CASTING ORSZÁGOS VERSENYSZABÁLYZAT

Versenyszabályzat a Casting Országos Bajnokoságokra, módosításokkal.

Verziószám: 1.2 Elfogadva: 2022. 02. 12. Kiadva: 2022. 03. 08. Hatályos: 2022. 03. 08.

1. A nemzeti (országos) horgász bajnokságokat a Magyar Országos Horgász Szövetség (a továbbiakban: MOHOSZ) megbízásából a MOHOSZ Országos Versenyhorgász Bizottsága (a továbbiakban: OVHB) írja ki, és a MOHOSZ, illetve tagszervezetei vagy az azokhoz tartozó horgászegyesületek rendezik meg. A MOHOSZ a Nemzeti Versenysport Szövetség tagja, az országos, illetve magyar bajnokság elnevezést csak az általa szervezett versenyek viselhetik. 

2. Az országos bajnokságokon való részvételnek feltétele, hogy a versenyző a jogszabályban előírt érvényes horgászengedéllyel, horgászkártyával, érvényes horgászegyesületi tagsággal, valamint érvényes versenyzői igazolvánnyal, továbbá magyar állampolgársággal rendelkezzenek. Valamennyi országos bajnokságon csakis a MOHOSZ tagszövetségeihez tartozó egyesületek csapatai, illetve tagjai vehetnek részt. A világ- és Európa-bajnokságokon való indulás feltételeit a Nemzetközi Casting Szövetség (ICSF) illetve a jelen szabályzat határozzák meg. A versenyzők kötelesek betartani a Nemzetközi Doppingellenes Bizottság (WADA) és a CIPS Doppingellenes Bizottság szabályzatában előirt rendelkezéseket.

2.1 Az országos Bajnokságon való részvételre csak a nevezési díj befizetése esetén van lehetőség. 

2.2 A bajnokságok időpontját minden esetben az OVHB versenykiírása határozza meg. A bajnokságok időpontját és helyszínét legkésőbb az adott évben a Magyar Horgász márciusi számában kell nyilvánosságra hozni. A kiírásokat ugyanabban az időben a MOHOSZ honlapján is közre kell adni. Az Országos Versenyhorgász Bizottság hivatalos lapja a Magyar Horgász, az ott megjelenő közleményeket kell egyedüli hivatalos információként elfogadni. A bizottság www.nyito.mohosz.hu weboldalán a versenyek lebonyolításával, eredményeivel kapcsolatos hivatalos információkat jelenteti meg. A nevezési határidőt a versenykiírás határozza meg, ezután csak az OVHB egyedi elbírálása alapján, kivételesen indokolt esetben fogadható el nevezés. A bajnokságokon helyszíni nevezés nincs. A versenykiírást egyedül az OVHB jogosult módosítani. Aki a versenykiírásokban meghatározott regisztrációs határidőre nem érkezik meg, vagy a regisztráción nem jelenik meg, nem indulhat a versenyen. Amennyiben az időjárási körülmények vagy más vis maior helyzet lehetetlenné teszi egy forduló megrendezését, az adott fordulót egy későbbi időpontban meg kell ismételni. Amennyiben a megismételt fordulón elfogadhatóan, írásban igazolt indok nélkül távol marad egy versenyző, ugyanolyan elbírálás alá esik, mintha az eredeti fordulóban nem vett volna részt.

3. A hivatalos országos casting szabályzat szerint rendezett Nemzeti Casting Bajnokság(ok): Casting Országos Bajnokság

4. A Casting Országos Bajnokság lebonyolításának rendje: A bajnokság egy fordulóból áll, melyet egy edzésnap előz meg.

5. A Casting Országos Bajnokságra három kategóriája:

            1. kategória: 3 tusa (Skish, Arenberg, egykezes távdobás)

            2. kategória: 5 tusa (1. kategória + legyes cél és távdobás)

            3. kategória: 7 tusa (2 kategória + multiplikátoros orsóval történő skish és távdobás)

A kategóriákat a versenyt megelőző technikai értekezleten kell konkretizálni.

A 3. kategória (7 Tusa) győztese elnyeri a casting magyar országos bajnoki címet. Az 1. és 2. kategória első három helyezettje serleg és érem díjazásban részesül.

A világbajnokságon induló válogatott csapat tagjait a szövetségi kapitány választja ki és az OVHB hagyja jóvá.

Az egyes versenyszámok részletes szabályai a következők:

MŰLEGYES CÉLDOBÁS

Bot: Szabadon választott, maximum 3 m hosszú.

Orsó: Műlegyes orsó, amely a legyes zsinórt teljes egészeben tárolni képes.

Zsinór: A kereskedelemben használatos műlegyes zsinór, minimumhossz 13,5 m.

Előke: Szabadon választott, minimum 1,8 m hosszú.

Általános versenylégy: 10-es méretű horgon 16-20 mm átmérőjű szőrzet fehér, sárga vagy piros színben.

Dobogó: 1,2 m széles, 1,5 m hosszú, 0,5 m magas.

Céltábla: 5 db 0,6 m átmérőjű, 3 cm-es peremmel, színe sötét (fekete, zöld, barna vagy kék), vízzel megtöltve.

Pálya: Az 1-es tábla közepe a dobótól balra helyezkedik el, a dobogó felső szélétől mérve 8 m-re. Az 5-ös tábla közepe a dobótól jobbra a dobogó felső szélétől mérve 13 m távolságra van. A másik három céltábla a két szélsőtől arányosan helyezkedik el úgy, hogy a közepüktől mért távolság 1,8 m.

Dobások: A sorozat az un. "száraz dobásokkal” indul a bíró rajtjelére, bothossznyi műlegyes zsinórral a kézben. A dobások sorrendje: 3, 1, 4, 2, 5, 3, 1, 4, 2, 5. Minden dobás közben legalább egy üres legyező mozdulatot kell tenni. A száraz dobások között a zsinór rövidítése-hosszabbítása csak mozgás közben szabad, a bothoz mérés nélkül. A száraz dobások befejeztével a zsinórt nem szabad felcsévélni, hanem a megrövidítés után azonnal, bemérő dobás nélkül el kell kezdeni az un. ”nedves dobásokat", ami azt jelenti, hogy az egyes dobások között nincs üres lengetés. A dobási sorrend 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5.

ldő: A versenyidő 5 perc 30 másodperc.

Értékelés: Minden találat 5 pontot ér, a maximális teljesítmény 100 pont.

EGYKEZES LEGYES TÁVDOBÁS

Bot: Szabadon választott, maximum 3,00 m hosszú.

Orsó: Műlegyes orsó, amely a legyes zsinórt teljes egészében tárolni képes.

Zsinór: A kereskedelemben kapható műlegyes zsinór. Fiúknál és férfiaknál: a zsinór minimum hossza 15 m, maximum súlya 38 g. Lányoknál és hölgyeknél: a zsinór minimum hossza 13, 5 m, maximum súlya 34 g.

Előke: minimum 1,80 m, maximum 3,0 m hosszú.

Általános versenylégy: 10-es méretű horgon 16-20 mm átmérőjű szőrzet fehér, sárga vagy piros színben.

Dobogó: 1,2 m széles, 1,5 m hosszú, 0,5 m magas.

Pálya: V alakú, a dobogó közepétől mérve, tengelyében 100 m hosszú, rá merőlegesen 50 m széles. A pályát lehetőleg hátszélbe kell állítani.

Idő: A 6 perc versenyidő alatt tetszőleges számú dobást lehet végrehajtani.

Értékelés: A leghosszabb dobás számít az egyéni versenyben, az összetettben a két leghosszabb dobás összege. 1 m = 1 pont.

Egyéb: A zsinórt az előző dobó szereplése alatt a dobópálya mellett ki lehet húzni.

ÁRENBERG CÉLDOBÁS 

Bot: Egykezes céldobóbot, hossza 1,37–2,50 m, legalább 3 vezetőgyűrűvel és egy véggyűrűvel. A keverőgyűrű átmérője maximum 50 mm, a véggyűrű átmérője maximum 10 mm lehet. A fogantyú hossza nem lehet több, mint a bot 1/4 része.

Orsó: Peremorsó általános dobbal. Az orsó belseje átépíthető.

Zsinór: Szabadon választott, minimum 20 m hosszú, végéig azonos átmérővel.

Súly: Fehér színű, cseppalakú, műanyag versenysúly. Hossza a gyűrű nélkül 53 mm +- 0,3 mm, a fej átmérője 18,5 mm +- 0,3 mm lehet. Súlya: 7,5 g +-0,15 g.

Pálya: Zöld, 3,20x3,20 m-es ponyva, rajta 5 db koncentrikus fehér kör, a vonalvastagság maximum 2 cm lehet. Átmérőjük: 0,75–1,35–1,95–2,55–3,15 m. A középkörre matt fekete lap kerül, melynek vastagsága nem lehet több, mint 10 mm. A rajthelyek a cél körül 90 fokban helyezkednek el úgy, hogy az első és az utolsó a célközép és a céltábla két szomszédos sarkának meghosszabbításában kerül kitűzésre. A másik három arányosan a kettő között helyezkedik el. A rajthelyek az óramutató járásával ellenkező irányban következnek. A pályát lehetőleg hátszéllel, a harmadik rajthely irányából kell felállítani. A rajtdeszkák 1 m hosszúak és 10 cm magasak. A távolságok 10, 12, 14, 16 méter.

Dobás: az 1. rajthelyről: elölről történő ingadobás, a botspicc a testtől a cél közepére irányul, a zászlóhossz (a spicc és a súly közti távolság) minimum 50 cm.

a 2. rajthelyről: oldaldobás a rajtdeszka jobb oldaláról, zászlóhossz maximum 40 cm. A súlyt az eldobás előtt nem szabad a földön húzni.

a 3. rajthelyről: dobás fej fölül, a súly a dobás előtt a test mögött van, a dobás síkja függőleges, a zászlóhossz tetszőleges.

a 4. rajthelyről: oldaldobás a rajtdeszka bal oldaláról, zászlóhossz maximum 40 cm. A súlyt az eldobás előtt nem szabad a földön húzni.

az 5. rajthelyről: szabadon választott dobóstílus.
Minden rajthelyről két-két dobást kell elvégezni.

Idő: A versenyidő 5 perc, beleértve a mozgást is. 

Értékelés: A középtől számítva 10, 8, 6, 4, 2 pont, maximum 100 pont.

SKISH CÉLDOBÁS 

Bot: Egykezes céldobóbot, hossza 1,37–2,50 m, legalább 3 vezetőgyűrűvel és egy véggyűrűvel. A keverőgyűrű átmérője maximum 50 mm, a véggyűrű átmérője maximum 10 mm lehet. A fogantyú hossza nem lehet több, mint a bot 1/4 része.

Orsó: Peremorsó általános dobbal. Az orsó belseje átépíthető.

Zsinór: Szabadon választott, minimum 20 m hosszú, végéig azonos átmérővel.

Súly: Fehér színű, cseppalakú, műanyag versenysúly. Hossza a gyűrű nélkül 53 mm +- 0,3 mm, a fej átmérője 18,5 mm +- 0,3 mm lehet. Súlya: 7,5 g +-0,15 g.

Pálya: Egy vonalban elhelyezett 5 rajtdeszka, egymástól 1,5 m távolságra. Velük szemben, bal oldalról kezdve 10, 12, 14, 16, 18 méterre helyezkednek el a céltáblák, matt sárga, 0,76 m átmérőjű, maximum 10 mm vastag körlapok, elöl 5, hátul 17 cm-re alátámasztva. A pályát lehetőleg hátszélbe kell állítani.

Dobás: A stílus szabadon választott, két sorozatban, rajthelyenként két-két dobást kell végrehajtani az egyes rajthelynél kezdve. 

Idő: A versenyidő 8 perc, beleszámítva a mozgást is.

Értékelés: Találatonként 5 pont, maximum 100 pont.

EGYKEZES TÁVDOBÁS

Bot: Egykezes céldobóbot, hossza 1,37–2,50 m, legalább 3 vezetőgyűrűvel és egy véggyűrűvel. A keverőgyűrű átmérője maximum 50 mm, a véggyűrű átmérője maximum 10 mm lehet. A fogantyú hossza nem lehet több, mint a bot 1/4 része.

Orsó: Peremorsó általános dobbal. Az orsó belseje átépíthető.

Zsinór: Végig azonos átmérővel minimum 0,18 mm vastagságban. Előke használata nem megengedett.

Súly: Fehér színű, cseppalakú, műanyag versenysúly. Hossza a gyűrű nélkül 53 mm +- 0,3 mm, a fej átmérője 18,5 mm +- 0,3 mm lehet. Súlya: 7,5 g +-0,15 g.

Pálya: Az 1,5 m hosszú és 10 cm magas rajtdeszka közepétől kiinduló V alakú dobópálya tengelyében 100 m hosszú, rá merőlegesen 50 m széles, mögötte minimum 5 méteres sávot a dobások kivitelezésére szabadon kell hagyni. A pályát lehetőleg hátszélbe kell állítani.

Dobás: Minden versenyzőnek három kísérlete lehet, három sorozatban. A dobást a rajtengedélytől számítva 60 másodpercen belül el kell kezdeni.

Értékelés: A leghosszabb dobás számít, 1 m=1,5 pont.

MULTI CÉLDOBÁS

Bot: Szabadon választott

Orsó: Multiplikátor orsó általános dobbal.

Zsinór: Szabadon választott, végig azonos átmérővel, minimum hossz 22 m.

Súly: Fehér színű, cseppalakú, műanyagsúly. Hossza a gyűrű nélkül 68 mm +- 0,3 mm, a fej átmérője 22,0 mm +- 0,3 mm kell legyen. Súlya: 18,0 g +-0,3 g. 

Pálya: Egy vonalban elhelyezett 5 rajtdeszka, egymástól 1,5 m távolságra. Velük szemben, bal oldalról kezdve 12, 14, 16, 18, 20 méterre helyezkednek el a céltáblák, matt sárga, 0,76 m átmérőjű, maximum 10 mm vastag körlapok, elöl 5, hátul 17 cm-re alátámasztva. A pályát lehetőleg hátszélbe kell állítani.

Dobás: A stílus szabadon választott, két sorozatban, rajthelyenként két-két dobást kell végrehajtani az egyes rajthelynél kezdve.

Idő: A versenyidő 10 perc, beleértve a mozgást is.

Értélkelés: Találatonként 5, maximum 100 pont.

MULTI TÁVDOBÁS

Bot: Szabadon választott

Orsó: Multiplikátor orsó általános dobbal.

Zsinór. Teljes hosszában azonos átmérővel, a minimum átmérő 0,25 mm.

Előke: Kötelező, minimum átmérő 0,35 mm.

Súly: Fehér színű, cseppalakú, műanyagsúly. Hossza a gyűrű nélkül 68 mm +- 0,3 mm, a fej átmérője 22,0 mm +- 0,3 mm kell legyen. Súlya: 18,0 g +-0,3 g.

Dobás: Minden versenyzőnek három kísérlete lehet három sorozatban. A dobást a rajtengedélytől számítva 60 másodpercen belül el kell kezdeni.

Értékelés: A leghosszabb dobás számít, 1 m = 1,5 pont.

Egyéb: A dobás befejeztével a pályát 2 percen belül el kell hagyni, különben a kísérlet érvénytelen

SZABÁLYZATOK   2022. MÁRCIUS 08.

Jelen szabályzat az OVHB határozatával 2022. február 12-én került elfogadásra.

A teljes verzió letölthető a linkre kattintva!