TROUT AREA PERGETŐ ORSZÁGOS VERSENYSZABÁLYZAT

Versenyszabályzat a Trout Area Pergető Országos Bajnokságra, módosításokkal.

Verziószám: 1.3 Elfogadva: 2021. 09. 27. Kiadva: 2023. 03.01. Hatályos: 2023. 03. 01.                                      

I. RENDEZÉS, SZERVEZÉS, RÉSZTVEVŐK

1. A nemzeti (országos) horgászbajnokságokat a Magyar Országos Horgász Szövetség (a továbbiakban: MOHOSZ) megbízásából a MOHOSZ Országos Versenyhorgász Bizottsága (a továbbiakban: OVHB) írja ki, és a MOHOSZ, illetve tagszervezetei vagy az azokhoz tartozó horgászegyesületek rendezik meg. A MOHOSZ a Nemzeti Versenysport Szövetség tagja, az országos, illetve magyar bajnokság elnevezést csak az általa szervezett versenyek viselhetik. A rendező szervezet hivatalosan felelős az adott versenyért, a versenykiírás maradéktalan betartásáért, valamint köteles egy előzetes programot 2 hónappal a bajnokság előtt az OVHB rendelkezésére bocsátani. A versenykiírástól eltérni csak nyomós indokkal (időjárás, vízállás) lehet.

2. A Trout Area Pergető Országos Bajnokságokon (TPOB) való részvétel feltétele, hogy a versenyző a jogszabályban előírt érvényes állami horgászjeggyel, horgászkártyával, érvényes horgászegyesületi tagsággal, valamint érvényes versenyzői igazolvánnyal, továbbá magyar állampolgársággal és magyar lakcímkártyával rendelkezzen. Az országos bajnokságon csakis a MOHOSZ tagszövetségeihez tartozó egyesületek csapatai, illetve tagjai vehetnek részt. A világ- és Európa-bajnokságokon való indulás feltételeit a Nemzetközi Sporthorgász Szövetség (CIPS) és nemzetközi szövetségeinek (FIPSed) szabályzatai, illetve a jelen szabályzat határozzák meg. A versenyzők kötelesek betartani a Nemzetközi Doppingellenes Bizottság (WADA) és a CIPS Doppingellenes Bizottság szabályzatában előirt rendelkezéseket.

2.1 Az országos bajnokságon való részvételre csak a nevezési díj befizetése és a versenynap reggelén a verseny kiírásában jelzett határidőben személyes helyszíni regisztráció esetén van lehetőség. A nevezési díjak tartalmazzák a verseny napjára a napi területi engedély árát is.

2.2 A bajnokság időpontját és helyszínét minden év február 1-ig nyilvánosságra kell hozni a MOHOSZ hivatalos honlapján. A Magyar Országos Horgász Szövetség hivatalos lapja a Magyar Horgász, az Országos Versenyhorgász Bizottság abban megjelenő közleményeit kell hivatalos információként elfogadni. A Bizottság a versenyek lebonyolításával, eredményeivel kapcsolatos információkat a www.nyito.mohosz.hu honlapon teszi közzé. A nevezési határidőt az OVHB a bajnokság kiírásában határozza meg. A nevezési határidő lejárta után csak az OVHB egyedi elbírálása alapján, kivételesen indokolt esetben fogadható el nevezés. A versenykiírást és az egyes fordulókba nevezett versenyzők létszámát csak az OVHB jogosult módosítani.

3. A Trout Area pergető országos bajnokságot a jelen szabályzat szerint kell megrendezni.

4. A bajnokság lebonyolításának rendje:

4.1 A Trout Area hazai pergető versenyei egyéni, nyílt nevezéses versenyek.

4.2 A bajnokságot két szakaszban kell megrendezni, elődöntőkkel és egy döntővel.

4.3 Az elődöntőket lehetőleg egy vagy több fordulóban (napon) kell megrendezni, lehetőség szerint minimum két helyszínnel. Ez segít kiválogatni a régiók legjobb versenyzőit, a döntőre jogosultakat. Az elődöntők minimum 20, maximum 40 fővel rendezhetők. A versenyzők döntik el melyik elődöntő helyszínt választják. Egy versenyző csak egy elődöntőn indulhat, az első választásának megfelelő elődöntő eredményeivel kerülhet a ranglistára, de egy esetleges nem elégséges nevezési létszám esetén, azaz ha nem éri el a minimum 20 fős nevezési létszámot a másik elődöntő, így a lebonyolítása annak veszélybe kerül, akkor feltöltés céljából lehetségessé válhat egy ritka, de kivételt képző helyzet beállta, az alábbiak figyelembevételével. Azon versenyzők, akik az adott szezonban már az egyik elődöntőn részt vettek, annak az elődöntőnek az eredményei szerint várják a döntőbe kerülésüket. Javítási lehetőségre nincs lehetőség, több elődöntő esetén sem. Csak akkor vehet valaki részt a szezon másik elődöntőjén is, ha erre a másik helyszín elődöntőjének rendezője kér, az esetleg nem elégséges létszám feltöltésére külső segítséget és azt első körben az OVHB engedélyezi. A szezon első elődöntőjén a legjobb 10-et nem lehet létszámfeltöltésre besorsolni a másik elődöntő(k)ön. Ez esetben az ilyen második körös elődöntőző horgász aznapi eredményei már nem számolódnak sem a döntőre való kvalifikációba sem a ranglistába bele. Csak és kizárólag párbaj ellenfélként segítheti(k) a még nem elődöntőzők, másik régió versenyzői közötti rangsor kialakítását. Ha több másodkörös elődöntős feltöltésre van szükség vagy több jelentkező lenne e feladatra, úgy sorsolással kell eldönteni, kik tölthetik fel a másik elődöntőt. Ezt a sorsolást a “megszorult” elődöntőt rendező és/vagy a szövetségi kapitány online, élőben követhető formában végzik el. Amennyiben az adott elődöntő forduló nevezése eléri a minimális 20 főt, úgy másodkörös feltöltésre nincs lehetőség. A minimum létszám el nem érése esetén az OVHB jogosult dönteni arról, hogy kevesebb résztvevővel is megrendezhető legyen az elődöntő. Az elődöntőkből összesen 32 fő versenyző jut a döntőbe, melynek elődöntők közötti megoszlása az elődöntők számának és a versenyzők elődöntők közötti megoszlásának függvénye a matematika kerekítési szabályai szerint (példa két elődöntő esetén: első 21 versenyzővel, második 39 versenyzővel; elsőből a továbbjutók számának számítása: 21/(21+39)*32=11,2, vagyis 11 versenyző jut tervezetten tovább; másodikból a továbbjutók számának számítása: 39/(21+39)*32=20,8, vagyis 21 versenyző jut tervezetten tovább). Amennyiben a elődöntők tekintetében a bejutási létszám határán holtverseny alakul ki, a döntő létszáma az OVHB jóváhagyásával a döntőbe való jutás tekintetében holtversennyel érintett versenyzők számának mértékéig növelhető. (Példa: a fenti első elődöntő tekintetében a 11-12. helyen holtverseny alakul ki, mely esetben az onnan továbbjutók száma 12 főre emelhető az OVHB jóváhagyásával és a döntő 33 fővel kerül megrendezésre. Amennyiben az OVHB nem hagyja jóvá a döntő létszámának fentiek szerinti emelését, akkor az első elődöntőből 10 fő jut csak be és a döntő 31 fővel kerül megrendezésre). Amennyiben egy elődöntőből döntőbe jutó versenyző lemond a döntőben való indulás jogáról, vagy nem nevez a döntőre, az utána következő versenyzők kerülnek behívásra. A fentiek alapján tervezetten összesen 32 fő jut tovább a döntőbe. A döntőt is két fordulóban (2 egymást követő napon, 12-12 etapban), tervezetten jelen szabályzat szerint kell megrendezni. A döntő 24 etapjának győztese elnyeri a magyar országos Trout Area pergető bajnoka címet. Azaz ő lesz a szakág tárgyévi magyar bajnoka.

A versenyeket szektorokban, két külön napon, naponként 12-12 menetben kell lebonyolítani. Az egyes menetek (etapok) hossza a versenyzői értekezleten, valamint a verseny kiírásában kerül közlésre, és függ a szükséges fordulók számától és a tóban élő halpopuláció méretétől. A versenyzők számára mind az elődöntők, mind a döntő előtt edzeni, pergető horgászatot folytatni a versenypályának kijelölt tavon csak a kérdéses verseny és e szabályzat kiírása szerint lehetséges. 

4.4 Ha egy forduló valamilyen körülmény miatt félbemarad, akkor a körülmény megszűnésével újra kell azt indítani az eredeti rács szerint. A megszakadt forduló (etap) nem értékelhető. Vihar esetén a rendezők hangjelzésére a versenyt azonnal meg kell szakítani, és a versenyzőket biztonságos helyre kell juttatni. Amennyiben az időjárás engedi, hangjelzés után az indítási ponton kell gyülekezni. A forduló újbóli elindítása esetén a versenyzők a megszakított forduló (etap) rácsa szerint foglalják el horgászhelyeiket. A verseny megszakításáról a szervező vagy képviselője dönt. Ilyen esetben a jelzés gyors ütemű, szaggatott hangjelzés.

4.5 A kijelölt versenypályát a verseny levezetéséért felelős személy (RENDEZŐ és megbízottja) és az általa meghatalmazott pergető horgászok által megválasztott szakági bizottság tagjainak és a szövetségi kapitánynak előzetesen meg kell tekintenie. Pisztráng telepítése esetén a telepítés(eke)t lehetőség szerint a versenyeket megelőző napokon vagy azokhoz minél közelebbi időpontban kell elvégezni. A verseny helyszínéül szolgáló tó kezelőjének, lehetőség szerint biztosítania kell a tóban legalább egy elkülönített, a halakat életben tartó szerkezetet, ami lehetőséget biztosít a halak több lépcsős, több alkalmas elengedéséhez. A versenypályát úgy kell kiválasztani, hogy megfelelő vízterületet biztosítson a lebonyolításhoz (mint pl. kis tavak.), a vízterületnek teljes szélességében meghorgászhatónak kell lennie. A versenyre kijelölt pályát jelezni kell a programban és ez nem változhat a verseny teljes ideje alatt. A versenypályának legalább 30-40 méter szélesnek kell lennie (ha a versenyzők előtt, szemben egy másik szektor (boxok) versenyzői vannak), vagy legalább 20 méter szélesnek (ha nincsenek más versenyzők a versenyzők előtt, szemközti oldalon). A kiválasztott versenypályának, amennyire lehetséges, teljes egészében hasonló körülményeket kell nyújtania minden egyes versenyzőnek. Kerülni kell a zavaró tényezőket, mint pl. felső-vezetékek, hidak stb. A versenypálya nem teheti ki a versenyzőket vagy a nézőket semmiféle veszélynek. A versenypályának minden résztvevő számára száraz és csúszásmentes talajon történő horgászatot kell biztosítania.  

trout_a_1.jpg

1. ábra: Példák a rajthelyek elosztására

A fenti példában szereplő szélesebb tó esetén kevesebb (38-36-34-32-30-stb.) fő nevezés esetén, mindkét oldalon a sziget vonalában elhelyezett boxok szélességét növelve kell a teljes tavat a rajthelyekkel kitölteni. A keskenyebb (ahol a szabályzat szerint csak az egyik oldala kitűzhető pályának), de hosszabb tóra, ha kevesebb nevezés fut be, akkor is hasonlóan kell eljárni, a pályát (boxokat) kitűzni, szélesíteni. Amennyiben a tó nem szabályos formájú és közel azonos feltételek nem biztosíthatók, úgy kevesebb nevezőre ezen részeken a boxok kijelölését mellőzni kell. Mindkét esetben törekedni kell a megszakítás mentes pályakijelölésre.

A verseny helyszínéül szolgáló TÓKEZELŐ köteles a tó méretéhez igazítva a megfelelő pisztrángpopulációt biztosítani, a versenyszezon megkezdésekor,  az őszi szezon kezdése előtt, legkésőbb az első elődöntő előtt 10 nappal - a győri MMX tó esetén lehetőség szerint 400 kg ~ 1200-1600 db - a nyírpazonyi tó esetén pedig lehetőség szerint 300 kg ~ 900-1200 db - (25-33 dkg méretű egyedekből) új halat telepíteni. 

Ezen felül minden verseny alkalmával (elődöntőn és döntőn is) a RENDEZŐ és a versenyhelyszín (TÓKEZELŐ) együttesen köteles gondoskodni arról, hogy halfrissítés és a meglevő, inaktívvá vált (verseny-stressz miatt) halpopulációt annak időszakos megmozgatása céljából a versenyek előtti napon, a verseny megkezdése előtt 1-2 órával és mindkét nap ebédidőkben, lehetőség szerint összes 100 -150 kg új pisztrángot többlépcsőben helyez ki a tóba. 

A közvetlen versenyek előtti halfrissítő telepítéseket a RENDEZŐ

 • 100 kg esetén: 4x25 kg (4x75 vagy 4x100 db), így összesen 4 lépcsőben engedi el az új halakat.
 • 150 kg esetén: 50 kg (150-200 db) az első versenynap előtti napon, és a fennmaradó 100 kg az előzőek szerint, így összesen 5 lépcsőben engedi el az új halakat. 

1 kg pisztráng rendszerint 3-4 darabot jelent 25-33 dkg átlagsúly esetén. 

Az ehhez szükséges nagy méretű óvó hálókat, úszó haltartó szerkezeteket, valamint a halak életben tartását és teljeskörű védelmét a tó kezelője köteles biztosítani. 

A verseny előtti kettő napon a tó kezelője köteles pihenteti a tavat, arra senkit (vendéghorgászat és versenyzők edzése sem megengedett ez időben) nem engedhet horgászni, továbbá gondoskodik, hogy a verseny menetét jelentő hangjelzés egyértelmű legyen, és azt a versenyzők a pálya teljes területén észleljék. A versenyzők számára kijelölt edzésre a szezonkezdő telepítést követő intervallumon belül legalább egy hétvégét kötelező biztosítani, de a fent említettek szerint a versenyt megelőző 2 napos tilalmat figyelembe kell venni. Minden telepítésről, ami nem közösségi jelenlét mellett valósul meg, hiteles videóval kell beszámolni és azt a szakág hivatalos közösségi oldalán időben meg kell osztani. Új tavak, csak a MOHOSZ - 

versenyzői szakbizottság - szövetségi kapitány hármasával egyeztetve kerülhetnek be a szervezői, rendezői körbe.

4.6 A versenyen való részvételre az online nevezést követően, a nevezési díj befizetése után (e szabályzat maradéktalan elfogadását is jelenti), valamint a verseny helyszínén, napján az előzetes határidős regisztráció alapján személyesen van lehetőség. A verseny nevezési díja tartalmazza a verseny napjára a napi területi engedély árát is. Minden versenyző nevezésével egyidőben egyetért, elfogadja és vállalja, hogy adatait az eredmények publikálásakor, illetve média tartalmakban (cikkek, álló-, mozgó kép és hanganyagok) a rendező szabadon közzé tegye. A több fordulóban megrendezett versenyekre a szállást a versenyzők maguknak intézik.

4.7 Aki a versenykiírásban meghatározott időben, a helyszíni regisztráción nem jelenik meg, nem indulhat a versenyen. Ez esetben nevezési díja sem jár vissza. Kivételt képez a versenyző önhibáján kívüli vis major helyzet, mely esetén a verseny szervezője (RENDEZŐ) engedélyezheti a részvételt, vagy kezdeményezheti a nevezési díj más résztvevő indulási jogaként tekinteni, de garanciát nem vállal, a nevezési díjat nem téríti meg. A versenyen csak benevezett és regisztrált versenyzők indulhatnak. Az a versenyző, aki nevezése ellenére nem jelenik meg a versenyen, és nem intéz maga helyett másik induló versenyzőt, ezzel mások elől elveszi az indulási lehetőséget, és a rendező hosszas előkészületeit vágja keresztbe, az a további versenyekről kizárható. Minden versenyző köteles a kiírás szerint érkezni és határidőben személyesen regisztrálni. Amennyiben a nevezési díjat kifizető nevező nem intézett maga helyett helyettesítő versenyzőt és ezt időben nem kommunikálta a MOHOSZ felé, úgy ISMERETLEN versenyzőként (lentebb 12.3-as pontban kifejtésre kerül miként kell ez esetben eljárni) kell őt helyettesíteni a versenyben. Mivel párbajok döntenek, így ismeretlen versenyzővel páros indulói létszámra kell hozni a besorsolt versenyzők számát. 

II. TECHNIKAI ÉRTEKEZLET, SORSOLÁS

5. A verseny megkezdése előtt technikai értekezletet kell tartani. Ennek célja: tájékoztatás a verseny technikai részleteiről (a versenyszabályzattól és a kiírástól eltérő döntések nem hozhatók). A versenyzőknek sorsolással kötelező rajtszámot húzni. A rajtszám az előre meghatározott rács szerinti párbajok sorrendjét és a pályán levő forgást határozza meg.

6. A sorsolást a rendező vagy annak képviselője irányítja. A versenyen a húzást a versenyzők saját kezűleg végzik. A rajthelyeket minden versenynapon a verseny kezdete előtt legalább 60-90 perccel kell kisorsolni a szervezők felügyelete alatt, minden versenyző, valamint a MOHOSZ képviselői előtt. Két napos versenyeken, a második napon is újra kell sorsolni. Az 1-es rajthelynek mindig a vízzel szemben állva a bal szélen kell lennie és a számozás balról jobbra nő. Amennyiben a tó szélessége másik oldalon engedélyezi a rajthelyek további kijelölését, úgy annak a menetirány szerint (óra járásával ellentétesen) kell folytatódni. A versenyzők a szervezőktől kapnak egy rajtszámot, levezető lapot, ami végig vezeti a versenyzőket, mikor melyik rajthelyre kell érkeznie (a rajtszám az első etap helyét is jelöli egyben) és ki lesz az ellenfele. A levezető lapot pontosan kell minden versenyzőnek vezetni a verseny alatt, és azt etaponként ellenfelének köteles aláírással igazolni. Ezért minden versenyzőnek saját íróeszközzel (golyós toll) kell a versenyre érkeznie, a szervező, rendező nem köteles azt biztosítani.

III. A VERSENY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI

7. A versenyzők saját felelősségükre vesznek részt a versenyen.

8. A versenyen csak partról, vízbe lépés nélkül a kijelölt boxban lehet horgászni.

9. A versenypálya egy szektor. A versenyzők a versenypályát a saját közlekedési eszközeikkel megközelíthetik, ha erre a tókezelő engedélyt illetve lehetőséget biztosít, de csak a kijelölt parkolóban parkolhatnak. Ellenkező esetben senki nem hajthat be járművével a versenypályára. A verseny alatt a szektorokban tilos a dohányzás. Szünetekben megengedett a dohányzás, de csak az erre, a RENDEZŐ által kijelölt helye(ke)n.

10. A boxok a vízterület adottságait figyelembe véve 6-10 méteres (lehetőség szerint azonos) hosszban, folytatólagosan kerülnek kijelölésre. A versenypályán az induló versenyzők számának a felével azonos számú horgászhelyet, boxot kell kialakítani. A boxokban egyenlő arányban osztoznak a versenyzők a területen és mindig csak egymással párbajoznak az adott etapban. Az egy versenyzőre jutó területnek minimum 3 méter hosszúnak kell lennie. (Példa1 - Egy 40 méter szélességet el nem érő (pl.25m széles) és 90m hosszúságú tavon 

ha egy párbajra 2x3m=6m-es boxok kerülnek kialakításra, akkor így 15 boxban 30 versenyző lehet a maximális nevezés amit el lehet fogadni. (Példa2 - Ugyanezen a tavon 2x4.5m=9m-es boxok kialakítása esetén, 10 boxban maximum 20 versenyző nevezését lehet elfogadni. A fenti tóméret esetén 9m-nél nagyobb boxok kialakítása már nem tenné lehetővé a minimum 20 fős létszám meglétét amivel a versenykiírás megsértése állna fenn.) A 

versenypályát kordonnal el kell különíteni, a segítők és az érdeklődők a kordonon belülre nem léphetnek. A segítők, csak verbális támogatást nyújthatnak, a szerelésekben és a felszerelés átvitelében nem segédkezhetnek.

11. Minden párbaj (etap) kezdetén a versenyző felelőssége, hogy a számára kijelölt boxot időben elfoglalja az előre meghatározott rács, avagy a saját versenylevezető lapja szerint. Az egyes párbajok között a rendező 10-15 percet biztosít a következő etap boxának elfoglalásához. Minden etap után a versenyzők egy előre meghatározott forgási rendszer szerint másik boxba sétálnak át következő párbajellenfelükhöz. A verseny rendezője, levezetője köteles a forgási rendszert a résztvevők számától és a tavon kijelölt boxok száma szerint úgy kialakítani, hogy minden versenyző lehetőleg körbejárhassa a tavat, vagy a tó közel összes pontját meghorgászhassa úgy, hogy ugyanazzal az ellenféllel a 12 etap során mégegyszer ne találkozzon. Az erre kialakított forgási rendszert minimum 2 de maximum 8 rajtszámnyira szabad beállítani. Azaz kizárólag a pályaszélekről egy esetlegesen a tó másik oldalára átsétálás esetén lehet hosszabb 8 rajthelynyi távolságnál ez a séta, de ez sem lehet időben hosszabb mint pár perc.

A pálya boxai között megszakítás, üres tér nem lehet, és minden boxot egyértelműen a rajthelyeket látható táblával ki kell tűzni. 

12.1 Az első etap megkezdéskor a versenyzők a boxokat csak a hangjelzésre, a verseny előtt leghamarabb 20 perccel foglalhatják el. Az etapok végeztével, a versenylapok hitelesítését (mindkét fél aláírta ellenfele levezető lapját) követően minden versenyző a leggyorsabban köteles elhagyni a lezajlott párbaj területét és a felszerelésével a következő boxba átsétálni és a következő etap helyszínén elvégezni szükséges előkészületeit, felszerelése frissítését. A versenyzők csak egyik felét használhatják a boxoknak, az előre meghatározott rajthely szerint, valamint a levezető lap útmutatásai szerint. A rendező köteles a boxok felezővonalát is kijelölni. A forduló (etapok) félidejében hangjelzésre a versenyzők kötelezően helyet cserélnek a boxban.  Az adott etapban továbbiakban nincsen helycserére lehetőség. Az etap félidejének hangjelzése előtt megakasztott hal fárasztását be lehet fejezni és ezt követően azonnal végre kell hajtani a helycserélést.

12.2 Hangjelzések:

 • verseny előtt 20 perccel a boxok elfoglalása
 • etap előtt 1 perccel
 • etap kezdés
 • etap félideje előtt 1 perccel
 • etapon belüli helycsere félidőben
 • etap vége előtt 1 perccel
 • etap végén

12.3 Helyettesítő versenyző nélkül visszalépő nevező, vagy páratlan számú nevezői létszám pl.: 23 fő esetén, a 24-es (utolsók) rajtszámú versenyző ISMERETLEN résztvevőjeként egészíti ki a versenyt páros résztvevői számra. Azon versenyző, akinek a verseny folyamán ISMERETLEN ellenfelével kellene párbajoznia, a rajthelyéhez közelebb eső szomszédos box hozzá közelebb lévő versenyzőjével párbajozik, de lehetőség szerint a jobbján levővel. Amennyiben a pálya szélén nincs más mód, akkor a bal oldali közelebb eső másik box versenyzőjével párbajozik. A forduló versenyidejének a felénél az ISMERETLEN ellenfél ellen versenyző a boxban ugyanott horgászik tovább és az etap elején vett ellenfelének helycserélése után is mindvégig ellene párbajozik a folyó etap végéig.  

Példa 1:

1-es rajthelyen versenyző: ISMERETLEN

2-es rajthelyen (pálya bal szélén vagy TE) versenyző a 3-as rajthelyen kezdő versenyzőre horgászik, holott a 3-as és a 4-es rajthelyen állók egymás ellen párbajoznak eredetileg ezzel egyidőben

Példa 2:

39-es rajthelyen versenyző: ISMERETLEN

40-es rajthelyen (pálya jobb szélén vagy TE) versenyző a 38-as rajthelyen kezdő versenyzőre horgászik, holott a 38-as és a 37-es rajthelyen állók egymás ellen párbajoznak eredetileg ezzel egyidőben

Példa 3:

14-es rajthelyen versenyző: ISMERETLEN

13-es rajthelyen (balról és jobbról is van másik párbaj) versenyző a 15-ös rajthelyen versenyzőre horgászik, holott a 15-ös és a 16-os rajthelyen állók egymás ellen párbajoznak eredetileg ezzel egyidőben (itt van lehetőség a jobb oldalú box legközelebbi versenyzőjét ellenfélként venni)

Az ISMERETLEN ellenfél esetén a szomszédos box mindkét párbajozója köteles a másik boxban magára maradt versenyző és külsős ellenfelének halait is ellenőrizni és a levezető lapon aláírásával is igazolni. Az a versenyző aki nem valós adatokat vezet fel levezető lapjára, vagy versenyző társát ugyanerre ráveszi, a versenyből kizárható. Versenyző társai kötelesek a versenybizottságnak jelezni a csalás tényét. Aki nem jelzi társa szabályszegő viselkedését, az is vétkesnek tekintendő és a versenyből kizárható.

13. Etetni tilos!

14.1. Minden versenyző a versenyzőtárs (párbaj ellenfelének) egyéni versenybírója. 

A versenyzőtárs feladatai:

a) ellenőrzi a rábízott (ellenfele) versenyző horgászatát,

b) ellenőrzi, hogy a kifogott halak megfelelő fajúak-e (csak lazacfélék számítanak a versenybe),

c) ellenőrzi, hogy a kifogott hal szabályosan, szájba akadt-e (ez később 31. pontban részletesen kifejtésre kerül), továbbá a vízben, merítőhálóval került-e kimerítésre és megfelelően, szabályosan lett szabadon engedve.

d) minden szabályos halfogás esetén hangosan kihirdeti a fogás tényét, és az adott egymás közti eredményt is (nem csak a saját halainak a számát közli fennhangon). 

14.2. Fogott halak elengedésének szabályai

 • Merítő hálóban történő érintésmentes (csak a horog érinthető) kézi, vagy érfogós horogszabadítás után a hálóban fekvő halat, lehetőleg a hálóval a vízbe tolva kell onnan kiúsztatni. Az idei évben engedélyezett butterfly technika miatt nem lehet tiltani a hal hálóból kíméletes visszadobását sem.
 • Releaser-es horogszabadítás esetén a halnak a vízben kell lennie. A levegőben szabadított hal érvénytelen.
 • Butterfly technikával elkapott és visszaütött halat a releaser-es horogszabadítás előtt a versenyzőtársnak meg kell mutatni, hogy szabályosan szájba akadt a hal és azt elengedni, horgot szabadítani a relaser-rel szabad. Amennyiben több horog akad, vagy mélyen nyelte a horgot a hal, akkor újra meg kell azt meríteni és a fent leírtak szerint, figyelemmel és a hal védelmét szem előtt tartva kell eljárni. 

 trout_a_2.jpg

2. ábra: Releaser változatok

15. Horgászni csak az előre meghatározott boxokban más versenyzők zavarása nélkül, egyetlen kézben tartott bottal lehet. Amennyiben egy versenyző elé egy másik úgy dob, hogy a box képzeletbeli felezővonalát sérti, zavarja a horgászatban, azt a szabályosan horgászó az „OUT!” felkiáltással jelezheti. Ebben az esetben a zavaró versenyző köteles haladéktalanul kivenni, gyorsan kitekerni a szerelékét és újat dobni. Amennyiben a hibás dobás után közvetlenül nem jelzett a pálya-sértett fél, úgy később egy esetleges halfogás esetén ezt már nem róhatja fel ellenfelének. Lehetőség szerint az etap megkezdése előtt kéretik a felek között a vízfelületen és/vagy egy távoli fix pont között a parti felezővonal képzeletbeli összekötésével (a mindkét oldali szomszédos boxok figyelembevételével) konszenzust felállítani a kölcsönösen elfogadható boxon belüli felezővonallal kapcsolatban. Így később egyik fél sem róhatja fel ellenfelének mi “OUT” és mi nem “OUT”. Egyet nem értés esetén még az etap megkezdése előtt kötelesek a versenybírók, kinevezett versenybizottság legalább egy tagjának véleményét kikérni és azt kölcsönösen elfogadni. 

16. Az edzéseken és a versenyfordulók alatt és azt követően tilos zsinórdarabokat vagy sérült műcsalikat a vízbe vagy a horgászati zónába dobni.

17. A botok maximális hossza 2,75 méter (9 láb) lehet. A botok egy- vagy többrészesek lehetnek. A teleszkópos botok használata nem engedélyezett.

18. Csak peremfutó orsók használata engedélyezett. A multiorsók (casting) használata tilos.

19. Műcsalik

19.1. Csak szilárd anyagú, 18 mm vagy hosszabb műcsalikat (körforgó, támolygó villantó, vibro, vibe, blade, wobbler) lehet használni a verseny során, melyek legfeljebb két darab gyárilag szakáll nélküli egyágú horoggal szereltek. Lereszelt, vagy lenyomott szakállú horog nem használható. A gyári szakállnélküli horgok felületét felkarcolni is tilos.. 18 mm-nél rövidebb műcsalik használata tilos. Az versenybíróknak, vagy a párbaj feleknek minden csali csere után joga van ellenőrizni a horgokat. Két horog használata csak és kizárólag az eredeti kialakítású (gyári) műcsalikon engedélyezett. A horgoknak csupasznak kell lenniük. Feldíszített, kiegészített horgok (beleértve egy kanálon vagy más műcsalin történő alkalmazást) és sztrímerek használata nem engedélyezett.

19.2. A műcsalik előtt fixen rögzített horgok illetve a felső szembe akasztott horgú műcsalik használata nem engedélyezett.

 trout_a_3.jpg

3 ábra: Példák szabálytalanul elhelyezett horogra.

19.3. Bármilyen fém vagy műanyag „stick”, “tape”, “strip”, “stripe” (szalag, csík, pálca) csali és csalifüzér használata, annak hosszától függetlenül tilos!  

 trout_a_4.jpg

4. ábra: Példák a tiltott stick, tape és strip csalikra.

19.4. Az úgynevezett „button” (gombszerű) és “punch” műcsalik használata tilos! 

 trout_a_5.jpg

5. ábra: Példák a tiltott button és pinch csalikra.

19.5. A teljesség igénye nélkül néhány engedélyezett, használható műcsali fotója (min. 18 mm):  

 trout_a_6.jpg

6. ábra: Példák az engedélyezett csalitípusokra

20.1. A wobblerekre a horgokat legfeljebb két összekapcsolódó kulcskarikával lehet felhelyezni. A kapcsolódó karikák együttes hossza nem haladhatja meg a 8 mm-t (egy karika esetén maximum 8 mm lehet az átmérő; két karika esetében karikánként maximum 4 mm). 

20.2. Legyeket imitáló csalik használata tilos. Műlegyek, természetes vagy műhajat, szőrt vagy tollakat tartalmazó műcsalik használata tilos! A horog díszítése, tuningolása, arra bármilyen segédeszköz, kiegészítő anyag ráhúzása is tilos.

20.3. A jerk, a popper, a crank és a minnow csalik súlyozását/egyensúlyát lehet változtatni, de csak az eredeti forma megtartásával. A műcsali testére súlyt ragasztani tilos. 

21. A műcsalikat lehet festeni.

22. Aroma és/vagy illatanyagok használata tilos!

23. Bármilyen gumi vagy szilikon anyagú csali használata tilos!

24. Tilos a zsinórra ólmot tenni, két zsinórszakaszt forgókapoccsal vagy karabinerrel összekötni, flexibilis úgynevezett cheburashka súlyt a műcsali elé kapcsolni. Az egyetlen megengedett karabiner (egyszerű formájú, forgó nélküli) a zsinórt a műcsalival összekötő kapocs. 

25. A műcsali bedobását követően a horgász szabad kezének az orsó tekerőkarján kell lennie. A zsinór mozgatását csak és kizárólag a bottal és az orsóval szabad végezni; szigorúan tilos a zsinór újakkal, kézzel történő mozgatása, behúzása!

26. Csak a lazacfélék, mint pl. pisztráng (szivárványos, sebes, márvány, tengeri stb.) szemling, lazac stb. kerülnek beszámításra a verseny során.

27. Tilos szándékosan szabálytalanul akasztani a halakat!

28. Halradar használata az edzések és a verseny során is tilos!

29. A verseny során a versenyzők nem használhatnak fülhallgatót, telefont vagy walkie-talkie-t.

30. A versenyzők bármennyi botot előkészíthetnek, de egyszerre csak egyet használhatnak. Az előkészített és felszerelt botokat a saját szektorában tárolhatják, amelyet a félidei csere során kötelezően át kell vinni a saját oldalára. A versenyzők darabszám korlátozás nélkül vihetnek magukkal tartalék botokat.

31. Merítőháló használata kötelező, amiről minden versenyző maga gondoskodik, és csak és kizárólag a halak sajátkezű merítéséhez. A szilikon, vagy gumihálóval szerelt merítő maximális hossza 2 méter lehet, a merítő fej külső átmérője nem haladhatja meg a 60 cm-t. Szilikon, vagy gumi bevonatú merítőháló elfogadott, de annak mindenképpen csomozás-mentesnek kell lennie. Amennyiben a versenypálya adottságai miatt a versenyzők nem tudnak a vízhez kellően közel állni, úgy a verseny előtt a rendező engedélyezheti a hosszabb merítő használatát, de ez csakis külön felhívásban, a versenykiírásban kötelezően feltüntetve, minden nevezőt időben informálva engedhető meg.   

 trout_a_7.jpg

7. ábra: Engedélyezett merítőfej típusok

32.1. A versenynapokon a rendező, lehetőség szerint a verseny félidejében, köteles egy nagyobb szünetet biztosítani, ahol vagy a nevezési díjba beépítetten csoportos étkezést biztosít, ellenkező esetben személyes étkezésre ad lehetőséget. 

32.2. A verseny során csak ebben a nagyobb (ebédidőben) szünetben van lehetőség új csalik egymással történő cseréjére, vagy megvásárlására. Az etapok utáni rövid szünetekben szigorúan tilos minden materiális segítség elfogadása. A verseny kezdeti felszerelését, műcsalikat tilos külső segítségből bővíteni, egymás közt cserélni, változtatni. Ezen szabályt megszegő versenyző(k) azonnali kizárással büntethető.

 IV. HALFOGÁS

A halfogás érvényesítéséhez a halakat először kötelezően meríteni kell, ahol a halnak a háló peremén túl kell haladnia és a háló alját legalább érintenie kell. Az a hal, amelyik csak a háló akárcsak belső szélét érinti, de az alját nem, érvénytelennek kell tekinteni. 

A merítés történhet a vízben, vagy az úgynevezett “Butterfly” technikával a levegőben, a megfelelő méretű halat reptetve elkapva, de ez utóbbi esetében is kötelező a halnak a háló alját megérintenie.

A hálónak legalább olyan mélynek kell lennie, hogy a nagyobb halak is biztonsággal elférjenek a háló alján, és ne tudjanak abból kiugrani. A lapos-hálós, úgynevezett ütő-hálós merítő használata tilos.  

 trout_a_8.jpg

8. ábra: A tiltott lapos-hálós (ütős-hálós) merítőfej.

A merítő hálójának, a peremtől mért legmélyebb pontja legalább 20 cm kell legyen. A hal biztonsággal megóvható, onnan kiugrásra képtelen helyzetet teremtve kell a vízbe visszahelyezésig biztosítva legyen.

31. Egy hal megfogása csak akkor érvényes, ha a horog a hal szájába, vagy a száj és a mellúszók közötti részen, vagy a száj és a kopoltyúk közötti részen akadt. Kivételt képez, ha egy pisztráng egy vagy két szakáll nélküli horoggal ellátott műcsalival kerül kifogásra; ebben az esetben, ha az egyik horog a szájban van, de a másik horog a test egy másik részén, még érvényes fogásnak számít. A megfogott halat gyorsan meg kell szabadítani a horogtól és kíméletesen visszahelyezni a vízbe.

32. A halakat fárasztás közben a lehető legtovább a víz alatt kell tartani. Csak közvetlenül a merítési fázis előtt engedélyezett a bot függőleges irányban tartása, vagy a hal reptetése. A reptetett halat a merítővel el kell kapni úgy, hogy a halnak teljes terjedelmében a merítő aljában kell feküdnie. A reptetés során a merítőhálóval elvétett  elkapás esetén a partot érintő hal érvénytelen. A reptetett hal butterfly technikával a vízbe visszadobható visszaüthető, majd szigorúan a vízben tartva lehet a még szájában lévő horgot releaser-rel kiszabadítani. A halat levegőben tilos releaser-rel is kiszabadítani. A félreértések elkerülése végett, a nagytestű halat reptetni és visszadobni nem sportszerű, kéretik a hagyományos módon, kíméletesen bánni vele.

33. Elszakadt szerelékek, legyen az a horgászé vagy más versenyzőé, visszafogása és kitekerése közben akasztott halak fogása nem érvényes.

34. A megakasztott halat a bottal kell kifárasztani. A botot vízszintesen vagy a spiccel lefelé (akár a vízbe mártva) kell tartani, hogy elkerülhető legyen a megakasztott hal vízből történő kiugrása. 

35. Amennyiben eltörik a horgászbot, a megakasztott hal kifogása csak akkor érvényes, ha a fárasztás a megsérült bottal és zsinórral történik. Amennyiben a sérült bot vagy zsinór nem alkalmas erre vagy valamilyen más eszközzel került visszaszerzésre, abban az esetben a hal nem érvényes.

36. A versenyző csak a számára kijelölt horgászterületen foghat halat. Az ezen a területen kívül fogott halak nem érvényesek.

37. Amennyiben a megakasztott hal beleakad egy másik horgász zsinórjába a boxon kívül, csak abban az esetben lesz érvényes a fogás, ha még a fárasztás során, a merítést megelőzően kiakad a zsinórból.

Amennyiben még a megfogást követően is össze van akadva a két horgász zsinórja, az így megfogott halak érvénytelenek és azonnal vissza kell őket helyezni a vízbe. 

38. Amennyiben a már megakasztott halra az ellenfél, vagy a szomszédos boxban horgászók utólag dobnak rá, úgy a hal érvényes. A szándékosan keresztbe dobás okozta halvesztést, esetleges csali vesztést okozó magatartást tanúsító ellenfél fogott halainak számát semmisnek (nullának) kell tekinteni, és automatikusan 3 pontot ér a sértett félnek az etap és az etap végéig tovább növelheti saját fogott halainak számát. Ez utóbbi esetben a szabálytalan magatartást tanúsító fél tovább az adott etapban nem horgászhat. Ugyanez a szankció vonatkozik a szomszédos etapokból vétő (esetlegesen összejátszó magatartást tanúsító) versenyzővel szemben is.

39. A következő körülmények érvénytelenítik a fogást:

a) A halat a földre dobják a kifogást követően.

b) Ha a hal megfogása előtt horoggal vagy a nélkül partot érinti

c) A halat nem megmerítik, hanem partra húzzák.

d) A hal a földhöz ér mielőtt visszakerül a vízbe.

40. A fogás ellenőrzése

a) A kifogott hal nem pisztráng: Az egyéni versenyzőtárs visszahelyezteti a halat a vízbe. A fogás nem érvényes.

b) A hal nem a szájában, vagy nem a száj és a kopoltyú vonal közötti részen akadt meg: Az egyéni versenyzőtárs visszahelyezteti a halat a vízbe. A fogás nem érvényes.

c) A hal a szájánál, vagy a száj és a mellúszók közötti részen, illetve a száj és a kopoltyúk közötti részen (két horoggal szerelt csali esetén legalább az egyik horog) akadt meg:

- A horog látható és a hal szája csukva van. Az egyéni versenyzőtárs „OK”-t mond, a versenyző kiakasztja a horgot és visszahelyezi a halat a vízbe. A fogás érvényes.

- A horog nem látszik és a hal szája csukva van. Az egyéni versenyzőtárs egy ollózó mozdulattal, a mutató és a középső ujj segítségével és szóban is jelzi, hogy el kell vágni a zsinórt. A versenyző a merítőháló segítségével visszahelyezi a halat a vízbe. A fogás érvényes.

41. Ahhoz, hogy a fogás érvényes legyen, a halnak a merítőben kell lennie, áthaladva a merítő fejen, hozzáérve a háló aljához. Rá kell a merítővel addig emelni, amíg a hal fekszik egyik oldalán a merítő alján.

42. A halat a következő módok egyikén kell megszabadítani a horogtól és visszahelyezni a vízbe:

a) Amikor egy hal a merítőbe kerül, a horogszabadítóval meg kell szabadítani a horogtól, és a merítővel kell visszahelyezni a vízbe; amikor már nincs a horgon a hal, az egyéni versenyzőtárs érvényesíti a fogást.

b) Amikor egy hal a merítőbe kerül, a horogtól kézzel vagy fogóval lehet megszabadítani, de csak a horoghoz lehet hozzáérni. A halat nem szabad kézzel megfogni. A hálón keresztül is tilos a halat megfogni, érinteni vagy bármivel alátámasztani. A horogeltávolítást követően a halat a merítő használatával kell szabadon engedni, majd ezután a fogás érvényesítésre kerül.

c) “Butterfly” merítés (“visszaütés”) után, érvényes akadás esetén, a releaser-es horogszabadítás során a halnak a vízben kell lennie. Amennyiben többszöri próbálkozásra is sikertelen a releaser-es szabadítás, úgy mihamarabb újra meg kell meríteni a halat és a lehető legkíméletesebben fogóval kell elvégezni a szabadítást.

43. Verseny közben a versenypályát indokolt esetben lehet elhagyni csak a versenybírók engedélyével és felügyelete mellett.

44. A versenyzőt külső segítő személy segítheti, de csak a versenypályát jelölő kordonon kívülről, felszerelést, csalit és egyéb, a horgászatban használatos kelléket nem adhat át, fizikai segítséget nem nyújthat, leginkább csak verbális támogatással élhet.

V. ÉRTÉKELÉS

45.1. A kifogott, értékelhető halak darabszáma határozza meg a párbajozó versenyzők pontszámát a fordulókban (etapokban).

45.2. Az egyes fordulók (etapok) párbajaiban a több halat fogó versenyző a párbaj győztese, győzelemért 3 pontot kap. A párbajban azonos darabszámú halat fogó versenyzők esetén a holtversenyben végző versenyzők 2-2 pontot kapnak. Ha a párbajban a két versenyző közül egyik sem fog halat, azaz haltalan döntetlen alakul ki akkor mindketten 1-1 pontot kapnak. A párbajok vesztesei 0 pontot kapnak. Egy-egy párbaj két értékelőlapját  mindkét versenyzőnek alá kell írnia, ezzel hitelesítik és elfogadják az eredményt. Aláírás után darabszámra vonatkozó reklamációt nem fogad el a versenybíróság. 

GYŐZELEM - HALAS DÖNTETLEN - HALTALAN DÖNTETLEN - VERESÉG

3 pont - 2 pont - 1 pont - 0 pont

45.3. ISMERETLEN ellenfél esetén (páratlan létszám esetén), azaz ha másik boxban zajló párbaj egyik fele tekintendő az egy boxban magányosan maradt versenyző aktuális etap ellenfelének, úgy mind három fél köteles nyugtázni a “külső” párbaj eredményét. Ez esetben is csak egy aláírást kell begyűjtenie a magányos párbajozónak, de legalább két ellenőrző szükséges. Tilos presszionálni, rávenni a másik boxban párbajozó ellenfelet, hogy menjen bele hogy egymás ellen a magányos versenyző bezsebelhesse 3 pontját, hiszen ellenfelének az éppen úgysem számít. Aki ilyen szabálytalanságot észlel azonnali hatállyal jelenteni köteles versenytársainak és a kijelölt bíróknak.

45.4. Javítás csak a versenybíró jelenlétében és aláírásával lehetséges, egyénileg javított, áthúzott versenyzői kártyát a versenybíróság nem veszi figyelembe. 

A versenyzői kártyát (levezetőlapot) a versenyzőnek egy erre a célra önállóan kijelölhető, de biztonságos helyen kell elhelyeznie, meg kell a verseny végéig óvnia a sérülésektől, amennyiben ezt nem teszi meg, az pontlevonással jár (-6 pont). A vele párbajozó versenyzőnek az eredményét a leadott értékelőlapja szerint kell figyelembe venni.

46. Elődöntő: Az elődöntőket két egymást követő versenynapon (szombat–vasárnap), mindkét versenynapon új sorsolással, versenynaponként 12-12 etappal kell megrendezni. A két versenynap 12-12 (24 etap pontszámai alapján) etapja alapján lesznek az eredmények értékelve. (Nincsenek extra egyenes kieséses döntők a 12 etapok után). A 24 etap legjobb versenyzői létszám és a másik helyszín(ek)en megrendezett elődöntő(k) résztvételi számával arányosan jutnak tovább a döntőbe.

A(z) egy vagy két fordulós versenyek végeztével a végső sorrend meghatározása holtverseny esetén az alábbi feltételek szerint történik, sorban egymást követve:
1. Megszerzett pontok száma
2. Párbajgyőzelmek száma
3. Fogott halak száma
4. Hatodik és hetedik etapban fogott összes halak száma
5. Halas döntetlenek száma
6. Haltalan döntetlenek száma
7. Vereségek száma

47. Döntő: A döntő 24 etapból áll, és két egymást követő versenynapon (szombat–vasárnap) kell megrendezni. A két nap 24 etapjából pontozás alapján kerül meghatározásra a végső sorrend és a magyar bajnokság dobogósai, valamint a magyar bajnok személye.

48. Időrendi lebonyolítás: 2x15 perces etapok és 10x20 perces etapok 10 perces szünetekkel. Az elődöntők és a döntők tekintetében is mindkét versenynapon (szombat-vasárnap) az alábbiak szerint:

6.00-6.40         Érkezés / kötelező Regisztráció / halfrissítés

6.50-7.00         Sorsolás

7.00-8.00         Felkészülés

8.10-8.25         1. ETAP (15p)

8.35-8.50         2. ETAP (15p)

9.00-9.20         3. ETAP (20p)

9.30-9.50         4. ETAP (20p)

10.00-10.20    5. ETAP (20p)

10.30-10.50    6. ETAP (20p)

11.00-11.20    7. ETAP (20p)

11.25-12.25    EBÉD / halfrissítés

12.30-12.50    8. ETAP (20p)

13.00-13.20    9. ETAP (20p)

13.30-13.50    10. ETAP (20p)

14.00-14.20    11. ETAP (20p)

14.30-14.50    12. ETAP (20p)

16:00-16:30    Eredményhirdetés

VI. RANGLISTA és NEMZETI VÁLOGATOTT

49.1. A ranglista rendszerbe minden tárgyévben minden versenyző számára az elődöntő, a döntő, valamint a tárgyévben rendezett ranglista versenyeken elért eredményei számítanak bele. 

49.2. A válogatott keret:

Csak magyar állampolgár, vagy minimum 5 éve magyar állampolgárrá vált versenyző lehet a magyar válogatott tagja és ezt dokumentumokkal igazolnia kell tudnia. Az a horgász, aki már más országot képviselt világbajnokságon, vagy bármilyen nemzetközi versenyen más országot képviselt, nem lehet magyar válogatott kerettag. Azon versenyző, aki a kapitánnyal vagy versenyző társaival együttműködésre képtelen, a ranglistán elfoglalt helye ellenére is elvesztheti a válogatottban helyét. Ha az aktuális magyar bajnok kívül esik a (lentebb részletezve) ranglista legjobb 10 helyezéséből nem lehet válogatott. Az utazó keret kialakítása fokozottan a csapatszellemre és a segítői hajlandóságra és a rendszeres, aktuális versenyzői aktivitásra is alapoz. Ennek oka az, hogy bár egész évben egyéni versenyeken alakul ki a ranglista, de a VB csapatverseny, így ide igazából kizárólag a csapatért is tenni képes versenyzők szükségesek az országnak, a legjobb eredmény elérése érdekében.

Az indikatív válogatott kerettagság szükség szerint a naptári év végén publikálásra kerülhet, de az utazó válogatott keretet csak a tavaszi szezon végeztével (a felmelegedés függvényében változó) április végén aktuális ranglista legjobb 10 helyezése szerint kell vizsgálni, azzal a kikötéssel hogy az ősztől tavaszig tartó szezonban ranglistás eredményei alapján csak akkor lehet valaki utazó válogatott kerettag, ha az aktuális szezonban legalább egy elődöntőn részt vett. Minden szezon a VB után kezdődik és a következő Világbajnoksággal fejeződik be.

 • 2023. áprilisában megrendezett I. Ranglista versenytől indult a ranglista és 2024. április 30-ig megrendezett további ranglista versenyek, országos elődöntőn és döntőn elért eredmények szerint tart az első év — ez alapján kerül kijelölésre majd a 2024-es VB kerettagság.
 • 2024 októberétől 2025. április végéig a Ranglista pontokat azonos módon tovább gyűjtjük és így már 2 év ranglista eredményei szerint történik majd a válogatás módja azonosan a fentiekkel.
 • 2025. októberétől 2026. április végéig vett 3 év után már, csak a legjobb 2 év eredménye (számít) szerint történik a válogatás.
 • 2026. októbertől 2027. április végéig a 4. évben a legelső év eredménye elévül és az utolsó 3 év ranglistájából vett legjobb 2 év eredménye szerint történik majd a válogatás. stb. 

A cél, hogy idővel és ezt követően mindenkor az utolsó 3 év ranglistájának legjobb 2 éves eredménye alapján alakulhasson ki a válogatott. 

49.3. A 10 fős utazó keret: áll (a tavaszi szezon végén aktuális ranglista legjobb 10-ből válogatva)

 • 4 horgászból (a ranglista első 3 helyezettje biztosan horgászik és a 4-10. hely alapján a szövetségi kapitány választja ki a negyedik horgászó kerettagot)
 • 1 tartalék horgászból (a fentieknek megfelelően a kapitány jelöli ki - a tartalék amennyiben nem kerül becserélésre, segítőként segíti csapatát, országát, de igény vagy szükség szerint maximálisan felkészülten kell rendelkezésre állnia, ha horgásznia kell - amennyiben a kapitány által felkért versenyző nem vállalja a tartalék szerepet, úgy másik személy kerül felkérésre). 
 • 1 kapitány helyettesből (ő is segítőként van jelen) és további 2 segítőből (szintén a kapitány jelöli ki, de a fenti feltételek szerinti megfelelés esetén a horgászó versenyzők véleményét is kikérve - leginkább a ranglista legjobbjai lehetnek segítők vagy kapitány helyettesek)
 • csapatvezetőből (a MOHOSZ egy képviselője)
 • Kapitányból (szövetségi kapitány)

A VB helyszínén a hivatalos tréning és a verseny ideje alatt kizárólag a kapitányi megbeszélésen megnevezett 4 horgász és a tartalék horgászhat! - Sem a segítők, sem a kapitány helyettes, sem a csapatvezető, sem a kapitány nem folytathat horgászati tevékenységet.

49.4. Az éves ranglista versenyek rendszerint az időjárás szerint, de maximum (október-május között) havonta 1 alkalommal rendezhetőek, de legalább 20 nappal a verseny előtt ki kell őket írni és egy a legrosszabb eredményű ranglista verseny eredménye eldobandó, nem számít bele a versenyzők ranglista pontjaiba. Ez lehet kihagyott forduló nullás eredménye is, vagy a legrosszabb forduló eredménye is. 

Ranglista versenyek kizárólag egy napos, 12 etapos (hardbaits) kemény csalis versenyek lehetnek és a mindenkori FIPSed valamint ezen szabályzat szabályai szerint kell őket megrendezni. 

49.5 A ranglista pontjai 2023 októbertől az alábbiak szerint alakulnak (korábbi évek versenyei nem számítanak):

 • Országos Elődöntők és a Döntő pontozása (24 etap után járó pontok):

            1. 100p, 2. 95p, 3. 90p, 4. 85p, 5. 80p,

            6. 75p, 7. 70p, 8. 65p, 9. 60p, 10. 55p,

            11. 50p, 12. 48p, 13. 46p, 14. 44p, 15. 42p,

            16.hely 40p, 17. 38p, 18. 36p, 19. 34p, 20. 32p,

            21. 30p, 22. 28p, 23. 26p, 24. 24p, 25. 22p,

            26. 20p, 27. 18p, 28. 16p, 29. 14p, 30. 12p,

            31. 10p, 32. 8p, (33.‹ 4p mindenkinek)

 • Ranglista versenyek pontozása (12 etap után járó pontok):

            1. 50p, 2. 46p, 3. 42p, 4. 38p, 5. 36p,

            6. 34p, 7. 32p, 8. 30p, 9. 28p, 10. 26p,

            11. 25p, 12. 24p, 13. 23p, 14. 22p, 15. 21p,

            16.hely 20p, 17. 19p, 18. 18p, 19. 17p, 20. 16p,

            21. 15p, 22. 14p, 23. 13p, 24. 12p, 25. 11p,

            26. 10p, 27. 9p, 28. 8p, 29. 7p, 30. 6p,

            31. 5p, 32. 4p, (33.‹ 2p mindenkinek)

VII. SZANKCIONÁLÁS

50. A verseny rendezősége „nagyfokú helytelen magatartásként” értékeli, és a versenyből kizárja azt a versenyzőt, aki a környezetét és a vizet veszélyezteti, illetve nem tesz meg minden tőle elvárhatót a halak védelme, megóvása érdekében.

51. A halfogás során elkövetett szabálytalanság esetén a fogás érvénytelennek minősül.

52. A nem halfogás közben elkövetett szabálytalanság esetén a versenyző figyelmeztetésben részesül, amit a rendező által delegált versenybíró feljegyez. Az a versenyző, aki két vagy annál több figyelmeztetésben részesül, a versenybizottság egyedi döntése alapján a versenyből kizárható.

53. A versenybírók a használt felszereléseket a verseny során át- illetve megvizsgálhatják.

54. A versenyzők jelen versenyszabályzat elfogadásáról a nevezéssel nyilatkoznak.

VIII. VERSENYBIZOTTSÁG

55. A versenybizottság a verseny szabályszerű lefolytatásáért felelős, beleértve a verseny során érkező reklamációk és óvások elbírálását, továbbá a szabályzat szerinti szankciók alkalmazását.

56. A versenybizottság minimum 3, maximum 10 főből áll. Elnöke az OVHB jelenlévő bármely tagja vagy megbízottja. Tagjai az OVHB jelenlévő tagjai és a verseny főrendezője vagy rendezői, továbbá a Pergető Szakbizottság jelen lévő, de adott fordulóban nem versenyző tagja vagy tagjai, valamint egy, az adott fordulóban induló, technikai értekezleten a versenybizottság elnöke által kisorsolt versenyző. A technikai értekezleten ismertetni kell azt a helyet vagy telefonszámot, ahol a versenybizottság egy tagja a verseny ideje alatt folyamatosan elérhető.

57. Reklamációt vagy óvást be lehet jelenteni szóban is, de írásban is be kell nyújtani a verseny befejezését követő egy órán belül.

58. Az értékeléssel kapcsolatban, annak közzététele után 30 percig van helye reklamációnak. A közzétett eredményen a közzététel idejét fel kell tüntetni.

59. Valamennyi benyújtott óvás esetén, valamennyi versenyen egységesen 6000 Ft összegű kauciót kell befizetni. Amennyiben az óvást a versenybizottság megalapozottnak találja, a kauciót az óvást benyújtó visszakapja, amennyiben nem, akkor a kaució az OVHB költségvetését illeti meg. Óvást csak versenyző nyújthat be.

60. Versenybíró által észlelt, kizárással járó szabálytalanság esetén a versenybizottság vezetője a versenyzővel, a csapattal és a versenybíróval egyezteti az eset körülményeit, ezt követően tájékoztatja a versenybizottságot. A versenybizottság az érintettek és az elérhető tanúk meghallgatását, valamint az elérhető kép- vagy videofelvételek megtekintését követően dönt a versenyző kizárását illetően.

61. A versenybizottság határozattal intézkedik az óvások elbírálásáról, valamint a bírói bejelentésekről. A versenybizottság határozatai ellen fellebbezést a MOHOSZ Horgászsport Döntőbizottsághoz lehet benyújtani. Versenyzőt kizárni kizárólag a versenybizottság határozatával lehet. A versenybizottság határozatait szavazattöbbséggel hozza. A versenybizottság a szankcióval érintett versenyzőt köteles haladéktalanul értesíteni.

62. A technikai értekezleten, valamint a versenybizottság tanácskozásain a MOHOSZ érvényben lévő versenyszabályzatának, valamint az OVHB ide vonatkozó határozatainak kéznél kell lenniük.

63. A rendező köteles a kijelölt versenypályán legalább 1 fő versenybíró delegálására.

64. A versenybírók és a versenybizottság tagjai a használt felszereléseket a verseny folyamán át- illetve megvizsgálhatják.

IX. VERSENYDOKUMENTUM

65. A versenyek két legfontosabb dokumentuma a versenykiírás és a jegyzőkönyv (versenyértékelés). A jegyzőkönyv két része a mérlegelési irat és az eredményösszesítés.

66. A versenyszabályok módosítására csak az adott év versenykiírása előtt kerülhet sor. Lehetőség szerint az országos versenyszabályzatnak a FIPSed hivatalos szabályzatával összhangban kell lennie.

67. A jelen szabályzatban nem érintett kérdésekben az OVHB állásfoglalásai a mérvadók.

68. A jelen szabályzat az OVHB határozatával 2021. szeptember 27-én elfogadva. Módosítva 2023. március 1. Módosítva 2023. augusztus 26.

A teljes verzió letölthető a linkre kattintva!