PONTYFOGÓ ORSZÁGOS VERSENYSZABÁLYZAT

Versenyszabályzat a Pontyfogó Országos Bajnokoságokra, módosításokkal.

Verziószám: 2.4 Elfogadva: 2024. 01. 16. Kiadva: 2024. 02. 01. Hatályos: 2024. 02. 01.

I. RENDEZÉS, SZERVEZÉS, RÉSZTVEVŐK

1. A nemzeti (országos) horgász bajnokságokat a Magyar Országos Horgász Szövetség (a továbbiakban: MOHOSZ) megbízásából a MOHOSZ Országos Versenyhorgász Bizottsága (a továbbiakban: OVHB) írja ki, s a MOHOSZ illetve tagszervezetei vagy az azokhoz tartozó horgász egyesületek rendezik meg. 

2. A MOHOSZ a Nemzeti Versenysport Szövetség tagja, az országos illetve magyar bajnokság elnevezést csak az általa szervezett versenyek viselhetik. Az országos bajnokságokon való részvételnek feltétele, hogy a versenyző a jogszabályban előírt tárgyévre szóló érvényes állami jeggyel, horgászkártyával, érvényes horgászegyesületi tagsággal, valamint érvényes versenyzői engedéllyel, továbbá magyar állampolgársággal rendelkezzenek. Valamennyi országos bajnokságon csakis a MOHOSZ tagszövetségeihez tartozó egyesületek csapatai illetve tagjai vehetnek részt. A világ- és Európa-bajnokságokon való indulás feltételeit a Nemzetközi Sporthorgász Szövetség (CIPS) és nemzetközi szövetségeinek (FIPS) szabályzatai, illetve a jelen szabályzat határozzák meg. A versenyzők kötelesek betartani a Nemzetközi Doppingellenes Bizottság (WADA) és a CIPS Doppingellenes Bizottság szabályzatában előirt rendelkezéseket.

Nemzeti Pontyfogó Bajnokságok: Pontyfogó Országos Bajnokság (PFOB)

3.1. A Pontyfogó Országos Bajnokságra kizárólag csapatok nevezhetnek. Egy csapat 3 párosból, 3 tartalékból és egy csapatkapitányból, tehát 10 főből áll. A nevezésnél egy csapatba minimum 3 párost és egy tartalékot nevezni kell! A fordulónkénti nevezésnél meg kell adni a párosokban horgászók nevét (1. páros, 2. páros, 3. páros) és ki kell jelölni a csapatkapitány személyét. A kapitány személye verseny közben nem változhat. Csak azok a versenyzők indulhatnak az országos bajnokságon, akik a nevezési határidőig leadták nevezésüket, és befizették nevezési díjukat. A csapat tagjainak a bajnokság teljes ideje alatt állandónak kell maradniuk, a versenysorozat alatt a csapat összetétele nem változhat. Rendkívüli esetben az OVHB dönthet másképp. Csapatkapitány lehet a csapat bármely tagja, akár az egyik versenyző is. A kapitány a verseny időtartama alatt köteles viselni a kapitányi kitűzőt. Amennyiben a kapitány egyben versenyző is, verseny közben átmehet a csapattársaihoz, a horgászhelyen addig a párja egyedül horgászik. A horgászhelyének elhagyását az illetékes versenybírónak jeleznie kell. A nevezésnél megadott párosok összetétele fordulók alatt nem változhat (kivéve, ha valamely rendkívüli ok miatt a tartalékot be kell cserélni), azonban az egyes fordulók között változhat. Az egyéni végeredmény szempontjából, a párosokban horgászó személyektől függetlenül, a párosok (1-es, 2-es, 3-as) elért eredménye a mérvadó. A bajnokság győztes klubcsapata képviselheti hazánkat a következő évi pontyfogó világbajnokságon, a legjobb páros pedig elnyeri a pontyfogó magyar bajnoki címet.

3.2. Az országos bajnokságra azon csapatok nevezhetnek, akik megfelelnek a Pontyfogó Országos Bajnokság részvételi feltételeinek. 

3.3. A versenyzőknek tudniuk kell igazolni állampolgárságukat személyi igazolvánnyal, útlevéllel vagy egyéb, állampolgárság igazolására alkalmas okmánnyal. Az igazoló dokumentumot kérésre be kell tudni mutatni a verseny sorsolása előtti regisztráció folyamán.

3.4. A Pontyfogó Országos Bajnokság (továbbiakban PFOB) 3 fordulóban (2 elődöntő és egy döntő) kerül megrendezésre. Egy csapat három párosa külön-külön szektorban foglal helyet az adott fordulóban. Amennyiben az indulók száma 10 páros szektoronként, vagy annál több, a szektorokat alszektorra kell bontani és az értékelés alszektoronként zajlik. Amennyiben az indulók száma páratlan, akkor a középső páros eredményét mindkét alszektorban figyelembe kell venni oly módon, hogy ez páros az első alszektorban értékelendő, de a második alszektor helyezési számait az ő eredményének figyelembevételével kell megállapítani. 

Amennyiben az értékelés alszektorokban történik, akkor az eredmények meghatározása során a csapat és páros verseny esetében is az alszektor szerinti pontozást kell összevetni.

3.5. A bajnokságok időpontját és helyszínét legkésőbb a MOHOSZ által kiadott lapnak, a Magyar Horgásznak az adott évi februári számában kell nyilvánosságra hozni. A versenykiírásokat legkésőbb márciusban a Mohosz honlapján is közre kell adni. Az Országos Versenyhorgász Bizottság hivatalos lapja a Magyar Horgász, az ott megjelenő közleményeket kell egyedüli hivatalos információként elfogadni. A bizottság a www.nyito.mohosz.hu/versenysport weboldalán a versenyek lebonyolításával, eredményeivel kapcsolatos hivatalos információkat jelenteti meg. A nevezési határidőt a versenykiírás határozza meg. Ezután csak az OVHB egyedi elbírálása alapján, kivételesen indokolt esetben fogadható el nevezés. A bajnokságokon helyszíni nevezés nincs. A versenykiírást egyedül az OVHB jogosult módosítani. 

3.6 Hivatalos edzésnapok: A bajnokság minden fordulója előtt biztosítunk edzési lehetőséget az alábbi idő intervallumban. A forduló kezdő napját megelőző 4 nap és a forduló kezdő napját megelőző 60 nap között van lehetősége a párosoknak edzeni a versenypályán. A párosok ezen időszak alatt megszakítás nélkül 1x72 órás edzésre jogosultak. Az edzés során a kijelölt edzés helyet elhagyni tilos, a 72 óra során végig az edzéshelyen kell tartózkodni a versenyzőknek. Az edzések időpontját és helyét a víz hasznosítójával kell egyeztetni. Az edzés költsége a versenyzőket terheli. A fentiek értelmében tilos az PFOB versenypályáján edzeni a versenyt megelőző 4 napon belül. Megsértése kizárást von maga után.

II. TECHNIKAI ÉRTEKEZLET, SORSOLÁS

4.1. A kiírt sorsolási időpont kezdete előtt minden párosnak regisztráltatnia kell magát. Aki a versenykiírásokban meghatározott regisztrációs határidőre nem érkezik meg, vagy a regisztráción nem jelenik meg, nem indulhat a versenyen, a további szankciókat az Horgászsport Döntő Bizottság hozza meg. Aki a versenyzést a verseny befejezése előtt (az önhibáján kívüli eseteket pl. sérülés stb. kivéve) abbahagyja, a Horgászsport Döntő Bizottság döntésétől függően, de legalább egy évig semmilyen országos bajnokságon nem indulhat el. 

4.2. A vis major, az önhibán kívüli okból bekövetkező késés (például autó probléma, baleset, közlekedési akadályoztatás) esetén a versenybizottság dönti el, hogy a késő páros indulhat-e a versenyen.

4.3. A nevezés leadásával (a csapathoz való csatlakozással) a versenyző és a csapat további tagjai elismerik, hogy a hivatalos versenyszabályzatot megismerték, azt a verseny idejére magukra nézve kötelezően elfogadják és vitás kérdésekben alávetik magukat a versenybizottság döntéseinek.

A regisztráció alkalmával a csapatkapitány aláírásával megerősíti, hogy a csapat tagjai a hivatalos versenyszabályzatot megismerték. 

4.4. A regisztrációnál a kapitánynak meg kell jelölnie azt a három párost, aki az adott fordulóban horgászni fog és meg kell jelölnie a tartalék versenyzőt, vagy versenyzőket is.

4.5. A sorsolásnál a csapatkapitány képviseli a teljes csapatot és ő húzza ki, hogy melyik páros, melyik szektorban fog horgászni. A csapatkapitányt az adott csapat jelöli meg, személye lehet a három páros egyik tagja. 

4.6. A sorsolást legalább 180 perccel a verseny kezdete előtt kell végrehajtani, az PFOB szervezőinek felügyelete mellett, valamint minden résztvevő csapatkapitányának jelenlétében. A sorsolás megkezdése előtt meg kell választani a versenybizottságot, mely hivatott eljárni a verseny közben felmerült problémák, óvások tekintetében. A versenybizottságnak az OVHB és versenyiroda jelenlévő tagjaiból és a rendezők megbízottjaiból, de legalább 3 főből kell állnia. Meg kell választani a versenybizottság vezetőjét is. Szavazás esetén, szavazategyenlőségnél a versenybizottság vezetőjének a szavazata a döntő.

4.7. A sorsolást előre meghatározott módon kell végrehajtani. A sorsolást a Horgászsport Szakszövetségi Iroda (HSSZI)képviselője vagy megbízottja irányítja. Két körből áll a sorsolás. Első körben a csapatokat képviselő csapatkapitányok, csapatnevük ABC sorrendje szerint sorszámot húznak, mely számok megadják a rajthelyek kihúzásának sorrendjét. A második körben, a már első körben kihúzott számok emelkedő sorrendje szerint, a csapatkapitányok kihúzzák a horgászhelyet a szélső helyek figyelembevételével. Egy csapatból fordulónként csak egy páros ülhet szektorszélen. Amennyiben a 3 szektor folytatólagosan kerül kijelölésre, ebben az esetben csak az abszolút szélső helyek tekintetében kell kiemelt sorsolást alkalmazni. 

III. A VERSENY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI

5.1. A versenyen a párosok horgászterületének egy 20 méter széles, és lehetőség szerint 12 méter mély horgászhelyből kell állnia.  A horgászhelyek közötti távolságnak (az egyik horgászhely széle és a másik horgászhely széle között mért távolságnak) legalább 20 és legfeljebb 60 méternek kell lennie. Amennyiben a versenypálya adottságai indokolják, a versenybizottság döntése alapján az érintett pályaszakaszokon a rajthelyek közti távolság megadott méreteitől el lehet térni, de ekkor is törekedni arra, hogy a kitűzött rajthely által biztosított feltételek lehetőség szerint azonosak legyenek. A horgászhelyen felállítandó sátraknak és ernyőknek visszafogott színűnek kell lennie. (ilyen színek: barna, fekete, zöld, terepszínű, de pl. semmiképp nem élénksárga, vagy fehér.)

A rajthelyre és az összes jelölt területre bármikor beléphet a versenybíróság valamely tagja, a szektorbíró, a szakvezető, a szövetségi kapitány és annak másodkapitánya, valamint a versenyzők egyetértésével a versenyre az OVHB akkreditációjával rendelkező sajtós. Ezen felül:

Az „A” terület a két versenyző és a mérlegelők (csak mérlegeléskor) számára engedélyezett terület.

A „B” terület a tartalékversenyzők, a rendező személyzet, a csapatkapitány, a rendező szövetség hivatalos megfigyelői és az akkreditált sajtó számára fenntartott terület. Ez utóbbiaknak csak akkor, ha a két versenyző beleegyezik.

„C” és „D” - a tartalékversenyzők, a mérlegelők, a csapatkapitány, a rendező szövetség hivatalos megfigyelői, a szervezők, a bírók, az akkreditált sajtó és más országok küldöttei számára fenntartott, de nézőknek tiltott terület.

A „B”, „C” és „D” terület kijelölésétől a versenybizottság eltekinthet.

1 ábra: A rajthely kitűzésének sematikus ábrája.

5.2. A párosok területének, rajthelyének határát szalagokkal kell jelölni, illetve elválasztani. Ezt a területet a párosok tagjai csak indokolt esetben hagyhatják el. A semleges zónába, vagy a szomszéd duó területére, még fárasztás, szákolás okából is tilos átlépniük. Ez alól kivételt képez: a szektorbírói és versenybírói utasításra vagy engedéllyel történő átlépés, szomszéd duó részére való indokolt segítségnyújtás (például balesetkor történő segítség).

A rajthelyre beléphet: a versenybizottság tagja, a szektorbíró, a szövetségi kapitány, a csapatkapitány, valamint a versenyzők egyetértésével a versenyre az OVHB akkreditációjával rendelkező sajtós. Adott csapatból a páros tagjain kívül kizárólag a csapatkapitány tartózkodhat a rajthelyen belül, aki a versenypályán tartózkodás teljes ideje alatt köteles a versenybizottság által biztosított megkülönböztető jelzést viselni. Amennyiben a csapatkapitány egyben versenyző is, akkor a számára sorsolt rajthelyen nem kell megkülönböztető jelzést viselnie.

5.3. A verseny folyamán, a sorsolás után öt hangjelzés van. 

1. hangjelzés. A hangjelzést követően a párosoknak 120 perc áll rendelkezésükre, hogy minden felszerelésüket, versenyzéshez szükséges horgászeszközüket, csalijaikat és etetőanyagjaikat az általuk kisorsolt rajthely területére kipakolják, és előkészítsék eszközeiket.

2. hangjelzés. A horgászat kezdete. Ekkortól lehet elkezdeni az etetést, a horgászatot és a markerúszós víz-fenék feltérképezést és a markerúszós horgászterület megjelölését.

3. hangjelzés. A verseny vége előtt 15 perccel hangzik el

4. hangjelzés. A verseny végét jelöli. Ekkor azonnal minden szereléket ki kell húzni a vízből, és várni a mérlegelőket.

5. hangjelzés. A verseny vége után 15 perccel szólal meg. Ezt követően a még a 4. hangjelzést megelőzően megakasztott hal már csak akkor számít érvényes fogásnak, ha a halat a horgász birtokolja, az a partvonal mögé kerül. A mérlegelés után minden páros köteles elhagyni horgászhelyét. Erre a lefújást követően 150 percük van. A lefújást követően 180-240 perccel (ennek a pontos idejét a technikai értekezleten mondják el a szervezők) következik az eredményhirdetés.

5.4. Az első hangjelzés megszólalását követően minden párosnak 120 perc áll rendelkezésére, hogy előkészítse az eszközeit. A verseny folyamán plusz csali csak egy alkalommal vihető be, amennyiben a verseny kezdetekor a csali limitet (200 kg) az adott páros nem érte el, a szektorbíró előzetes ellenőrzése után. Ennek lehetőségét a technikai értekezleten kell meghatározni, de kizárólag az a páros élhet a plusz csali bevitelének lehetőségével, amelyik limitellenőrzésen átesett, ezért a csapatoknak lehetősége van limitellenőrzést kérni a verseny kezdetéig.

5.5. A markerúszós bot nem számít plusz botnak, tehát használata a négy felcsalizott végszerelékkel rendelkező bot mellett engedélyezett. Egy időben maximum csak két markerúszó lehet bedobva! Az etetési terület határait kijelölhetik két partról bejuttatható marker jelzőbójával, amelyek lehetnek világítósak is. Ezeket, a jelzéseket a horgászterületen belül kell elhelyezni, ahogy azt a versenyterületet kijelölő karók (szalagok) meghatározzák. A jelzéseket megtarthatják a verseny ideje alatt, de el kell távolítani őket, amint a verseny véget ért. A versenybírók és szektorbírók számára is jól felismerhetően kell jelölni a markerúszós botokat. Ez történhet bottestre vagy bot tartóra rögzített rikító színű vászon vagy feltűnő papír elhelyezésével, és/vagy magasabb horgászbot tartón való elhelyezéssel. Szektorbíró saját hatáskörén belül kérheti a rikító színű vászon vagy papír és a magasabb bot tartón való tárolás egyidejű meglétét. A markerúszós botokat nem szabad az éppen horgászatra használt, bevetett botok tartójában elhelyezni.

5.6. Szigorúan tilos a versenyzőket 50 m-nél közelebb helyezni bármilyen elektromos építményhez (elektromos vezeték, transzformátor stb.)

5.7. A szektorbíró feladata, hogy figyeljen a verseny szabályainak betartására. Az ő feladata, hogy vigyázzon arra, hogy a felügyelete alá tartozó párosok horgászhoz méltóan viselkedjenek. A szektorbíró bármikor ellenőrizheti a horgászok által használt csalikat, etetőanyagokat, felszereléseket és végszerelékeket. A bedobott végszereléket ellenőrzés végett bármikor joga van kivetetni és szemrevételezni. Szabálytalanság észlelésekor a szektorbíró köteles a szabálytalanságról rögtön jelentést tenni a versenybizottságnak, vagy a vezetőbírójának. Szankcióval járó büntetést kizárólag a versenybizottság szabhat ki. A szektorbírónak minden hal mérlegelésénél jelen kell lennie, és a mérlegelést aláírásával kell hitelesítenie. 

5.8. Kizárólag pontyok (beleértve annak minden változatát) és amurok kerülnek értékelésre, melyeknek minimum 1500 g súlyúnak kell lenniük, ennél kisebb halat megtartani tilos. Az elfogadott tolerancia 100 g. Ha a mérlegelésnél a megtartott hal súlya 1400 és 1499 g közé esik, a hal nem számít az értékelésbe és a versenyző nem kap büntetést. Ha a megtartott hal súlya nem éri el az 1400 g-ot, az nem számít az értékelésbe és a versenyző sárga lapos büntetést kap. A halakat élve, pontytartó hálókban kell tartani. A verseny alatt a hálókat teljes hosszukban a víz alá merítve kell tartani, ólom vagy egyéb nehezék nélkül. Semmilyen más módon nem tárolhatók a kifogott halak. Az a versenyző, aki nyilvánvaló gondatlanságából megcsonkított vagy sérült halat mutat fel a méréskor, büntetésben részesül. Ebben az esetben a felmutatott, a horgász gondatlansága miatt megsérült halat nem értékelik. A pontyzsákok megtelése esetén a versenyzők kérhetik, hogy a szervező személyzet mérjen le néhány, vagy az összes halat, és ezzel felszabaduljon pár haltartó. A versenybírók és a mérlegelők kötelesek eleget tenni e kéréseknek. A pontyzsákok szolgálnak a halak tárolására. Méretüknek és minőségüknek biztosítaniuk kell a halak biztonságát.

5.9. Minden páros köteles a kifogott halakkal kíméletesen bánni. Minden csapatnál kell lennie két darab nagyméretű merítőhálónak, kettő darab ponty matracnak vagy bölcsőnek, 1 darab fertőtlenítőnek, és minimum 10 darab pontyzsáknak. A merítőháló mérete: kör alakú merítőnél az átmérő minimum 70 cm, háromszögletű merítőnél a nyél csatlakozásától, annak meghosszabbításától a keret széléig kell minimum 70 cm-nek lennie. Amennyiben a halak mérete indokolja, használható ettől kisebb méretű merítőfej is, de csak akkor, ha a fentebb leírt méretű merítőfejjel is rendelkezik a páros.
A fogást követően a versenyzők kötelesek a hallal kíméletesen bánni, nedvesen tartott pontymatracra helyezni, majd pontyzsákba helyezni. Egy pontyzsákban mérettől függetlenül 1 db hal tárolható. A mérés után az élő és jó állapotban lévő halakat kellő körültekintéssel vissza kell helyezni a vízbe.

5.10. Állati eredetű csalik (élő vagy élettelen), halikra, valamint állatot, rovart imitáló fémből, fából, készült műcsalik használata szigorúan tilos. Gumiból és műanyagból készült csaliimitáció használata engedélyezett. Csalizásra használható minden növényi eredetű mag és egyéb növényi eredetű csali, valamint az akár növényi és/vagy állati lisztből, őrleményből mesterségesen előállított csali, valamint különféle lisztek és liszt keverékek, magvak, bojlik és pelleteket, melyeket kötelezően hajszálelőkén kell felkínálni.

5.11. Etetésre használhatóak: - különféle etetőanyagok, morzsák, granulátumok, különböző állati és növényi eredetű lisztek - gyári illetve házi készítésű bojlik és pelletek - aromák - növényi eredetű magvak főzve, szárazon és erjesztve - etetőanyag ragasztók valamint etetőanyag földek, lösz, agyag

5.12. Etetésre és csalizásra tilos használni bármilyen élő vagy élettelen állatot. Elpusztult állatot tilos használni még szárított, és hőkezelt állapotban is! (például tilos használni szárított rákot, kagylót, gilisztát, szúnyoglárvát). A horgászhelyre fordulónként maximum 200 kg szárazanyag (bojli, pellet, különféle magok és őrlemények) vihető be. A versenyt kevesebb mint 200 kg etetőanyaggal megkezdő csapatnak egyszeri lehetősége van plusz etetőanyag bevitelére a 200kg-os összhatárig, a verseny megkezdését követő 44-48 óra közötti időszakban. A versenyterületre pluszba bevinni kívánt etetőanyagot a csapat köteles leméretni.

5.13. Etetni csak emberi erőn és ügyességen alapuló eszközökkel szabad. Etetőhajó és halradar használata tilos! Minden sűrített levegővel, gázzal vagy elektromos árammal működő eszköz használata tilos. 

A versenyző csapatok tagjai a verseny teljes időtartama alatt nem használhatnak távirányítású vagy programozott repülőeszközöket. 

5.14. Engedélyezett az etető csúzli, dobócső a bojlik bedobásához, egy vagy két kézzel tartott nagy nyeles kanál, a földre helyezett és mindkét kézzel működtetett csúzli, esetleg gumiszalaggal, rugóval, oldódó tasakkal, oldódó szállal működő eszközök; rakéták, melyek belső átmérője nem lehet nagyobb 70 mm-nél, hossza pedig 200 mm-nél, és horgászbottal dobják be, valamint a parittya. A csúzlizáshoz és parittyázáshoz használt gombóc átmérője nem lehet nagyobb 7 cm-nél.

5.15. A verseny végén tilos a megmaradt csalit, etetőanyagot a vízbe dobni.

5.16. A verseny 72 órás fordulókból áll; ha egy kényszerítő körülmény (pl. vihar) miatt megszakad, a forduló érvényesnek számít, ha legalább 48 órán át tartott. Ha a megszakítás hamarabb következik be, mint hogy 48 órája tartana a verseny, a verseny folytatódhat, de a szünet időtartama nem számít bele a 72 órába. Ha a megszakítás 48 óra elteltével következik be, a verseny nem folytatódik, hanem az addig elért eredményeket értékelik.

5.17. A felcsalizott szerelékes horgászatra használt botok engedélyezett maximális hossza 4 méter.

5.18. Horgászat során tilos a feeder, match, rakós, pergető, legyező botok horgászatra való használata, de az úgyneveztt Surf botok használata engedélyezett.

5.19. A kizárólag etetésre használt botokat a halfogás céljából használt 4 darab bot és a vízterület jelölésre használt 2 darab markerúszós bot bent léte mellett is lehet használni, de csak versenyzőnként egyet, tehát összesen kettőt. Tehát a verseny ideje alatt engedélyezett egy időben a négy darab felcsalizott bojlis bot, a kettő darab markerúszós bot és a kettő darab parittyás vagy etetőrakétás bot használata. Ez összesen 8 darab bot, de ebből csak 4 darab lehet horoggal rendelkező, felcsalizott bot.

5.20. A bevetett bot spiccén túl, a főzsinórra csíptetve vagy arra ráhúzva nem elektromos rendszerű kapásjelző használata engedélyezett, de csak abban az esetben, ha azzal egyidejűleg egy fixen rögzített elektromos kapásjelző van a bottartón.  A bot spiccére, vagy a bot testre rögzíthető, vagy rögzített lengőspicc, oldalspicc és rezgőspicc használata tilos!

5.21. A horgászat a páros számára kijelölt területen, rajthelyen történik; melynek kiterjesztése a vízre úgy történik, hogy képzeletben a partra merőlegesen két félegyenest állítunk abból a két jelzőkaróból, melyekkel a versenyterületet kijelölték. Ezen a versenyterületen kívül beetetni tilos. A szervezők által, a szektorok (horgászterületek) két oldalsó határán jelzőbóják kerülhetnek elhelyezésre, ezek jelölik a vízen a horgászterületek fix szélső határait. Ezeken való oldalirányú átdobás szektorelhagyásnak minősül, figyelmeztetést von maga után. Abban az esetben, ha a rendezők jelzőbójával a szektor közepét jelölik meg, a dobási sávszélesség minden esetben a szektor területének szélessége. A bóják vonalán túl a nyílt víz felé lehetőség van túldobni és etetni.

5.22. Horgászat közben csak horgászbottal szabad bedobni a rajthelyről a szereléket.

5.23. Szerelékenként (botonként) csak egy horog használata engedélyezett; a hajszálelőkés felkínálás használata kötelező. Hármas, kettes és bármilyen más, többágú horog használata tilos! Közvetlenül a horogra tűzött csalit használni tilos, kivétel a zig aligner.

5.24. A szerelékre felhelyezendő nehezék legkisebb megengedett tömege 50 gramm.  Etetőkosár használata tilos! Lead Core ólombetétes kagylóálló zsinórt maximálisan 100 centiméteres hosszúságban szabad használni. Az ólomra paszták és etetőanyagok rágyúrása NEM engedélyezett. A horogra, illetve a horgon lévő csalira különféle paszták, etetőanyagok rágyúrása engedélyezett. PVA eszközök (zsinór, háló, zacskó) használata lehetséges. 

5.25. A főzsinórra és előkére helyezett, valamint a szerelékbe épített úszók és lebegtetők használata tilos!

5.26. Zsinórsüllyesztő használata engedélyezett, de rendezők bármikor kérhetik a visszahúzást, hogy ellenőrizzék a horgász tengelyt, azaz az irányt, hogy merre horgásznak szektoron belül.

5.27. A távirányítású önbevágós elven működő eszközök használata tilos.

5.28. A versenyzőknek az időjárás viszontagságai ellen védő felszerelést (sátrakat, egyebeket) kötelező elhelyezni a kijelölt rajthelyen.

5.29. Tilos a vizet megvilágítani nagy erejű reflektorokkal, viszont szabad világító eszközt használni a sátorban, valamint szabad normál fényű LED-es és izzós fejlámpát használni fárasztáskor, bedobáskor, csalizáskor és a halak hálóba emelésekor. Éjszaka minden esetben kötelező a horgászhelyet megvilágítani.

5.30. A versenyző a vízbe léphet horgászcsizmában/mellescsizmában, de maximum térd magasságig, kizárólag csak a halak szákolásához, vagy a tároló háló megfelelő elhelyezéséhez maximum 2 m távolságig. Egy időben csak a páros egyik tagja tartózkodhat a vízben a hal szákolásakor. Az ettől történő eltérést a versenybizottság az adott helyszín függvényében, a sorsolást megelőzően hozza nyilvánosságra.

5.31. A verseny végeztével a rajthelyet tökéletesen tiszta állapotban kell hagyni.

5.32. Éjjel tilos az autóforgalom a versenypályát megközelítő utakon, kivéve a szervezők és a szektorbírók autóit. Éjjel kizárólag a szektorbíró, a mérlegelő és a csapatkapitány léphet be a versenyzők rajthelyére és tartózkodhat a versenypályán 20:00 és 07:00 óra között. A csapatkapitány csak szektorbíróval, vagy egy másik csapat kapitányával együtt léphet be a szektorba.

5.33. A hal kifogása érvényesnek számít akkor is, ha véletlenül a száján kívül akad be a horog. Idegen szerelékbe akadt horoggal fogott hal fogása nem számít bele az eredménybe.

5.34. Szándékosan szabálysértő módon kifogni a halat szigorúan tilos.

5.35. A versenyzők annyi botot tarthatnak és szerelhetnek össze, amennyit akarnak, de egyszerre csak legfeljebb négy bottal horgászhat a páros. A többi botot függőleges helyzetben a horgászbottartókon kívül kell tartani.

5.36. A számukra kijelölt területen a versenyzőknek diszkréten és zaj nélkül kell mozogniuk. Minden horgászattal kapcsolatos tevékenységnek a számukra kijelölt rajthelyen belül kell történnie (bedobás, fertőtlenítés, etetés és szákolás).

5.37. Bármely hal, amelyet egy versenyző páros területén akasztottak, de az átlépett a közvetlen szomszéd versenyző páros területére, szabályosan kifogott halnak számít és bármely, a szomszéd versenyző páros zsinórján lévő hal szabályosan kifogott halnak számít. Érvényes fogásnak számít az a hal is, amely a szomszéd felszerelésébe akad, de a fárasztás során, a szákolás előtt kiszabadul. Ha a két felszerelés fárasztás közben nem akad szét, a hal akkor is érvényesnek számít. Vita esetén a szektorbíró segítségét kell kérni és minden esetben a szektorbíró döntése az elfogadott.

5.38. Este 19.00 órától reggel 7.00 óráig csak és kizárólag a dobócsővel szabad etetni. 19.00-tól reggel 7:00-ig tilos földre helyezett etetőcsúzlikat és etetőrakétákat használni. Kizárólag szabadkézzel, dobócsővel, illetve kézicsúzlival engedélyezett az etetés. 

5.39. Minden páros, a szektor-rajthelyén belül, egy 12x20 m-es ringben helyezkedik el, melyben felállíthatnak sátrat és napernyőt.

5.40. A páros tagjai az ebéd idejére a szektorbíró értesítését követően 60-60 percre elhagyhatják rajthelyeiket, de mindig egyszerre csak egy ember. Az egyik versenyzőnek mindig a bedobott botok mellett kell maradnia.

5.41. Az ebéd időtartamán kívül még lehetősége van minden versenyzőnek naponta 3x 30 perc rajthely elhagyásra (WC, fürdés... stb.). A szektorbírókat minden rajthely elhagyásról értesíteni kell. Egészségügyi okokból (például hasmenés, rosszul lét) indokolt esetben lehetőség van a fenti időtartamon túl is szektorelhagyásra. Ekkor is a szektorbírók felé ezt jelezni kell, akik ezt, mint minden más egészségügyi problémát és balesetet kötelesek jelenteni a versenybizottság felé.

5.42. A verseny ideje alatt a csapatok a nevezett tartalékokból bármikor lecserélhetik versenyzőiket. A lecserélt versenyzők ismételten nem cserélhetők vissza. A csere menete a következő: a kapitány jelzi a szektorbírónak a cserét. A szektorból lecserélt versenyző kijön a szektorából, kihozhatja a saját felszerelését. Majd ezt követően a tartalék versenyző bemehet a szektorába és beviheti saját felszerelését és elkezdheti a horgászatot. A szektorbíró feljegyzést készít a cseréről, amelyben rögzíti a csere időpontját, a lecserélt versenyző nevét, csapatát, szektor helyét és a cserébe beállt versenyző nevét is. A feljegyzést ezt követően eljuttatja a versenybírónak, vagy a versenybizottságnak. A cserénél sem etetőanyag, sem csali nem vihető be a szektorba.

IV. SZEKTORBÍRÓK

6.1. A versenybizottságot minimum 3 fő alkotja. A versenybizottság elnöke az OVHB tagja, vagy a HSSZI képviselője, vagy az általuk megbízott személy. Tagjai az OVHB és a HSSZI jelen lévő tagjai, a szervezők valamint a szektorbírók (szektoronként legfeljebb egy fő). Vitás esetekben a versenybizottság elnökének szavazata dönt.

6.2. A versenyzőktől független szektorbírókat kell kinevezni, akik megvizsgálják a felmerülő panaszokat, illetve a felmerülő szabálytalanságokat jelzik és az azokkal kapcsolatos bizonyítékokat a lehető legrövidebb időn belül továbbítják a versenybizottság elnökének. A versenybíró nem jogosult szankció kiszabására.

6.3. A versenyt szervezőnek kell biztosítania a szektorbírók szabályokkal való megismertetését és felkészítését a versenyre.

6.4. Minden felmerülő panaszt (kivéve a végső sorrenddel kapcsolatosakat) vagy a verseny folyamán, vagy a verseny befejezése után 1 órán belül jelenteni kell a versenybizottságnak. A panaszokat szóban is meg lehet tenni, de azonnal meg kell őket erősíteni írásban is.

6.5. Minden szabálysértést és figyelmeztetést jelenteni kell a versenybizottságnak, amely az egyetlen szerv, amely jogosult döntéseket hozni, és bárkit a versenyből kizárni. Ha egy versenypárost megbüntetnek, azonnal értesíteni kell őket erről.

6.6. Az végső sorrenddel kapcsolatos panaszokat a hivatalos eredményhirdetést követően 30 percen belül kell megtenni. A közzététel időpontját a hivatalos eredménylistán jelzik. A versenybizottsághoz írásban benyújtott panaszokat az eredményhirdetés előtt el kell bírálni.

6.7. A versenybírónak, a szektorbíróknak és a szervezőknek meg kell bizonyosodniuk arról, hogy a szabályokat betartják.

6.8. A verseny szervezőinek kötelességük a versenybizottság és a csapatok számára elérhetővé tenni a szabályzatot.

V. SZANKCIONÁLÁS

7.1. Amennyiben a versenybizottság bármely tagjának vagy tagjainak javaslatára egy versenyzőt szabálysértés miatt figyelmezteti, a versenybizottság elbírálása szerint a versenyző sárga lapot kap, ez három évig érvényben marad. A sárgalapos figyelmeztetéseket a HSSZI tartja nyilván. Ezen időtartam alatt újabb szabálytalanság esetén visszaesőként bírálja el a Horgászsport Döntő Bizottság, s ennek megfelelően szankcionálja. A szabálysértésekről a Horgászsport Döntő Bizottság-ot értesíteni kell, amely megteszi a szükséges további intézkedéseket (etikai, illetve fegyelmi eljárás). A bizonyíthatóan tudatos szabálysértés súlyosbító körülményként értékelendő. A szabálysértési ügyekben kizárólagos joggal a Horgászsport Döntő Bizottság dönt, határozatai ellen fellebbezésnek nincs helye. A versenybizottság döntéseivel szemben a Horgászsport Döntő Bizottsághoz lehet fellebbezni. 

7.2. A versenyből való kizárás jár a gondatlanságból elpusztított vagy megcsonkított vagy sérült halakért, a halakkal való kulturálatlan bánásmódért, a tiltott csalik és a nem megengedett eszközök használatáért és a csalásért. Kizárás jár a késésért, amikor a nevező csapat a verseny kezdetére nem ér oda. Végleges kizárás jár a második sárgalapos figyelmeztetés után is.

7.3. A csalik, etetőanyagok nem az engedélyezett időtartamban való bevitele, illetve a megengedettnél nagyobb mennyiségű etetőanyag, vagy csali birtoklása kizárást von maga után. Kizárás esetén a végeredmény megállapításánál a legmagasabb helyezési szám + 1 pontot kell adni.

7.4. Minden sárgalapos figyelmeztetés 10% súlylevonással jár a végeredményből. Sárgalapos figyelmeztetés jár azért, ha bárki más a csapattagokon kívül szákol, etet, vagy fáraszt. Sárgalapos figyelmeztetés jár, ha a párosok engedély nélkül külső segítséget vesznek igénybe, valamint, ha a verseny kezdetét jelző hangjelzés előtt etetni és horgászni kezdenek. Sárgalapos figyelmeztetés jár, ha a páros tagjai közül valamelyik horgászhoz nem méltóan viselkedik, és ha a halakat nem megfelelő tárolják. Sárgalapos figyelmeztetés jár reflektor használatáért, és kettő egymást követő nem engedélyezett rajthely elhagyásért. Figyelmeztetés jár nagy mennyiségű alkoholfogyasztásért is. Hogy mi számít „nagy mennyisségnek”, azt a versenybizottság saját hatáskörében dönti el.

7.5. Nem nyerhet bajnokságot az a páros és nem juthat tovább, illetve kizárásra kerül, amelyik nem engedi vissza az élő halakat a vízbe a mérlegelés után.

7.6. Ha egy párost kizárnak a versenyből, akkor a tárgyévet követő két évig a duó egyik tagja sem jogosult bajnokságon részt venni. Ez alól kivételt képez, ha a páros önhibáján kívüli késés miatt került kizárásra. Ekkor az OVHB-hoz kérvényt kell benyújtani (ez történhet elektronikus vagy postai úton elküldött levélben), melyben kérik a 2 éves tiltástól való eltekintést, valamint hitelt érdemlően igazolniuk kell a késés okát.

7.7. A visszaesés ténye, illetve az újabb évben kapott még egy figyelmeztetés nem jelent automatikusan figyelmeztetés duplázódást.

7.8. A szektorbírók és a versenybírók beléphetnek a rajthelyekre, és feljegyezhetnek bármilyen általuk észlelt szabálysértést.

7.9. A szektorbírók, a versenyvírók és a versenybizottság tagjai a kisebb, szankcióval nem szabályozott szabálysértések esetén szóbeli figyelmeztetéssel élhetnek. Amennyiben a figyelmeztetett páros a szabálytalanságot másodszori felszólítást követően is fenntartja vagy megismétli, a versenybizottság döntése alapján sárgalapos figyelmeztetést kap. A szabálytalanság további folytatása vagy ismétlése esetén a versenybíróság kizárással is élhet. 

7.10. Minden, a szabályokban nem leírt, nem szabályozott kérdésben az OVHB állásfoglalásai az irányadók.

VI. ÉRTÉKELÉS

8.1. A mérést szektoronként, egyenként két-két tagú csapat végzi. Ezek egyike a szektorbíró,

8.2. A mérlegeléskor a mérlegelőlapra felkerül a mért hal fajtája, súlya, a mérlegelés időpontja. A mérlegelőlapot a mérlegelő vagy a szektorbíró, valamint a páros egy tagja aláírásával hitelesíti.

8.3. A méréseket a fogások mennyiségének függvényében, de legalább 4 óránként kell elvégezniük a mérlegelőknek.

8.4. Soron kívüli mérlegelést lehet kérni akkor is, ha a rendelkezésre álló pontyzsákok megteltek.

8.5. A szektoron belül kizárólag azonos márkájú és azonos modellű mérlegek használhatók.

8.6. Méréskor a súly jelzésének jól láthatónak kell lennie a rendezők és a versenyzők számára egyaránt.

8.7. A mérések adatait grammban kell megadni.

8.8. Minden egyes kifogott halat külön soron kell felírni a mérlegelő lapokra.

8.9. Két mérőlapja van minden párosnak. Az egyik példány a szervezőknél vagy a mérlegelőnél, míg a másik példány a párosoknál van.

8.10. Két mérleget kell biztosítani minden szektornak. Minden halat a szervező által biztosított tartóhálóban kell lemérni; ezt benedvesítik, és megállapítják az önsúlyát minden mérés előtt. A tartóhálóknak speciálisan a pontyok lemérésére alkalmas fajtájúaknak kell lenniük. Vízáteresztő és rácsos szerkezetű, lágy, szintetikus anyagból készüljön. 

8.11. A versenypáros legalább egyik tagjának jelen kell lennie a mérlegelésnél, hogy ellenőrizzék a mért súlyokat, és aláírják a mérlegelő lapokat. Ha a mérési folyamat befejeződött, és a halakat már visszaengedték a vízbe, valamint aláírták a papírokat, a méréssel kapcsolatban már nem lehet panaszt emelni. Mind a mérlegelőnek, mind a páros tagjainak ellenőrizniük kell, hogy minden lemért hal mindkét mérlegelő lapra felvezetésre került-e. Csak azokat a fogásokat lehet számításba venni, melyek mindkét lapon szerepelnek.

8.12. A versenybizottság által meghatározott mérlegelési időszakot követően a HSSZI munkatársa vagy a versenybizottság megbízott tagja naponta legalább két alkalommal – lehetőség szerint 12 óránként – közzé teszi a részeredményeket a ranglista.mohosz.hu oldalon. A verseny értékelése fordulónkénti csapateredménnyel, a három forduló utáni végső csapat eredménnyel és végső páros eredménnyel történik.

A végeredmény a következők szerint kerül megállapításra:
Fordulónként a helyezésnek megfelelő pontszám jár a párosoknak (első hely 1. helyezési szám, 9. hely 9 helyezési szám), a csapat három párosának pontszámát az adott forduló végén össze kell adni. 

Ha egy adott szektorban több páros sem tud felmutatni értékelhető fogást (például egy 9 fős szektorból csak 4 csapat fog halat), akkor a lehetséges szektorhelyezéseknek megfelelően átlagpontszámot kell nekik számolni (tehát a példánál maradva 5+6+7+8+9=35, ez osztani kell a csapatokkal, az 5-tel, 35:5=7, tehát így 7 pont jár mindegyiknek).

A csapatok által az elődöntők során szerzett összpontszámok összevetése alapján, az első 6 csapat jut a PFOB döntőjébe.

8.13. A fordulók és a végső sorrend megállapítását a versenybírók és a szervezők végzik a fordulók, illetve a verseny végét követően.

8.14. A fogott összsúly alapján történik a sorrend eldöntése minden szektorban (1 pont grammonként). Egy szektorban az egyenlő pontszámok és súlyok esetén a nagyobb átlagfogást elérő párost illeti az elsőbbség. Ha még mindig fennáll a holtverseny, akkor az elsőbbség a nagyobb súlyú halat megfogó párost illeti.

8.15. Az adott csapat három párosának szektoronként elért eredményének összesítése alapján alakul ki az adott forduló sorrendje. A legkevesebb pontszámmal rendelkező csapat lesz az adott fordulóban az első, a második legkevesebb pontszámmal rendelkező csapat lesz a második és így tovább.

8.16. Az OPB végeredménye az adott csapat illetve páros három fordulóban elért (2 elődöntő + döntő forduló) helyezési pontszámának összeadásával történik. A legalacsonyabb számot elért csapat és páros elnyeri az adott év Pontyfogó Országos Bajnoka címet. Pontegyenlőség esetén a bajnokság során nagyobb összsúlyt elért csapatot kell előrébb rangsorolni. További egyenlőség esetén, a nagyobb átlagfogást elért csapatot kell előrébb rangsorolni, ha az egyenlőség továbbra is fennáll, a legnagyobb halat fogó csapatot kell előrébb rangsorolni. 

Az értékelés összeállítását az OVHB elnökének vagy a HSSI munkatársának vagy a megbízott képviselőjének jelenlétében kell végezni, aki egyúttal hitelesíti az eredményt. Aláírása nélkül az eredmény nem véglegesíthető. Az összetett első három helyezett kupát kap. Eltérő megállapodás híján valamennyi bajnokság eredménylistáját az OVHB megbízottja vagy a HSSZI munkatársa készíti; a szervező biztosítja a munkavégzés helyszínét és feltételeit.

8.17. A verseny díjairól, az érmekről, kupákról és azok gravírozásáról a MOHOSZ gondoskodik.

8.18. A válogatott keret és a válogatott csapat: Olyan horgász, aki már részt vett egy magyar vagy más nemzetközi horgászversenyen valamely más nemzet képviseletében, nem indulhat a magyar nemzet képviselőjeként világversenyen. A következő évi válogatott keret az első helyen végzett csapat tagjaiból áll. Amennyiben a nevezésnél a csapat csak a minimum feltételnek tett eleget (csak három párost és egy tartalékot nevezett), a további tartalékot a szövetségi kapitány választja ki az Országos Bajnokságon résztvevő csapatok tagjaiból. A kiválasztásnál a szövetségi kapitány figyelembe veheti a válogatott keret javaslatát.

Amennyiben az így kialakult válogatott párosainak tagjai közül egy-, vagy több versenyző valamely ok miatt nem tud az illető nemzetközi versenyen indulni, helyette a szövetségi kapitány joga újabb versenyzőt kijelölni, aki a csapat tartalék embereként indult az OB-n. Amennyiben a kvalifikált csapat nevezett versenyzői közül már nincs lehetőség újabb versenyző kijelölésére, a csapat elveszíti a válogatott keret tagságot és helyette a bajnokság második helyezettje adja a válogatott keretet. Ha ez a helyzet ismétlődik, akkor a harmadik helyezett csapat adja a válogatott keretet. Ha ez a csapat sem tudja kiállítani a megfelelő létszámot, akkor az adott évben nem képviseli pontyfogó csapat Magyarországot nemzetközi versenyen.

VII. Hivatalos edzés, versenydokumentum

9.1. A versenyek két legfontosabb dokumentuma a versenykiírás és a jegyzőkönyv (versenyértékelés). A jegyzőkönyv két része a mérlegelési irat és az eredményösszesítés.

9.2. A versenyszabályok módosítására csak két versenyidőszak közötti időben kerülhet sor. Az országos versenyszabályzatnak a FIPSed hivatalos szabályzatával kell mindenkor összhangban lennie.

9.3. A jelen szabályzatban nem érintett kérdésekben az OVHB állásfoglalásai a mérvadók.

A jelen szabályzat az OVHB 2021. február 12-i határozatával módosított, s a módosításokkal egybeszerkesztett, 2021. február 12.-ei hatállyal életbe lépett szövege, Módosítva 2022. január 14., Módosítva 2023. február 7. Módosítva 2024. január 16.

A teljes verzió letölthető a linkre kattintva!