprobléma, baleset, közlekedési akadályoztatás) esetén a sorsoláson jelenlévő párosok szavazása dönti el (50% plusz 1 fő), hogy a késő páros utolsó sorsolóként (övék a maradék, a még ki nem húzott rajthely) indulhat-e a versenyen, amennyiben a versenykezdetre még odaér. Ha az elkéső páros a versenykezdetre (2. hangjelzés) sem ér oda, akkor a versenybíróság köteles őket kizárni a versenyből, mely rákerül a csapat adatlapjára is. Ekkor a csapat elveszíti a befizetett nevezési díját is.
4.3. A regisztráció alkalmával mindkét versenyzőnek aláírásával kell igazolnia, hogy a hivatalos versenyszabályzatot elismerik, és vitás esetekben alávetik magukat a versenybírók döntéseinek. Regisztráció alkalmával a csapat mindkét tagja köteles bemutatni érvényes versenyengedélyét és horgászengedélyét. A tartalék csapat tagnak (ha van) elegendő abban a fordulóban regisztrálnia melyben szerepet kap.
4.4. A sorsolást legalább 180 perccel a verseny kezdete előtt kell végrehajtani, az OPB szervezőinek felügyelete mellett, valamint minden résztvevő páros jelenlétében, figyelemmel az 5.2 pontra.
4.5. A sorsolást előre meghatározott módon kell végrehajtani.
Két körből áll a sorsolás menete. Első körben a csapatok nevük ABC sorrendje szerint sorszámot húznak, mely számok megadják a rajthelyek kihúzásának sorrendjét.
A második körben a már első körben kihúzott számok emelkedő sorrendje szerint a duók kihúzzák a rajthelyet, mely szektorban kell helyüket elfoglalni, mely rajthelyen horgásznak a verseny folyamán. A II. és III. fordulóban, a szektorokban szélső helyen horgászó párosok kiemelésre kerülnek /szektoronként 2 páros/.
4.6. A verseny folyamán, a sorsolás után öt hangjelzés van.
1. Hangjelzés. A sorsolást követően a csapatoknak 120 perc áll rendelkezésükre, hogy minden holmijukat, versenyzéshez szükséges horgászeszközüket, csalijaikat és etetőanyagaikat az általuk kisorsolt rajthely területére kipakolják, és hogy előkészítsék eszközeiket.
2. Hangjelzés. A horgászat kezdete. Ekkortól lehet elkezdeni az etetést, a horgászatot és a markerúszós víz-fenék feltérképezést és a markerúszós horgászterület megjelölését.
3. Hangjelzés. A verseny vége előtt 15 perccel hangzik el
4. Hangjelzés. A verseny végét jelöli. Ekkor azonnal minden szereléket ki kell húzni a vízből, és várni a mérlegelőket.
5. Hangjelzés. A verseny vége után 15 perccel szólal meg. Ezt követően a még a 4. hangjelzést megelőzően megakasztott hal már csak akkor számít érvényes fogásnak, ha a hal teljesen kint van a vízből, nincs a víz felett sem. A mérlegelés után minden páros köteles valamennyi szerelékkel és anyaggal együtt rendben, tisztaságban elhagyni horgászhelyét. Erre a lefújást követően 150 percük van. A lefújást követően 180-240 perccel (ennek a pontos idejét a technikai értekezleten mondják el a szervezők) következik az eredményhirdetés.

5. A VERSENY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI

5.1. Minden versenyző köteles a versenyszabályzat minden pontját betartani.
5.2. Tilos az OPB versenypályán edzeni a versenyt megelőző 5 napon belül.
5.3. Minden párosnak 120 perc áll rendelkezésére, hogy előkészítse az eszközeit. A verseny folyamán csali bevitel, vagy csali csere párosonként csak egy alkalommal vehető igénybe a szektorbíró előzetes engedélye és ellenőrzése után. Ennek lehetőségét a technikai értekezleten kell meghatározni.
5.4. A markerúszós bot nem számít plusz botnak, tehát használata a négy felcsalizott végszerelékkel rendelkező bot mellett engedélyezett. Egy időben maximum csak két markerúszó lehet bedobva! A versenyzők a horgászterületeik határait kijelölhetik két, partról bejuttatható marker jelzőbójával, amelyek lehetnek világítók is. Ezeket, a jelzéseket a horgászterületen belül kell elhelyezni, ahogy azt a versenyterületet kijelölő jelzések meghatározzák. A jelzéseket megtarthatják a verseny ideje alatt, de el kell távolítani őket, amint a verseny véget ért. A versenybírók és szektorbírók számára is jól felismerhetően kell jelölni a markerúszós botokat. Ez történhet bottestre vagy bot tartóra rögzített rikító színű vászon vagy feltűnő papír elhelyezésével, és/vagy magasabb horgászbot tartón való elhelyezéssel. Szektorbíró saját hatáskörén belül kérheti a rikító színű vászon vagy papír és a magasabb bot tartón való tárolás egyidejű meglétét. A markerúszós botokat nem szabad az éppen horgászatra használt, bevetett botok tartójában elhelyezni.
5.5. Szigorúan tilos a versenyzőket 50 m-nél közelebb helyezni bármilyen elektromos építményhez (elektromos vezeték, transzformátor, stb.)
5.6. Minden szektor mellé kijelölésre kerül létszámtól függően több, de legalább egy szektorbíró. A szektorbíró feladata, hogy figyeljen a verseny szabályainak betartására. Az ő feladata, hogy vigyázzon arra, hogy a felügyelete alá tartozó párosok horgászhoz méltóan viselkedjenek. A szektorbíró bármikor ellenőrizheti a horgászok által használt csalikat, etetőanyagokat, felszereléseket és végszerelékeket. A bedobott végszereléket ellenőrzés végett bármikor joga van kivetetni és szemrevételezni. Szabálytalanság észlelésekor a szektorbíró köteles a szabálytalanságról rögtön jelentést tenni a verseny szervezőjének (és vagy vezetőbírójának). A szektorbírónak minden hal mérlegelésénél jelen kell lennie, és a mérlegelést aláírásával kell hitelesítenie.
5.7. Kizárólag pontyokat (tükör, pikkelyes) és amurokat értékelnek, melyeknek minimum 1500 g (1.5 kg) súlyúnak kell lenniük. A halakat élve, pontytartó hálókban kell tartani. A verseny alatt a hálókat teljes hosszukban a víz alá merítve kell tartani, ólom vagy egyéb nehezék nélkül. Semmilyen más módon nem tárolhatók a kifogott halak. Az a versenyző, aki nyilvánvaló gondatlanságából megcsonkított vagy sérült halat mutat fel a méréskor, büntetésben részesül. Ebben az esetben a felmutatott, a horgász gondatlansága miatt megsérült halat nem értékelik. A pontyzsákok megtelése esetén a versenyzők kérjék, hogy a szervező személyzet mérjen le néhány, vagy az összes halat, és ezzel felszabaduljon pár haltartó. A versenybírók és a mérlegelők kötelesek eleget tenni e kéréseknek. A pontyzsákok szolgálnak a halak tárolására. Méretüknek és minőségüknek biztosítaniuk kell a halak biztonságát.
5.8. Minden páros köteles a kifogott halakkal kíméletesen bánni. Minden csapatnál kell lennie két darab nagyméretű, (ha kerek 70 cm átmérőjűnek, ha háromszög, akkor elől 70 cm szélesnek kell lennie) ún. bojlis merítőhálónak, kettő darab ponty matracnak vagy bölcsőnek, 1 darab fertőtlenítőnek, és minimum 10 darab pontyzsáknak.
A fogást követően a versenyzők kötelesek a hallal kíméletesen bánni, nedvesen tartott pontymatracra helyezni, majd pontyzsákba helyezni. Egy pontyzsákban mérettől függetlenül 1 db hal tárolható. A mérés után az élő és jó állapotban lévő halakat kellő körültekintéssel vissza kell helyezni a vízbe.
5.9. Állati eredetű csalik (élő vagy halott), halikra, valamint állatot, rovart imitáló fémből, fából, készült műcsalik használata szigorúan tilos. Gumiból és műanyagból készült műcsalik használata engedélyezett. Csalizásra használható minden növényi eredetű mag és egyéb növényi eredetű csali, valamint az akár növényi és/vagy állati lisztből, őrleményből mesterségesen előállított csali, valamint különféle lisztek és liszt keverékek, magvak, bojlik és pelletek, melyeket kötelezően hajszálelőkén kell felkínálni.

5.10. Etetésre használhatóak:
- különféle etetőanyagok, morzsák, granulátumok, különböző állati és növényi eredetű
lisztek
- gyári illetve házi készítésű bojlik és pelletek
- aromák
- növényi eredetű magvak főzve, szárazon és erjesztve
- etetőanyag ragasztók valamint etetőanyag földek, lösz, agyag

5.11. Etetésre és csalizásra tilos használni bármilyen élő vagy elpusztult állatot. Elpusztult állatot tilos használni még szárított, és hőkezelt állapotban is! (például tilos használni szárított rákot, kagylót, gilisztát, szúnyoglárvát). A horgászhelyre fordulónként maximum 200 kg szárazanyag (bojli, pellet, különféle magok és őrlemények) vihető be.

5.12. Etetni csak emberi erőn és ügyességen alapuló eszközökkel lehet. Etetőhajó és halradar használata tilos! Minden sűrített levegővel, gázzal vagy elektromos árammal működő eszköz használata tilos. Azonban akkumulátoros kézi mixer (akkus fúró) az etetőanyag keverésére használható.
5.13. Engedélyezett az etető csúzli, egy vagy két kézzel működtetett cső a bojlik bedobásához, egy vagy két kézzel tartott nagy nyeles kanál, a földre helyezett és mindkét kézzel működtetett csúzli, esetleg gumiszalaggal, rugóval, oldódó tasakkal, oldódó szállal működő eszközök; rakéták, melyek belső átmérője nem lehet nagyobb 70 mm-nél, hossza pedig 200 mm-nél, és horgászbottal dobják be. A csúzlizáshoz és parittyázáshoz használt gombóc átmérője nem lehet nagyobb 7 cm-nél.
5.14. A páros tagjai szákolhatnak egymásnak.
5.15. A verseny végén tilos a megmaradt csalit a vízbe dobni.
5.16. A verseny 72 órás fordulókból áll; ha egy kényszerítő körülmény (pl. vihar) miatt megszakad, a forduló érvényesnek számít, ha legalább 54 órán át tartott.
5.17. Ha a megszakítás hamarabb következik be, mint hogy 48 órája tartana a verseny, a verseny folytatódhat, de a szünet időtartama nem számít bele a 72 órába. Ha a megszakítás 48 óra elteltével következik be, a verseny nem folytatódik, hanem az addig elért eredményeket értékelik.
5.18. A felcsalizott szerelékes horgászatra használt botok hossza 4 m-nél hosszabb nem lehet.
5.19. Horgászat során tilos a feeder, match, rakós, pergető, legyező botok horgászatra való használata.
5.20. Surf botok használata engedélyezett.
5.21. A parittyázásra, etető rakétázásra használt botokat a kettő plusz kettő (összesen 4 darab) bedobott bot mellett és a terület és/vagy etetésjelölő markerúszók (plusz 2 db) bent léte mellett is lehet használni. De csak versenyzőnként egyet, tehát összesen kettőt.
Tehát a verseny ideje alatt engedélyezett egy időben a négy darab felcsalizott bojlis bot, a kettő darab markerúszós bot és a kettő darab parittyás vagy etetőrakétás bot használata.
Ez összesen 8 darab bot, de ebből csak 4 darab lehet horoggal rendelkező, felcsalizott bot.
5.22. Az orsókat kötelező rögzített fékkel felszerelni.
5.23. Nyeletőfékes orsók használata engedélyezett. A nyeletőfékes orsókon a nyeletőfék bekapcsolása nem kötelező.
5.24. A bevetett bot spiccén túl, a főzsinórra csíptetve vagy arra ráhúzva nem elektromos rendszerű kapásjelző használata engedélyezett, de csak abban az esetben, ha azzal egyidejűleg egy fixen rögzített elektromos kapásjelző van a bottartón.
5.25. Engedélyezett a rádió-távjelzős elektromos kapásjelző használata.
5.26. Láncos, merev karos és rugó feszítéses kapásjelző /swinger/ használata engedélyezett.
5.27. A bot spiccére, vagy a bot testre rögzíthető vagy rögzített lengőspicc, oldalspicc és rezgőspicc használata tilos!
5.28. A horgászat a páros számára kijelölt területen, rajthelyen történik; melynek kiterjesztése a vízre úgy történik, hogy képzeletben a partra merőlegesen két félegyenest állítunk abból a két jelzőkaróból, melyekkel a versenyterületet kijelölték. Ezen a versenyterületen kívül horgászni és beetetni tilos. A szervezők által, a szektorok (horgászterületek) két oldalsó határán a parttól (a rajthelytől) 100 méterre jelzőbóják kerülhetnek elhelyezésre, ezek jelölik a vízen a horgászterületek fix szélső határait. Ezeken való oldalirányú átdobás szektorelhagyásnak minősül, figyelmeztetést von maga után. A dobási sávszélesség minden esetben a szektor területének szélessége. A bóják vonalán túl a nyílt víz felé lehetőség van túldobni és etetni.
5.29. Horgászat közben csak horgászbottal (és semmi más eszközzel nem) szabad bedobni a rajthelyről a szereléket.
5.30. Szerelékenként (botonként) csak egy horog engedélyezett; a hajszálelőkés felkínálás használata kötelező.
5.31. Hármas, kettes és bármilyen más, többágú horog használata tilos!
5.32. Csak hagyományos horgászmódszerek illetve végszerelékek elfogadottak, legalább 50 g-os ólomnehezékkel.
5.33. Az ólomra paszták és etetőanyagok rágyúrása NEM engedélyezett. A horogra illetve a horgon lévő csalira különféle paszták, etetőanyagok rágyúrása engedélyezett. PVA eszközök (zsinór, háló, zacskó) használata csak a horoghoz, előkéhez és ólomhoz rögzítve lehetséges.
5.34. Etetőkosár használata tilos!
5.35. Úszók használata tilos!
5.36. Fonott főzsinórok használata engedélyezett!
5.37. Lead Core ólombetétes kagylóálló zsinórt maximálisan 100 centiméteres hosszúságban szabad használni.
5.38. Zsinórsüllyesztő használata engedélyezett, de rendezők bármikor kérhetik a visszahúzást, hogy ellenőrizzék a horgász tengelyt, azaz az irányt, hogy merre horgásznak szektoron belül.
5.39. A felszerelés bedobásakor az ólomnehezéknek nem lehet oldalirányú mozgása a rendelkezésre álló területen kívül. Mozgásuk kötelező jelleggel csak a víz felé, illetve a víztől a part felé irányulhat.
5.40. A távirányítású önbevágós és hangvisszaverős elven működő eszközök használata tilos.
5.41. Az elektronikus, akusztikus és vizuális kapásjelzők megengedettek.
5.42. A versenyzőknek az időjárás viszontagságai ellen védő felszerelést (sátrakat, egyebeket) kötelező elhelyezni a kijelölt rajthelyen.
5.43. Tilos a vizet megvilágítani nagy erejű reflektorokkal, viszont szabad világító eszközt használni a sátorban, valamint szabad normál fényű LED-es és izzós fejlámpát használni fárasztáskor, bedobáskor, csalizáskor és a halak hálóba emelésekor.
5.44. Szabad a vízbe menni horgászcsizmában (amely nem ér tovább térdnél), de csak a halak hálóba emeléséhez, vagy a tároló háló megfelelő elhelyezéséhez maximum 2 m távolságig.
5.45. A verseny végeztével a rajthelyet tökéletesen tiszta állapotban kell hagyni.
5.46. Éjjel tilos az autóforgalom a versenypályát megközelítő utakon, kivéve a szervezők és a szektorbírók autóit.
5.47. Éjjel kizárólag a szektorbíró és a mérlegelő léphet be a versenyzők rajthelyére és tartózkodhat a versenypályán 20:00 és 07:00 óra között.
5.48. A hal kifogása érvényesnek számít akkor is, ha véletlenül a száján kívül akad be a horog.
5.49. Szándékosan szabálysértő módon kifogni a halat szigorúan tilos.
5.50. Sütéshez-főzéshez használt nyílt láng (gázfőző) használata a 12x20 méteres ringen belül megengedett!
5.51. A versenyzők annyi botot tarthatnak és szerelhetnek össze, amennyit akarnak, de egyszerre csak legfeljebb négy bottal horgászhat a páros. A többi botot függőleges helyzetben a horgászbottartókon kívül kell tartani.
5.52. A számukra kijelölt területen a versenyzőknek diszkréten és zaj nélkül kell mozogniuk. Minden horgászattal kapcsolatos tevékenységnek a számukra kijelölt rajthelyen belül kell történnie (bedobás, fertőtlenítés, etetés és szákolás).
5.53. A verseny kezdetét és végét a sorsoláskor bemutatott hangjelzés jelzi. Ezek jelzéseit kötelező betartani!
5.54. Bármely hal, amelyet egy versenyző páros területén akasztottak, de az átlépett a közvetlen szomszéd versenyző páros területére, szabályosan kifogott halnak számít és bármely, a szomszéd versenyző páros zsinórján lévő hal szabályosan kifogott halnak számít.
Vita esetén a szektorbíró segítségét kell kérni és minden esetben a szektorbíró döntése az elfogadott.
5.55. A versenybe minden lefújás előtt (ez a 4. hangjelzés) szabályosan megakasztott hal beleszámít, de csak akkor, ha a fárasztás és a merítés a lefújást követő 5. hangjelzés előtt meg történik.
5.56. Minden rajthelyen egy tábla jelzi a versenyzők nevét, valamint a kifogott halak számát, súlyát és fajtáját; utóbbi adatokat a mérlegeléseket követően frissíteni kell. A frissítés a rendezők feladata.
5.57. Este 18:30 és reggel 8:00 között tilos földre helyezett etetőcsúzlikat és etetőrakétákat használni. Kizárólag egy vagy két kézzel használt, bojlik bedobására szolgáló cső, illetve két kézzel működtetett csúzli engedélyezett, továbbá engedélyezett a szerelékre szabályosan rögzített pasztákkal, és PVA eszközökkel való etetés.
5.58. Minden páros, a szektor-rajthelyén belül, annak mértani középpontjában egy 12x20 m-es ringben helyezkedik el, melyben felállíthatnak horgász sátrakat és napernyőt. A rendezők a versenypályán jelzőkarókat szúrnak le a part mentén és a biztonsági sáv határán (rajz), valamint a ring 12x20 méteres szélein is. Ezek jelzik a horgászterületet.
Az "A" terület a két versenyző, a szektorbíró, a versenybírók, a mérlegelők (csak mérlegeléskor) számára, valamint a szakvezető és a csapatkapitány /egy időben csak egy/ számára engedélyezett terület.
A "B" terület a szektor bíró, a versenybírók, tartalékversenyzők, a rendező személyzet, a csapatkapitány, a szövetségi kapitány, a szakvezető, a rendező szövetség hivatalos megfigyelői és az akkreditált sajtó számára fenntartott terület. Ez utóbbiaknak csak akkor, ha a két versenyző beleegyezik.
"C" és "D"- a tartalékversenyzők, a szektorbírók, a versenybírók, a mérlegelők, a csapatkapitány, a szövetségi kapitány, a szakvezető, a rendező szövetség hivatalos megfigyelői, a szervezők, a bírók, a tartalékversenyzők, az akkreditált sajtó és más országok küldöttei számára fenntartott, de nézőknek tiltott terület.

6. A MÉRLEGELÉS

6.1. A mérést szektoronként, egyenként két-két tagú csapat végzi. Ezek egyike a szektorbíró,
6.2. A mérlegeléskor a mérlegelőlapra felkerül a mért hal fajtája, súlya, a mérlegelés időpontja. A mérlegelőlapot a mérlegelő, a szektorbíró és a páros egy tagja aláírásával hitelesíti.
6.3. A méréseket a fogások mennyiségének függvényében legalább 2 óránként kell elvégezniük a mérlegelőknek.
6.4. Kötelező minden 8 kiló feletti halat soron kívül mérlegeltetni.
6.5. Soron kívüli mérlegelést lehet kérni akkor is, ha a rendelkezésre álló pontyzsákok megteltek.
6.6. A mérést hitelesített mérleggel kell végezni; a mérleget egy háromlábú állványon kell felállítani a csapathoz tartozó hivatalos szektorterület határon belül. A szektorokban a mérlegeknek azonosnak kell lenniük mind a modell, mind pedig a márka szempontjából, és beosztásaik minden 50 g-ot mutassanak.
6.7. Méréskor a súly jelzésének jól láthatónak kell lennie a rendezők és a versenyzők számára egyaránt.
6.8. A szervezőkön kívül csak a mérlegelők, a versenyzők és a bírók (senki más nem) szólalhatnak fel szóban vagy egyéb módon a méréssel kapcsolatban.
6.9. Mérlegelésenként egy személy felelős a mérésért. Ez a szervezők által megbízott személy. Ő a "mérlegelő".
6.10. Egy másik személy feladata, hogy a mérés eredményeit lejegyezze a hivatalos dokumentumban. Ez a szektorbíró.
6.11. A mérések adatait grammban kell megadni. /1 kg egyenlő 1000 gramm./
6.12. Minden egyes kifogott halat külön-külön, egyesével kell felírni a mérlegelő lapokra.
6.13. Két mérőlapja van minden párosnak. Az egyik példány a szervezőknél a mérlegelőnél, míg a másik példány a párosoknál van.
6.14. Két mérleget kell biztosítani minden szektornak. Minden halat a szervezet által biztosított tartóhálóban kell lemérni; ezt benedvesítik, és megállapítják az önsúlyát minden mérés előtt. A tartóhálóknak speciálisan a pontyok lemérésére alkalmas fajtájúaknak kell lenniük. Vízáteresztő és rácsos szerkezetű, lágy, szintetikus anyagból készüljön. A tartóhálóknak azonosaknak kell lenniük mindhárom szektorban.
6.15. Amíg a mérőcsapat megérkezik a rajthelyre, a versenyzőknek a halakat tartalmazó hálókat a vízben kell tartani. Majd a halakat az egyik versenyzőnek át kell tennie a mérőhálóba, és ráhelyezni a mérőfelületre; a mérés után a halakat vissza kell engedni a vízbe a rendezők felügyelete mellett (mérés után a halakat nem lehet visszatenni a hálóba). Ezt a műveletet nagy gondossággal kell végezni. A versenypáros legalább egyik tagjának jelen kell lennie a fentebb leírt műveletsornál, hogy ellenőrizzék a mért súlyokat, és aláírják a mérési eredményeket, tartalmazó formanyomtatványt. Ha a mérési folyamat befejeződött, és a halakat már visszaengedték a vízbe, valamint aláírták a papírokat, a méréssel kapcsolatban már nem lehet panaszt emelni. Mind a mérlegelőnek, mind a páros tagjainak ellenőrizniük kell, hogy minden lemért hal mindkét mérlegelő lapra felvezetésre került-e. A csak egyik lapon szerepelő kérdéses hal nem vehető figyelembe a végső összeszámolásnál. Csak azokat lehet számításba venni, melyek mindkét lapon szerepelnek.
6.16. A mérlegelési időszakot követően legalább 6 óránként a szervezőknek biztosítani kell azt, hogy a versenyzők megismerhessék a verseny aktuális állását.

7. ÉTKEZÉS, SZEKTORELHAGYÁS

7.1. A páros tagjai az ebéd idejére a szektorbíró értesítését követően 60-60 percre elhagyhatják rajthelyeiket, de mindig egyszerre csak egy ember. Az egyik versenyzőnek mindig a bedobott botok mellett kell maradnia.
7.2. Az ebéd időtartamán kívül még lehetősége van minden versenyzőnek 3x 30 perc rajthely elhagyásra (WC, fürdés, stb.). A szektorbírókat minden rajthely elhagyásról értesíteni kell. Egészségügyi okokból (például hasmenés, rosszul lét) indokolt esetben lehetőség van a fenti időtartamon túl is szektorelhagyásra. Ekkor is a szektorbírók felé ezt jelezni kell, akik ezt, mint minden más egészségügyi problémát és balesetet kötelesek jelenteni a versenybíróság felé.

8. VERSENYBÍRÓSÁG, ÉRTÉKELÉS, SZANKCIÓK, DOKUMENTUMOK

8.1. A versenybíróságot 5 fő alkotja. A versenybíróság elnöke az OVHB elnöke, vagy az általa megbízott személy. Tagjai az OVHB jelen lévő tagjai valamint a szektorbírók (szektoronként egy). Vitás esetekben a versenybíróság elnökének szavazata dönt.
8.2. A versenyzőktől független szektorbírókat kell kinevezni, akik megvizsgálják a felmerülő panaszokat, illetve büntetéseket szabhatnak ki a szabályoknak megfelelően.
8.3. A versenyt szervezőnek kell biztosítania a szektorbírók szabályokkal való megismertetését és felkészítését a versenyre.
8.4. Minden felmerülő panaszt (kivéve a végső sorrenddel kapcsolatosakat) vagy a verseny folyamán, vagy a verseny befejezése után 1 órán belül jelenteni kell a versenybíróságnak. A panaszokat szóban is meg lehet tenni, de azonnal meg kell őket erősíteni írásban is.
8.5. Minden szabálysértést és figyelmeztetést jelenteni kell a versenybíróságnak, amely az egyetlen szerv, amely jogosult döntéseket hozni, és bárkit a versenyből kizárni. Ha egy versenypárost megbüntetnek, azonnal értesíteni kell őket erről.
8.6. Az végső sorrenddel kapcsolatos panaszokat a hivatalos eredményhirdetést követően 30 percen belül kell megtenni. A közzététel időpontját a hivatalos eredménylistán jelzik. A versenybírósághoz írásban benyújtott panaszokat azok kötelesek az eredményhirdetés előtt elbírálni.
8.7. A versenybírónak, a szektorbíróknak és a szervezőknek meg kell bizonyosodniuk arról, hogy a szabályokat betartják, és nekik tökéletesen ismerniük kell azok tartalmát.
8.8. A verseny szervezőinek kötelességük a versenybíróság és a csapatok számára elérhetővé tenni a szabályzatot.
8.9. A versenybíróság minden tagja kitűzőt visel, melyen fel van tűntetve nevük valamint beosztásuk. Joguk van bármely csapat területére belépni a verseny folyamán.
8.10. Amennyiben a versenybíróság bármely tagjának vagy tagjainak javaslatára egy versenyzőt szabálysértés miatt figyelmezteti, a versenybíróság elbírálása szerint a versenyző sárga lapot kap, ez három évig érvényben marad. Ezen időtartam alatt újabb szabálytalanság esetén visszaesőként bírálja el az OVHB etikai bizottsága, s ennek megfelelően szankcionálja. A sárga lapot kapott versenyzők névsorát az OVHB weboldalán teszi közzé. A szabálysértésekről az OVHB-t értesíteni kell, amely megteszi a szükséges további intézkedéseket (etikai illetve fegyelmi eljárás). A bizonyíthatóan tudatos szabálysértés súlyosbító körülményként értékelendő. A szabálysértési ügyekben - szükség esetén az etikai bizottság véleményezése után - kizárólagos joggal az OVHB dönt, határozatai ellen fellebbezésnek nincs helye.

9. A BÜNTETÉSEK LISTÁJA

A büntetések a következők lehetnek:
9.1. A versenyből való kizárás jár a gondatlanságból megcsonkított vagy sérült halakért, a halakkal való kulturálatlan bánásmódért, a tiltott csalik és a nem megengedett eszközök használatáért és a csalásért. Kizárás jár a késésért, amikor a nevező csapat a verseny kezdetére nem ér oda. Végleges kizárás jár a második figyelmeztetés után is.
9.2. A csalik, etetőanyagok nem az engedélyezett időtartamban való bevitele, illetve a megengedettnél nagyobb mennyiségű etetőanyag, vagy csali birtoklása kizárást von maga után.
Kizárás esetén a végeredmény megállapításánál a legmagasabb helyezési szám + 1 pontot kell adni.
9.3. Minden figyelmeztetés 10 000, azaz tízezer pont levonásával jár. Ez 10 kg halat jelent. Figyelmeztetés jár azért, ha bárki más a csapattagokon kívül szákol, etet, vagy fáraszt.
Figyelmeztetés jár, ha a párosok engedély nélkül külső segítséget vesznek igénybe, valamint ha a verseny kezdetét jelző hangjelzés előtt etetni és horgászni kezdenek. Figyelmeztetés jár, ha a páros tagjai közül valamelyike horgászhoz nem méltóan viselkedik, és ha a halakat nem megfelelő tárolják. Figyelmeztetés jár reflektor használatáért, és három egymást követő nem engedélyezett rajthely elhagyásért. Figyelmeztetés jár nagy mennyiségű alkoholfogyasztásért is. Hogy mi számít "nagy mennyisségnek", azt a versenybíróság saját hatáskörében dönti el.
9.4. Nem nyerhet bajnokságot az a páros és nem juthat tovább, illetve kizárásra kerül, amelyik nem engedi vissza az élő halakat a vízbe a számlálás és mérés után (tilos a halakat elpusztítani).
9.5. Ha egy párost kizárnak a versenyből, akkor a tárgyévet követő két évig a duó egyik tagja sem jogosult bajnokságon részt venni. Ez alól kivételt képez, ha a páros önhibáján kívüli késés miatt került kizárásra. Ekkor az OVHB-hoz kérvényt kell benyújtani (ez történhet elektronikus vagy postai úton elküldött levélben), melyben kérik a 2 éves tiltástól való eltekintést, valamint hitelt érdemlően igazolniuk kell a késés okát.
9.6. Ha egy páros figyelmeztetést kap, azt feljegyzik az aktájában, és megőrzik 3 ÉVIG. Újabb szabálysértés esetén ezt visszaesésnek tekintik, és a versenybíróság ezen visszaesést és a büntetések listáját figyelembe fogja venni a döntéshozatalkor.
9.7. A visszaesés ténye, illetve az újabb évben kapott még egy figyelmeztetés nem jelent automatikusan figyelmeztetés duplázódást.
9.8. A szektorbírók és a versenybírók beléphetnek a rajthelyekre, és feljegyezhetnek bármilyen általuk észlelt szabálysértést.
9.9. A szektorbírók és a versenybírók rendelkeznek a joggal mind a versenyek alatt, mind pedig azokat követően az eredményhirdetés idejéig, hogy büntetéseket szabjon ki horgászokra, párosokra vagy tartalékokra, ha azok szabálysértést követnek el.
9.10. Minden, a szabályokban nem leírt, nem szabályozott kérdésben az OVHB állásfoglalásai az irányadók.

10. ÉRTÉKELÉS

10.1. A fordulók és a végső sorrend megállapítását a versenybírók és a szervezők végzik a fordulók illetve a verseny végét követően.
10.2. A fogott összsúly alapján történik a sorrend eldöntése minden szektorban (1 pont grammonként). Egy szektorban az egyenlő pontszámok és súlyok esetén a legnagyobb súlyú hal megfogásával bíró párost illeti az elsőbbség. Ha még mindig fennáll a holtverseny, akkor az elsőbbség azt illeti, akinél nagyobb a fogások átlagsúlya (összes súly/fogások száma). Amennyiben a szektoros értékelésű versenyeknél a szektorokban induló párosok létszáma nem egyenlő, akkor a nagyobb létszámú szektorban/szektorokban az értékelésnél az utolsó helyezett páros nem az utolsó helynek megfelelő pontszámot, hanem az utolsó előtti helyezési szám + fél pontot kap. (például: 13 csapatnál egy 5 csapatos szektor és 2 négy csapatos szektor lesz. Az a páros, amelyik az 5 fős szektorban utolsó lesz nem 4, hanem 4.5 pontot kap.)
10.3. A szektoronként elsőnek besorolt párosok lesznek az elsők az általános besorolásban, a másodiknak besorolt párosok lesznek a másodikak, és így tovább.
10.4. Tehát: A három szektor (A-B-C) első helyezettje közül kerül ki fogási eredményük alapján a forduló első három helyezett csapata. A három szektor (A-B-C) három második helyezettje közül kerül ki fogási eredményük alapján a 4. 5. és 6. helyezett csapat.
A három szektor (A-B-C) három harmadik helyezettje közül kerül ki fogási eredményük alapján a 7. 8. és 9. helyezett páros stb.
10.5. Az OPB végeredménye a három fordulóban elért helyezési számok összeadásával történik. A legalacsonyabb számot elért páros nyeri a versenyt. Pontegyenlőség esetén a fordulók során fogott összsúly dönt, további egyenlőség esetén a legnagyobb fogott hal, majd a magasabb átlagsúly dönt. Az értékelés összeállítását az OVHB elnökének vagy megbízott képviselőjének jelenlétében kell végezni, aki egyúttal hitelesíti az eredményt. Aláírása nélkül az eredmény nem véglegesíthető. Az első három helyezett arany-ezüst- bronzérmet kap. Eltérő megállapodás híján valamennyi bajnokság eredménylistáját az OVHB megbízottja készíti; a szervezőnek vállalnia kell az e munkát végző tartózkodási költségeit.

11. DÍJAZÁS

11.1. A verseny díjairól, az érmekről, kupákról és azok gravírozásáról a MOHOSZ gondoskodik.
11.2. Az érmeket, kupákat az OVHB jelenlévő képviselője adja át. A szervezők egyéb díjakat is adhatnak.
12. VERSENYDOKUMENTUM
12.1. A versenyek két legfontosabb dokumentuma a versenykiírás és a jegyzőkönyv (versenyértékelés). A jegyzőkönyv két része a mérlegelési irat és az eredményösszesítés.
12.2. A versenyszabályok módosítására csak két versenyidőszak közötti időben kerülhet sor. Az országos versenyszabályzatnak a FIPSed hivatalos szabályzatával kell mindenkor összhangban lennie.
12.3. A jelen szabályzatban nem érintett kérdésekben az OVHB állásfoglalásai a mérvadók.

13. A jelen szabályzat a korábbi módosított, továbbá a nemzetközi pontyfogó szabályzat 2018. 03.01-i dátummal ismert módosításaival egybeszerkesztett, az OVHB által jóváhagyott és 2018. március 13-i hatállyal életbe lépett szövege.

 

Kozári Miklós s.k.

az Országos Versenyhorgász Bizottság elnöke

Papp József s.k.

 a pontyfogó válogatott szövetségi kapitánya