PARTI PERGETŐ ORSZÁGOS VERSENYSZABÁLYZAT

Versenyszabályzat Parti Pergető Országos Bajnokságra, módosításokkal.

Verziószám: 1.5 Elfogadva: 2024. 01. 16. Kiadva: 2024. 02. 01. Hatályos: 2024. 02. 01.

I. RENDEZÉS, SZERVEZÉS, RÉSZTVEVŐK

1. A nemzeti (országos) horgász bajnokságokat a Magyar Országos Horgász Szövetség (a továbbiakban: MOHOSZ) megbízásából a MOHOSZ Országos Versenyhorgász Bizottság (a továbbiakban: OVHB) írja ki, és a MOHOSZ, illetve tagszervezetei vagy az azokhoz tartozó horgász egyesületek rendezik meg. A MOHOSZ a Nemzeti Versenysport Szövetség tagja, az országos, illetve magyar bajnokság elnevezést csak az általa szervezett versenyek viselhetik. A rendező szervezet hivatalosan felelős az adott versenyért, a versenykiírás maradéktalan betartásáért, valamint köteles egy előzetes programot 2 hónappal a bajnokság előtt az OVHB rendelkezésére bocsátani. A versenykiírástól eltérni csak nyomós indokkal (időjárás, vízállás) lehet. 

2. Az országos bajnokságokon (Parti Pergető Országos Bajnokságon), való részvételnek feltétele, hogy a versenyző a jogszabályban előírt érvényes horgászengedéllyel, horgászkártyával, érvényes horgászegyesületi tagsággal, valamint érvényes versenyzői igazolvánnyal, továbbá magyar állampolgársággal rendelkezzen. Valamennyi országos bajnokságon csakis a MOHOSZ tagszövetségeihez tartozó egyesületek csapatai, illetve tagjai vehetnek részt. A világ- és Európa-bajnokságokon való indulás feltételeit a Nemzetközi Sporthorgász Szövetség (C.I.P.S) és nemzetközi szövetségeinek (FIPSed) szabályzatai, illetve a jelen szabályzat határozzák meg. A versenyzők kötelesek betartani a Nemzetközi Doppingellenes Bizottság (WADA) és a CIPS Doppingellenes Bizottság szabályzatában előirt rendelkezéseket.

3. A Parti Pergető Országos Bajnokságot a jelen szabályzat szerint kell megrendezni.

A bajnokság lebonyolításának rendje:

4.1 A Parti Pergető Országos Bajnokság egyéni, nyílt nevezéses verseny.

4.2 A bajnokságot két szakaszban kell megrendezni.

4.3 Az elődöntőket 2 fordulóban kell megrendezni, lehetőség szerint 20 fős szektorban (vagy szektorokban), fordulónként 4 etapban úgy, hogy minden versenyző lehetőség szerint minden szektorban horgásszon. Az elődöntőkből tervezetten összesen 30 versenyző jut tovább a döntőbe, melynek elődöntők közötti megoszlása az elődöntők számának és a versenyzők elődöntők közötti megoszlásának függvénye a matematika kerekítési szabályai szerint (példa két elődöntő; első elődöntő 32 versenyzővel, második elődöntő 39 versenyzővel; első elődöntőből továbbjutók számának számítása: 32/(32+39)*30=13,52, vagyis 14 versenyző jut tervezetten tovább; második elődöntőből továbbjutók számának számítása: 39/(32+39)*30=16,48, vagyis 16 versenyző jut tervezetten tovább). Amennyiben az elődöntők tekintetében a bejutási létszám határán holtverseny alakul ki, a döntő létszáma a döntőbe való bejutás tekintetében holtversennyel érintett versenyzők számának mértékéig növelhető. (Példa: a fenti első forduló tekintetében a 14-15. helyen holtverseny alakul ki, mely esetben az onnan továbbjutók száma 15 főre emelhető és a döntő 31 fővel kerül megrendezésre. Amennyiben egy elődöntőből döntőbe jutó versenyző lemond az azon való indulás jogáról, vagy nem nevez a döntőre, a rangsorban következő versenyző szerzi meg az indulás jogát. A döntőt 2 fordulóban, tervezetten 15 fős szektorban (vagy szektorokban) kell megrendezni úgy, hogy minden versenyző lehetőség szerint minden szektorban horgásszon.

4.4 A versenyzők számára edzeni, pergető horgászatot folytatni a versenypályának kijelölt szakaszon, a versenykiírás szerint lehetséges. Közvetlen a versenynapok előtti napokon, minimum 1 nap edzési lehetőséget biztosít a rendező, mely napon a versenypályának kijelölt szakaszon kizárólag a versenyen résztvevő versenyzők horgászhatnak, 7 órától 14 óráig.

4.5 Az egyes fordulók időtartama 4 etap x 45 perc.

4.6 A rendező köteles gondoskodni arról, hogy a verseny kezdetét és végét jelentő jelzés egyértelmű legyen, és azt a pálya teljes területén a versenyzők észleljék.

4.7 Ha a fordulókat alkotó etap valamilyen körülmény miatt félbe marad, akkor minimum 15 percet meghaladó horgászat esetén szabályos etapként kell értékelni. Egyéb esetekben lehetőleg meg kell ismételni a fordulót vagy a versenyt. Vihar esetén a rendezők hangjelzésére a versenyt azonnal félbe kell szakítani, s a versenyzőket biztos helyre kell juttatni. Amennyiben a légköri viszonyok megjavulnak, hangjelzés után a versenyzők az indítási ponton kell gyülekezzenek. Az etap újbóli elindítása esetén a félbeszakított etap beindulási rácsa szerint foglalják el a horgászhelyeiket a versenyzők. Amennyiben az egyes fordulókban versenyzők legalább 2 értékelhető etapot teljesítenek akkor azt a fordulót értékelhetőnek kell tekinteni, a két etap alapján ki kell hirdetni a forduló eredményét.

4.8 A verseny megszakításáról a versenybíróság elnöke a szervező szövetség vagy egyesület főszervezőjének és a versenybizottság tagjainak meghallgatása után dönt. Ilyen esetben a jelzés gyorsütemű, szaggatott hangjelzés.

4.9 A kijelölt versenypályát a pergető horgászok által megválasztott szakági bizottság tagjainak előzetesen meg kell tekintenie. Ragadozóhalat telepíteni a versenyt megelőző tíz napban a szakági bizottság előzetes értesítése mellett lehet. A szakági bizottságnak lehetőség szerint legalább 1 fő bizottsági tag jelenlétéről gondoskodnia kell a telepítés során. Pisztráng telepítése esetén a telepítés(eke)t lehetőség szerint a versenyeket megelőző napokon, vagy azokhoz minél közelebbi időpontban kell elvégezni, a versenypálya teljes hosszát tekintve egyenletesen.

4.10 a) A versenyeket folyókon, csatornákon, patakokon, tavakon, víztározókon lehet megrendezni. A kijelölt versenypályát elektromos légvezeték csak úgy keresztezheti, hogy azt versenyző legfeljebb 25 m-re közelíthesse meg. Ezt elkerítéssel és figyelmeztető táblákkal is biztosítani kell. A versenypályát úgy kell kiválasztani, hogy az elegendő vízterületet tudjon biztosítani valamennyi induló részére és amennyire lehetséges teljes hosszában közel azonos jellegű legyen. A versenypályát 1 vagy 2 szektorra kell felosztani. A horgászhelyek a vízterület adottságait figyelembe véve 5-20 méteres (nem feltétlenül azonos) hosszban, lehetőség szerint folytatólagosan kerülnek kijelölésre. A szektorban törekedni kell az induló versenyzők száma kétszeresének megfelelő számú horgászhelyre. A szektorokat egyértelműen kell kijelölni különös tekintettel az egyes horgászhelyekre, az esetlegesen kizárt területekre. A szektor bázist lehetőség szerint a szektorok közepén kell kijelölni. A versenypályát határoló kordonnal el kell különíteni, a segítők és nézők a kordonon belülre nem léphetnek. Verseny közben a versenypályát elhagyni csak a versenybírók engedélyével és felügyelete mellett, indokolt esetben lehet. A horgászhelyen a versenyzőkön kívül csak a versenybíró, szektorbíró, versenybizottság tagjai, valamint a média képviselői tartózkodhatnak a versenyző zavarása nélkül. A pálya sem a versenyzők sem a nézők számára nem jelenthet veszélyforrást.

4.10 b) A versenypálya kijelölését sem a versenyzők, sem a nézők nem módosíthatják. A kijelölés szerinti versenypálya versenyindítást megelőző ellenőrzése a verseny szervezőjének kötelessége.

4.11 Az országos bajnokságokon való részvételre csak a nevezési díj befizetése esetén van lehetőség. Az országos bajnokságok nevezési díjai tartalmazzák a verseny napjára a napi területi horgászjegy árát is. 

4.12 A bajnokságok időpontját és helyszínét a MOHOSZ hivatalos honlapján, minden év legkésőbb márciusig, nyilvánosságra kell hozni. Az Országos Versenyhorgász Bizottság hivatalos lapja a Magyar Horgász, az ott megjelenő közleményeket kell hivatalos információként elfogadni. A bizottság www.nyito.mohosz.hu honlapján a versenyek lebonyolításával, eredményeivel kapcsolatos információkat jelentet meg. A nevezési határidőt az OVHB a bajnokság kiírásában határozza meg. Ezután csak az OVHB egyedi elbírálása alapján, kivételesen indokolt esetben fogadható el nevezés. A versenykiírást és az egyes fordulókba nevezett versenyzők létszámát csak az OVHB jogosult módosítani.

4.13 Aki a versenykiírásokban meghatározott regisztrációs határidőre nem érkezik meg, vagy a regisztráción nem jelenik meg, nem indulhat a versenyen. Kivételt képez a versenyző önhibáján kívüli vis major, mely esetén a versenybizottság engedélyezheti a részvételt. A versenyen csak benevezett és regisztrált versenyzők indulhatnak.

II. TECHNIKAI ÉRTEKEZLET, SORSOLÁS

5. A verseny megkezdése előtt technikai értekezletet kell tartani. Ennek célja a versenyzők tájékoztatása a verseny technikai részleteiről, a verseny lebonyolításáról, továbbá ismertetésre kerülnek jelen szabályzat főbb pontjai, különös tekintettel a verseny általános rendelkezéseire. A versenyszabályzattól és a kiírástól eltérő döntések nem hozhatók. A szabályzat által nem érintett kérdések felmerülése esetén a versenybizottság hoz döntést. 
6. A versenyzőknek sorsolással kötelezően rajtszámot kell húzniuk. A rajtszám az adott szektorban az első etap indulási számát jelenti, egyúttal az indulási rács alapján meghatározza a többi etapra vonatkozó indulási számokat is. A szektorba történő belépés az előre meghatározott sorrend szerint az indulási számok alapján a történik.

7. A sorsolást az OVHB tagja, vagy megbízásából az OVHB képviselője irányítja.

8. A bajnokságokon a rajtszámok húzását a versenyzők saját kezűleg végzik.

9. A versenyzők a nevezések leadásával a versenyszabályzatot elfogadták.

III. A VERSENY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI

10. A versenyzők saját felelősségükre vesznek részt a versenyen.

11. A versenyzőktől elvárt a versenyszabályzat maradéktalan betartása.

12. A szektorokban (versenypályán) a verseny ideje alatt tilos a dohányzás. Az etapok közötti szünetben a dohányzás megengedett, de csakis a szektorbázisokon kijelölt dohányzóhelyeken.

13. Minden versenyző mellé versenybíró kerül kijelölésre, továbbá minden szektorban egy szektorbíró. Az elődöntőkben az adott fordulóban nem horgászó versenyzők látják el a versenybírói feladatokat az indítási rács szerinti versenyző és versenybíró párosítással. Az ezzel kapcsolatosan esetlegesen kialakuló összeférhetetlenséget a versenyzők jelezhetik az adott etap indítása során, mely esetben a versenybizottság a versenybíró cseréjéről köteles gondoskodni az adott etap tekintetében. A döntőben a szervező köteles gondoskodni minimum a versenyzők száma 50%-nak megfelelő versenybíróról.

14. A versenybíró a versenyző zavarása nélkül folyamatosan a versenyző jobb vagy bal oldalán köteles tartózkodni úgy, hogy a horgászatot és a fogásokat folyamatosan ellenőrizni tudja. A versenybíró feladatai:

a) Ellenőrizni, hogy a versenyző betartja a szabályokat. A szabályok megsértése esetén a szankciók szerint jár el. Szükség esetén (figyelmeztetéssel és kizárással járó szabálysértés) tájékoztatja a szektorbírót. Az érintett versenyző meghallgatását követően a figyelmeztetést a szektorbíró jogosult kiadni, amiről köteles haladéktalanul tájékoztatni a versenybizottságot.

b) Ellenőrzi a fogások érvényességét.

c) Ellenőrzi a horog megfelelősségét valamennyi fogást követően.

d) Az érvényes fogást követően annak tényét igazoló jegyet ad a versenyzőnek.

e) Az etap végén a versenyzővel együtt elvégzi a fogások regisztrálását.

f) A szektorbírónál leadja az előző etapra vonatkozó ki nem adott fogási jegyeket és felveszi tőle a következő etapra szóló jegyeket. Csak az adott etapra vonatkozó fogási jegy fogadható el érvényesnek. A helyes fogási jegyek kiadását a szervező köteles ellenőrizni. A versenyzők a fogási jegy átvételénél ugyancsak köteles ellenőrizni annak adott versenyetapra vonatkozó érvényességét.

15. Az etap végén a szektoron belüli etapok értékelő lapját a versenyzőnek alá kell írni, ezzel hitelesíti és elfogadja az eredményt. Aláírás után a darabszámra vonatkozó semmiféle reklamációt nem fogad el a versenybizottság. A fogást igazoló lapok leadására és a hitelesítésre az etap végét követően 15 percig van lehetőség. Az ezt követően leadott fogási jegyek érvénytelenek.

16. Az edzés és a versenyfordulók végeit követően tilos a versenypályán történő horgászat.

17. A verseny ütemezése a versenykiírás szerint történik, melytől indokolt esetben (pl. időjárási körülmények) a versenybizottság eltérő ütemezést határozhat meg. Erre vonatkozó döntését a versenybizottság a technikai értekezleten kell ismertesse. Minden fordulóban, az adott szektorban a versenyzők 4 verseny etapot horgásznak, egyenként 45 perces versenyidővel.

18. A versenyző a verseny ideje alatt köteles a szervezők által biztosított rajtszámot ruházata fölött viselni.

19. A versenyzőknek és versenybíróknak az adott versenyszakasz indítását 5 perccel megelőzően a szektor indítási pontján kell gyülekezniük az indítási rács szerinti versenyző és versenybíró párosításban az indítási sorrendnek megfelelő sorban. Minden etap elején a szektor közepén elhelyezett indító kapuból a szektorbíró indítja a versenyzőket 10 másodperces időközönként. Indításkor a szektorba történő belépés után előzésre nincs lehetőség. Az a versenyző, aki a szektorbíró általi indításának idején nincs az indítási kapuban a sor végén kerül indításra. Több ilyen versenyző esetén a közöttük történő indítási sorrend tekintetében az adott etap indulási sorrendjét kell figyelembe venni.

20. A versenyzők a horgászhelyeiket a szektorban indítási sorrend szerint foglalják el. A versenyző a horgászhelyre történő belépés után elveszti az indítási sorrend szerinti előnyét. Az elfoglalt horgászhelyen a versenyzők a verseny kezdetét jelző dudaszó után kezdhetik meg a horgászatot.

21. A verseny elindítását jelző dudaszó után, a szektorban a horgászhelyek a verseny ideje alatt szabadon változtathatók. A versenyző a szektorában csak olyan horgászhelyre léphet, ahol másik versenyző nem tartózkodik. A helyváltoztatás során a versenyzők óvatosan és zajmentesen kötelesek közlekedni. A helyváltoztatás az elválasztóvonalon horgászhelyekre való átlépéssel csak indokolt esetben (meredek, csúszós partszakasz) a versenybíró engedélyével lehetséges, egyébként a horgászhelyeket az erre kijelölt úton a versenypálya elhagyása nélkül kell megközelíteni. A versenyzők nem hagyhatják felszerelésüket az elhagyott horgászhelyen, vagy a közlekedésre kijelölt úton, a magukkal vitt felszerelést az elfoglalt horgászhely határain belül kell tárolni.

22. Ha két versenyző azonos időben lép be a horgászhelyre, akkor a folyásiránynak ellenkezőleg haladó versenyző a kedvezményezett!

23. A versenyzők és versenybírók a szektor közepén az indítási ponton kell gyülekezzenek az etapok végét követően. A 45 perces horgászidő leteltével a versenyzőknek és a versenybíróknak legfeljebb 10 perc áll a rendelkezésükre a szektorban elhelyezett indítópontra történő visszajutásra.

24. A versenyen és azt megelőzően is tilos bármilyen etetés.

25. A versenyen csak a műcsalival történő horgászat engedélyezett, légy utánzatok használata tilos. A versenyen csak egyetlen műcsalival szerelt készség használható. A csalik süllyesztésére csak súlyozott fejű (fix és csuklós egyaránt) vagy súlyozott horog használható. Utóbbi esetben a súlyozás a horogszár felső 1/3-ban lehet. A zsinóron súlyt elhelyezni tilos (pl. drop shot, Carolina rig, stb.). A műcsalin kizárólag szakáll nélküli vagy lenyomott szakállú horog használható. A horog lehet egy-, kettő- vagy háromágú. A horog nem lehet légyszerű (toll, szőr, egyéb műszálas bojt nem lehet rajta) és nem tartalmazhat semmilyen egyéb tárgyat sem (pl. műanyag cső, lap, gyöngy, stb.). A horgok száma körforgó, támolygó és plasztik csali esetében egy darab, egyéb csalik esetében pedig nem lehet több a horogfelfogatási pontok számánál, mely maximum három darab lehet.

26. A versenyen csak partról, vízbelépés nélkül lehet horgászni.

27. Horgászni csak a vízpart erre kijelölt szakaszán, az előre meghatározott szektor(ok)ban más versenyzők zavarása nélkül, egyetlen kézben tartott bottal lehet. A botot nem tartó kéz horgászat közben folyamatosan az orsó hajtókarján kell legyen (egy kézzel vezetni, úsztatni, emelgetni stb. nem lehet a csalit). Szigorúan tilos a zsinór kézzel történő vezetése (kivételt képez az elakadt felszerelés szabadítása).

28. A versenyző tetszés szerinti felszerelt bottal indulhat. A tartalék botokat tárolhatja a szektor közepén kijelölt központi helyen, de tetszés szerinti darabot magával is vihet.

29. A horgászbot megengedett legnagyobb hossza 275 centiméter (9 láb).

30.1 A halak kiemelése kizárólag gumírozott vagy szilikon hálójú merítő szákkal történhet. Merítő szákról a versenyző gondoskodik, használata kötelező! Halat a vízben kell szákolni a merítő vízfelület alatti alátolásával, vízfelületből kiemelt hal alá tolt merítővel megszákolt hal (reptetett hal) nem értékelhető. Halat kézzel érinteni vagy földre letenni tilos. Horogszabadítás esetén a merítőszák hálójával együtt szabad megfogni a halat! Hal vízbe történő visszahelyezése csak a merítőszakkal történhet.

30.2 A szák csak a versenyző által használható és csak a megakasztott hal megszákolására alkalmazható. (elakadt csali kiszabadítására nem)! 

30.3 A verseny ideje alatt elakadt felszerelés szabadításának megkísérlése tilos bármilyen külső eszközzel. Amennyiben az a felszerelés beszakítása nélkül nem szabadítható ki, akkor a pályában okozott lehető legkisebb zavarással és a legrövidebb főzsinórral kell azt eltépni. A beszakadt felszerelés túlpartról történő összeszedése a szektorfordulót (4 etapot) követően akkor lehetséges, ha az vízbe való lépés nélkül megtehető. Amennyiben az száraz parton nem közelíthető meg, úgy csak a teljes versenyforduló lezárását követően történhet erre vonatkozóan vízbe való lépés a versenyző részérő és kizárólag saját felelősségére. A verseny közben vízbe beszakított felszerelés bármilyen módon történő direkt (ide nem értve a beszakadt felszereléssel történő horgászat közbeni összeakadást) szabadítása csak a versenyforduló lezárását követően történhet meg.

31. A versenyzőt külső segítő személy segítheti, de csak a versenypálya kordonjának külső határain kívülről, felszerelést, csalit és egyéb a horgászatban használatos kelléket nem adhat át, egyéb fizikai segítséget nem nyújthat.

32. A versenyzők a verseny alatt nem használhatnak semmilyen kommunikációs eszközt (pl. telefon, walkie-talkie, stb.). Ez alól kivételt képez a vészhelyzet által indokolt eset.

33. A kifogott halak regisztrálása folyamatosan történik.

34. A fogást a versenybírónak azonnal jelezni kell, a hal regisztrálásáig (a fogást igazoló jegy átadásáig, vagy a versenybíró ezirányú jelzéséig) a horgászat nem folytatható. A halakat tárolni tilos! Regisztrálás után minden halat azonnal, kíméletesen vissza kell helyezni a vízbe. A versenybe nem számító, de kifogott halakat késedelem nélkül kíméletesen kell visszahelyezni a vízbe.

35. A regisztrálást megelőzően minden halat be kell mutatni a versenybíróknak.

36. A verseny értékelésébe kizárólag a szájba, vagy a kopoltyúfedő hátsó vonalától előre, a száj közvetlen közelébe akadt, horoggal fogott halak számítanak bele. Ezeket kíméletesen, a kiemelésre szolgáló szákban élve kell tartania regisztrációig. Az értékelésbe a versenyidő végét jelző dudaszó megszólalásakor már a merítőben lévő (megszákolt) hal számít bele. A dudaszó megszólalásakor még vízben lévő (fárasztás alatti) halat megfogás után azonnal (regisztráció nélkül), kíméletesen vissza kell engedni.


37. A halat fárasztás közben lehetőség szerint a horgászhely határain belül kell tartani. A másik horgászhely előtti vízterületre átúszott hal esetében a fogás akkor érvényes
a) ha az nem akad össze a másik horgász felszerelésével és a hal megszákolása a megakasztása szerinti horgászhelyen történik.
b) ha összeakad a másik horgász felszerelésével, de a két szerelés a szákolás pillanatában más nincs összeakadva és a hal megszákolása a megakasztása szerinti horgászhelyen történik. Fenti szabályok akkor is érvényesek, ha mindkét horgász halat fog és a felszerelések úgy akadnak össze. Amennyiben a felszerelések a szákolásig nem válnak egyértelműen elkülöníthetővé a fogás vagy fogások nem érvényesek.

38. A fogások nem számítanak érvényesnek a következő esetekben:

a) A hal a földet érinti a szákolást követően bármikor a visszahelyezés pillanatáig.

b) A horog versenyző általi eltávolítása úgy történik meg, hogy azt előtte a versenybíró nem ellenőrizte.

c) A hal elpusztult.

39.1 Amennyiben a horog szabályos helyen akadt és a horog részben látható a hal zárt szájának állapotában is a horog szabadítását követően a versenybíró a fogást érvényesnek minősíti és szabályos visszahelyezést követően a fogásért azt igazoló jegyet ad a versenyző részére.

39.2 Amennyiben a horog szabályos helyen akadt és a műcsali nem látható a hal zárt szájának állapotában a versenybíró a felszerelés elvágására ad utasítást, majd a fogást érvényesnek minősíti és szabályos visszahelyezést követően és a fogásért azt igazoló jegyet ad a versenyző részére. Amennyiben a versenyző a versenybíró utasítása ellenére megkísérli a horogszabadítást a fogás érvénytelennek minősül.

40. Másik horgászhelyre átdobni, onnan halat fogni tilos!

41. A verseny folyamán észlelt, vélelmezett szabálytalanságokat a versenyzőnek a versenybírónak haladéktalanul jelezni kell (ezt a versenyző segítője is megteheti).

IV. VERSENYBIZOTTSÁG

42. A versenybizottság a verseny szabályszerű lefolytatásáért felelős, beleértve ebbe a verseny során érkező reklamációk és óvások elbírálását továbbá a szabályzat szerinti szankciók alkalmazását.

43. A versenybizottság minimum 3 főből maximum 10 főből áll. Elnöke: az OVHB jelenlévő bármely tagja, vagy megbízottja. Tagjai: az OVHB jelenlévő tagjai és a verseny főrendezője vagy rendezői továbbá a Parti Pergető Szakbizottság jelen lévő, de adott fordulóban nem versenyző tagja vagy tagjai, valamint egy az adott fordulóban induló, technikai értekezleten a versenybizottság elnöke által kisorsolt versenyző. A technikai értekezleten ismertetni kell azt a helyet vagy telefonszámot, ahol a versenybizottság egy tagja a verseny ideje alatt folyamatosan elérhető.

44. Reklamációt vagy óvást be lehet jelenteni szóban is, de a verseny befejezését követő egy órán belül írásban is be kell nyújtani. 

45. Az értékeléssel kapcsolatban, annak közzététele után 30 percig van helye reklamációnak. A közzétett eredményen a közzététel idejét fel kell tüntetni. 

46. Valamennyi benyújtott óvás esetén, valamennyi versenyen egységesen 6000 Ft összegű kauciót kell befizetni. Amennyiben az óvást a versenybizottság megalapozottnak találja, a kauciót az óvást benyújtó visszakapja, amennyiben nem, akkor a kaució az OVHB költségvetését illeti meg. Az óvást csak versenyző nyújthatja be.

47. Versenybíró által észlelt kizárással járó szabálytalanság esetén a szektorbíró a versenyzővel és a versenybíróval egyezteti az eset körülményeit és ezt követően tájékoztatja a versenybizottságot. A versenybizottság az érintettek és elérhető tanúk meghallgatását, valamint elérhető kép-, vagy videófelvételek megtekintését követően dönt a versenyző kizárását illetően.

48. A versenybizottság határozattal intézkedik az óvások elbírálásáról, valamint a bírói bejelentésekről. A versenybizottság határozatai ellen fellebbezést a MOHOSZ Horgászsport Döntőbizottsághoz lehet benyújtani. Versenyzőt kizárni kizárólag a versenybizottság határozatával lehet. A versenybizottság határozatait szavazattöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a versenybizottság elnökének szavazata dönt. A versenybizottság a szankcióval érintett versenyzőt köteles haladéktalanul értesíteni.

49. A MOHOSZ érvényben lévő versenyszabályzatának, valamint az OVHB idevonatkozó határozatainak a technikai értekezleten, valamint a versenybizottság tanácskozásain kéznél kell lenni.

50. A rendező köteles szektoronként legalább 1 fő szektorbíró delegálására.

51. A versenybírók, szektorbírók és a versenybizottság tagjai a használt felszereléseket a verseny folyamán át- illetve megvizsgálhatják.

V. SZANKCIONÁLÁS

52. A halfogás során elkövetett szabálytalanság esetén a fogás érvénytelennek minősül.

53. Figyelmeztetés (sárga lap) a következménye a következő pontok megsértésének 11, 12, 21, 27, 30.2, 31, 32, 40.

54. Kizárás (piros lap) a következménye a következő pontok megsértésének 4.10 b), 16, 29, valamint a második figyelmeztetésnek a 11, 12, 21, 27, 30.2, 31, 32, 40 pontok valamelyikének megsértése miatt. Ezen túlmenően a versenybizottság “nagyfokú helytelen magatartásként” értékeli és a versenyből kizárja azt a versenyzőt, aki a környezetét és a vizet veszélyezteti, illetve nem tesz meg minden tőle elvárhatót a halak védelme, megóvása érdekében.

55. Kizárás esetén a versenyző nem csak az adott etap, de a szektor rangsorából is kizárásra kerül. Kizárást követően a versenyző a további etapokban nem indulhat.

56. A kizárt versenyző a versenyzők száma +1 pontot kap valamennyi etapban (a kizárás előtti etapokban is). A kiértékelés szerint addig lezajlott etapokban a kizárt versenyzőt követő versenyzők megőrzik eredeti pontszámukat. (Példa: ha egy versenyzőt kizárnak a második etapban, aki az első etapban a 8. helyen végzett, az őt követő versenyző helyezési száma pedig 9. volt, akkor az eredetileg őt követő versenyző továbbra is 9-es helyezési számot kap.)

57. A versenyzőknek adott figyelmeztetéseket az adott versenynapra vonatkozóan kell érvényesnek tekinteni az esetleges új figyelmeztetés kiadása kapcsán felmerülő „visszaesés” miatti kizárás tekintetében. A kizárás a teljes versenyévre vonatkozóan érvényes.

58. A versenybizottság tagjai a versenypálya verseny alatti bejárása során önmaguk is kezdeményezhetnek szankciót a versenybírótól vagy szektorbírótól függetlenül.

59. A versenyző az elődöntőre való nevezése során köteles nyilatkozni a döntőbe jutása esetén az arra vonatkozó nevezését és azon való megjelenését illetően. A versenyzőnek jogában áll csak az elődöntő vállalása, amennyiben erre megfelelő nyilatkozatot tesz. Az a versenyző, aki nyilatkozatával megerősíti a döntőre vonatkozó nevezését és azon történő megjelenését, de azt elmulasztja a következő kettő évben nem indulhat a Parti Pergető Országos Bajnokságon. Ez alól kivételt képez a versenyző önhibáján kívüli eset, melyet a Parti Pergető Országos Bajnokság döntőjének zárónapját követő 3 munkanapon belül az OVHB felé történő kérelmének beadásával jelez. Az OVHB a soron következő ülésén döntést hoz a szóban forgó kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról. Az a versenyző, aki a regisztrálást követően az elődöntőn nem jelenik meg vagy félbeszakítja azt, a következő kettő évben nem indulhat a Parti Pergető Országos Bajnokságon. Ez alól kivételt képez a versenyző önhibáján kívüli eset, melyet a verseny megszakítása előtt jelez a versenybizottság felé, aki jegyzőkönyvben rögzíti annak tényét.

VI. ÉRTÉKELÉS

60. Értékelhető halfajok: csuka, süllő, kősüllő, domolykó, harcsa, balin, fekete sügér, csapósügér, jászkeszeg, sebes pisztráng, szivárványos pisztráng, pataki szajbling. Minden tárgyévben OVHB által kiadott versenykiírás rendelkezései alapján, az értékelhető halfajok tekintetében lehetnek eltérések. Méretkorlátozás nincs, minden kifogott, versenykiírás szerint beszámító ragadozó hal mérettől függetlenül 1 pontot ér.

61. Amennyiben a szektorok létszáma között eltérés van, úgy a kisebb létszámmal rendelkező szektor esetében egy „kiegyenlítő versenyző” alkalmazására kerül sor a kiértékelés során a halat nem fogó versenyzők azonos pontozási súlyának érdekében. A „kiegyenlítő versenyzőt” minden esetben nullás fogási eredménnyel rendelkező versenyzőnek kell tekinteni.

62. A versenyt valamilyen oknál fogva félbeszakító versenyzőt addigi fogási eredményeit tekintve figyelembe kell venni a kiértékelés során. A meg nem kezdett etapok tekintetében a versenyt félbeszakító versenyző eredményét nullás fogási eredménnyel kell figyelembe venni.

63. A kifogott, értékelhető halak darabszáma határozza meg a versenyzők helyezési sorrendjét az egyes etapokban (példa: 1 csapósügér, 1 domolykó, 3 sebes pisztráng = 5 pont). Az etapokban a versenyzők helyezési sorrendje az így szerzett pontok alapján dől el. Azonos darabszám esetén a holtversenyben végző versenyzők az általuk elérhető helyezési számok átlagát kapják (példa: az 1. etapban két versenyző fog 3-3 halat, míg a többi versenyző ennél kevesebbet, akkor a két 3 halat fogó versenyző helyezési száma 1,5 ((1+2)/2), ha őket három 2-2-2 halat fogó versenyző követi, akkor ezen három versenyző helyezési száma 4 ((3+4+5)/3), és így tovább). Az etapban nullázó versenyzők, a halat nem fogók átlagpontszámát kapják (példa: a szektorban 20 versenyző versenyzik, az első etapban, 8 versenyző fogott halat, 12 versenyző pedig nem fogott halat, nullázott; számítás: (9+20)/2=14,5 vagyis a nullázó versenyzők 14,5-es helyezési számot kapják az etapban. Amennyiben egy versenyző nem fog halat, úgy az a szektor legmagasabb pontszámát kapja, mely a versenyzők számával megegyező.

64. A szektorban elért helyezési sorrendet a 4 etapban elért helyezési számok összege határozza meg, a legkisebb helyezési számot elérő versenyző a győztes. (példa: A szektorban horgászó versenyző az 1. etapban 6. helyen, 2. etapban 1. helyen, 3. etapban 8.helyen, 4. etapban 2.helyen végez, összesen 17 helyezési számot ért el. Az így összeadott helyezési számok határozzák meg a fordulóban elért eredményeket.) Pontegyenlőség (azonos helyezési szám) esetén a szektorban több halat fogó versenyző a kedvezményezett. Azonos darabszám esetén a legjobb etap helyezési szám dönt, annak egyenlősége esetén a következő legjobb, szükség esetén minden etapegyenlőséget kiértékelve. (példa: a szektorban két versenyző 19-19 helyezési számmal zárt, mindketten 9-9 fogott hallal, de A versenyző etap helyezései 2+5+4+8 (19), míg B versenyzőé 9,5+3+5+1,5 (19), úgy B versenyző a kedvezményezett az 1,5 mint kisebb etapban elért helyezési szám miatt.) Amennyiben minden etapban elért helyezési szám is azonos, akkor a fordulóban az azonos pontszámmal rendelkező versenyzők a rájuk eső helyezési számok átlagát kapják. (példa: a fordulóban a tizedik helyezett versenyzőnek 45 helyezési száma van, őt követi két versenyző 48-48 helyezési számmal úgy, hogy a fogott halak száma is, valamint az etapokban elért helyezési számok is azonosak, akkor a két versenyző 11,5 helyezési számot kap ((11+12)/2), az őket követő versenyző 13-as helyezési számot kap.)

65. A Parti Pergető Országos Bajnokság elődöntőinek és döntőjének összetett helyezési sorrendjét a két fordulóban megszerzett helyezési szám együttes összege határozza meg. (példa: a versenyző az első fordulóban 4. helyen végez, a második fordulóban 5. helyen, összesen 9 pontot szerez.) Az így kialakult pontszámok alapján kerül meghatározásra a Parti Pergető Országos Bajnokság helyezési sorrendje. A legkisebb pontszámmal rendelkező a győztes. Pontegyenlőség esetén a fordulók során elért legkisebb szektor helyezési szám dönt; annak egyenlősége esetén, az etapokban elért legkisebb helyezési szám dönt; további egyenlőség esetén a következő legjobb helyezési szám; minden etapegyenlőséget kiértékelve, azonos etap helyezési számok esetében a több halat fogó versenyző a kedvezményezett. A győztes elnyeri a parti pergető magyar bajnoki címet.

VII. NEMZETI VÁLOGATOTT, RANGLISTA

66.1 A válogatott keret 9 főből áll, a hivatalos MOHOSZ magyar Parti Pergető Ranglista előző évi első hat helyezettje és az előző évi Parti Pergető Országos Bajnokság első három helyezettje alkotja a magyar válogatott keretet. Amennyiben az előző évi Parti Pergető Országos Bajnokság döntőjének első három helyezettje és az előző évi hivatalos MOHOSZ magyar Parti Pergető Ranglista első hat helyezettje között azonos versenyző(k) szerepel(nek), akkor a hivatalos MOHOSZ magyar Parti Pergető Ranglista összesített listáján sorban következő versenyző(k) kerül(nek) a válogatott keretbe annak 9 főre történő kiegészítéséig.

66.2 Világbajnokságra utazó válogatott csapat 5 főből áll. A válogatott csapatot az előző évi Parti Pergető Országos Bajnokság első helyezettje, a hivatalos MOHOSZ magyar Parti Pergető Ranglista előző évi első helyezettje, valamint a válogatott keretből a kapitány által kijelölt három fő alkotja. Amennyiben az előző évi Parti Pergető Országos Bajnokság első helyezettje és az előző évi hivatalos MOHOSZ magyar Parti Pergető Ranglista első helyezettje megegyezik, akkor a kapitány a válogatott keretből négy főt jelölhet. A tartalék kijelölése a kapitány feladata. Amennyiben a válogatott keret valamely tagja írásban nyilatkozik, hogy a világbajnokságon nem tud részt venni, vagy a válogatott tagságáról lemond a hivatalos MOHOSZ magyar Parti Pergető Ranglista sorrendben következő versenyzője kerül a válogatott keretbe.

66.3 A válogatott keret és a világbajnokságra utazó válogatott csapat kijelölése a Parti Pergető Országos Bajnokság döntőjét követő ranglista állapot szerint kerül meghatározásra. Ennek megfelelően az adott évi Parti Pergető Országos Bajnokságot megelőző ranglista versenyek bele számítanak a következő évi válogatott keret és a világbajnokságra utazó válogatott csapat kijelölésénél, míg az azt követő ranglista versenyek az adott évhez adódnak hozzá, de eredményük már csak a kettő évvel később megrendezésre kerülő világbajnokság válogatott keretének meghatározásakor kerül figyelembevételre.

67.1 A hivatalos MOHOSZ magyar Parti Pergető Ranglista a tárgyévben valamint az előző két évben OVHB által kijelölt versenyek helyezési számai alapján kiszámított pontrendszer szerint kerül meghatározásra. Minden adott évben az országos bajnokság elődöntői és döntője, valamint Magyarországon vagy külföldön megrendezett OVHB által kijelölt pontszerző versenyek számítanak bele a következők szerint:

67.2 Tárgyévet kettővel megelőző Parti Pergető Országos Bajnokság döntőjének első helyezettje 80 pontot kap, a második helyezett 76-ot, majd a pontozás így négyesével csökken legfeljebb a 20. helyezett 4 pontjáig. Azonos helyezés esetén az érintett versenyzők a helyezések szerint számított átlagpontszámot kapják (példa: kettő versenyző 19-es helyezési számmal, pontszámítás: (8+4)/2=6). Amennyiben a 20. helyezést érintve alakul ki helyezésegyenlőség, akkor helyezésegyenlőséggel érintett 20-on felüli versenyzők is a számított pontszám átlagát kapják. (1. példa: három versenyző 20-as helyezési számmal, pontszámítás: (8+4+0)/3=4; 2. példa: öt versenyző 20-as helyezési számmal, pontszámítás: (12+8+4+0+0)/5=4,8; 3. példa: kettő versenyző 20,5-ös helyezési számmal, pontszámítás: (4+0)/2=2).

67.3 Tárgyévet kettővel megelőző Parti Pergető Országos Bajnokság elődöntőinek első helyezettjei 40 pontot kapnak, a második helyezettek 38-at, majd a pontozás így kettesével csökken legfeljebb a 20. helyezettek 2 pontjáig. Azonos helyezés esetén az érintett versenyzők a helyezések szerint számított átlagpontszámot kapják (példa: kettő versenyző 19-es helyezési számmal, pontszámítás: (4+2)/2=3). Amennyiben a 20. helyezést érintve alakul ki helyezésegyenlőség, akkor helyezésegyenlőséggel érintett 20-on felüli versenyzők is a számított pontszám átlagát kapják (1. példa: három versenyző 20-as helyezési számmal, pontszámítás: (4+2+0)/3=2; 2. példa: öt versenyző 20-as helyezési számmal, pontszámítás: (6+4+2+0+0)/5=2,4; 3. példa: kettő versenyző 20,5-ös helyezési számmal, pontszámítás: (2+0)/2=1).

67.4 Tárgyévet kettővel megelőző, OVHB által kijelölt Magyarországon vagy külföldön megrendezett (minimum 10 magyar versenyzővel rendelkező) pontszerző verseny első helyezettjei 40 pontot kapnak, a második helyezettek 38-at, majd a pontozás így kettesével csökken legfeljebb a 20. helyezettek 2 pontjáig. Azonos helyezés esetén az érintett versenyzők a helyezések szerint számított átlagpontszámot kapják (példa: kettő versenyző 19-es helyezési számmal, pontszámítás: (4+2)/2=3). Amennyiben a 20. helyezést érintve alakul ki helyezésegyenlőség, akkor helyezésegyenlőséggel érintett 20-on felüli versenyzők is a számított pontszám átlagát kapják. (1. példa: három versenyző 20-as helyezési számmal, pontszámítás: (4+2+0)/3=2; 2. példa: öt versenyző 20-as helyezési számmal, pontszámítás: (6+4+2+0+0)/5=2,4; 3. példa: kettő versenyző 20,5-ös helyezési számmal, pontszámítás: (2+0)/2=1). A ranglistába bevont pontszerző versenyek éves tervezett száma 4, de ettől az OVHB döntése alapján eltérés lehet. Csak az adott évben versenyzői igazolvánnyal rendelkező versenyző eredménye számítható be az adott évben szerzett ranglista pontszámba. A versenyzői igazolvánnyal nem rendelkező versenyzőt követő versenyzők megőrzik eredeti pontszámukat (példa: ha egy versenyző 8. helyen végzett, de nincs az adott évre érvényes versenyzői igazolványa, az őt követő versenyző helyezési száma pedig 9. volt, akkor az eredetileg őt követő versenyző továbbra is 9-es helyezési számot kap, és ennek megfelelően kerül kiszámításra ranglista pontszáma a vonatkozó verseny tekintetében). A Parti Pergető Országos Bajnokságon való indulás nem feltétele pontszerzőverseny szerinti pontszám ranglistába való beszámításának. Abban az esetben, ha a Parti Pergető Országos Bajnokság az adott évben valamilyen oknál fogva nem kerül megrendezésre a versenyzők pontszerző versenyeken sem szerezhetnek ranglista pontszámot. A versenyző több OVHB által hivatalosan kijelölt ranglista versenyen is indulhat, a ranglistába ez esetben a legjobb kettő eredmény szerinti pontszám kerül beszámításba.

67.5 Tárgyévet megelőző Parti Pergető Országos Bajnokság döntőjének első helyezettje 80 pontot kap, a második helyezett 76-ot, majd a pontozás így négyesével csökken legfeljebb a 20. helyezett 4 pontjáig. Azonos helyezés esetén az érintett versenyzők a helyezések szerint számított átlagpontszámot kapják (példa: kettő versenyző 19-es helyezési számmal, pontszámítás: (8+4)/2=6). Amennyiben a 20. helyezést érintve alakul ki helyezésegyenlőség, akkor helyezésegyenlőséggel érintett 20-on felüli versenyzők is a számított pontszám átlagát kapják. (1. példa: három versenyző 20-as helyezési számmal, pontszámítás: (8+4+0)/3=4; 2. példa: öt versenyző 20-as helyezési számmal, pontszámítás: (12+8+4+0+0)/5=4,8; 3. példa: kettő versenyző 20,5-ös helyezési számmal, pontszámítás: (4+0)/2=2).

67.6 Tárgyévet megelőző, Parti Pergető Országos Bajnokság elődöntőinek első helyezettjei 40 pontot kapnak, a második helyezettek 38-at, majd a pontozás így kettesével csökken legfeljebb a 20. helyezettek 2 pontjáig. Azonos helyezés esetén az érintett versenyzők a helyezések szerint számított átlagpontszámot kapják (példa: kettő versenyző 19-es helyezési számmal, pontszámítás: (4+2)/2=3). Amennyiben a 20. helyezést érintve alakul ki helyezésegyenlőség, akkor helyezésegyenlőséggel érintett 20-on felüli versenyzők is a számított pontszám átlagát kapják. (1. példa: három versenyző 20-as helyezési számmal, pontszámítás: (4+2+0)/3=2; 2. példa: öt versenyző 20-as helyezési számmal, pontszámítás: (6+4+2+0+0)/5=2,4; 3. példa: kettő versenyző 20,5-ös helyezési számmal, pontszámítás: (2+0)/2=1).

67.7 Tárgyévet megelőző, OVHB által kijelölt Magyarországon vagy külföldön megrendezett (minimum 10 magyar versenyzővel rendelkező) pontszerző verseny első helyezettjei 40 pontot kapnak, a második helyezettek 38-at, majd a pontozás így kettesével csökken legfeljebb a 20. helyezettek 2 pontjáig. Azonos helyezés esetén az érintett versenyzők a helyezések szerint számított átlagpontszámot kapják (példa: kettő versenyző 19-es helyezési számmal, pontszámítás: (4+2)/2=3). Amennyiben a 20. helyezést érintve alakul ki helyezésegyenlőség, akkor helyezésegyenlőséggel érintett 20-on felüli versenyzők is a számított pontszám átlagát kapják. (1. példa: három versenyző 20-as helyezési számmal, pontszámítás: (4+2+0)/3=2; 2. példa: öt versenyző 20-as helyezési számmal, pontszámítás: (6+4+2+0+0)/5=2,4; 3. példa: kettő versenyző 20,5-ös helyezési számmal, pontszámítás: (2+0)/2=1). A ranglistába bevont pontszerző versenyek éves tervezett száma 4, de ettől az OVHB döntése alapján eltérés lehet. Csak az adott évben versenyzői igazolvánnyal rendelkező versenyző eredménye számítható be az adott évben szerzett ranglista pontszámba. A versenyzői igazolvánnyal nem rendelkező versenyzőt követő versenyzők megőrzik eredeti pontszámukat (példa: ha egy versenyző 8. helyen végzett, de nincs az adott évre érvényes versenyzői igazolványa, az őt követő versenyző helyezési száma pedig 9. volt, akkor az eredetileg őt követő versenyző továbbra is 9-es helyezési számot kap, és ennek megfelelően kerül kiszámításra ranglista pontszáma a vonatkozó verseny tekintetében). A Parti Pergető Országos Bajnokságon való indulás nem feltétele pontszerzőverseny szerinti pontszám ranglistába való beszámításának. Abban az esetben viszont ha a Parti Pergető Országos Bajnokság az adott évben valamilyen oknál fogva nem kerül megrendezésre a versenyzők pontszerző versenyeken sem szerezhetnek ranglista pontszámot. A versenyző több OVHB által hivatalosan kijelölt ranglista versenyen is indulhat, a ranglistába ez esetben a legjobb kettő eredmény szerinti pontszám kerül beszámításba.

67.8 Az adott évi Parti Pergető Országos Bajnokság döntőjének első helyezettje 160 pontot kap, a második helyezett 152-őt, majd a pontozás így csökken nyolcasával, legfeljebb a 20. helyezett 8 pontjáig. Azonos helyezés esetén az érintett versenyzők a helyezések szerint számított átlagpontszámot kapják (példa: kettő versenyző 19-es helyezési számmal, pontszámítás: (16+8)/2=12). Amennyiben a 20. helyezést érintve alakul ki helyezésegyenlőség, akkor helyezésegyenlőséggel érintett 20-on felüli versenyzők is a számított pontszám átlagát kapják. (1. példa: három versenyző 20-es helyezési számmal, pontszámítás: (16+8+0)/3=8; 2. példa: öt versenyző 20-as helyezési számmal, pontszámítás: (24+16+8+0+0)/5=9,6; 3. példa: kettő versenyző 20,5-ös helyezési számmal, pontszámítás: (8+0)/2=4).

67.9 Az adott évi Parti Pergető Országos Bajnokság elődöntőinek első helyezettjei 80 pontot kapnak, a második helyezettek 76-ot, majd a pontozás így négyesével csökken legfeljebb a 20. helyezettek 4 pontjáig. Azonos helyezés esetén az érintett versenyzők a helyezések szerint számított átlagpontszámot kapják (példa: kettő versenyző 19-es helyezési számmal, pontszámítás: (8+4)/2=6). Amennyiben a 20. helyezést érintve alakul ki helyezésegyenlőség, akkor helyezésegyenlőséggel érintett 20-on felüli versenyzők is a számított pontszám átlagát kapják. (1. példa: három versenyző 20-as helyezési számmal, pontszámítás: (8+4+0)/3=4; 2. példa: öt versenyző 20-as helyezési számmal, pontszámítás: (12+8+4+0+0)/5=4,8; 3. példa: kettő versenyző 20,5-ös helyezési számmal, pontszámítás: (4+0)/2=2).

67.10 Az adott évi OVHB által kijelölt Magyarországon vagy külföldön megrendezett (minimum 10 magyar versenyzővel rendelkező) pontszerző verseny első helyezettjei 40 pontot kapnak, a második helyezettek 38-at, majd a pontozás így kettesével csökken legfeljebb a 20. helyezettek 2 pontjáig. Azonos helyezés esetén az érintett versenyzők a helyezések szerint számított átlagpontszámot kapják (példa: kettő versenyző 19-es helyezési számmal, pontszámítás: (4+2)/2=3). Amennyiben a 20. helyezést érintve alakul ki helyezésegyenlőség, akkor helyezésegyenlőséggel érintett 20-on felüli versenyzők is a számított pontszám átlagát kapják. (1. példa: három versenyző 20-as helyezési számmal, pontszámítás: (4+2+0)/3=2; 2. példa: öt versenyző 20-as helyezési számmal, pontszámítás: (6+4+2+0+0)/5=2,4; 3. példa: kettő versenyző 20,5-ös helyezési számmal, pontszámítás: (2+0)/2=1). A ranglistába bevont pontszerző versenyek éves tervezett száma 4, de ettől az OVHB döntése alapján eltérés lehet. Csak az adott évben versenyzői igazolvánnyal rendelkező versenyző eredménye számítható be az adott évben szerzett ranglista pontszámba. A versenyzői igazolvánnyal nem rendelkező versenyzőt követő versenyzők megőrzik eredeti pontszámukat (példa: ha egy versenyző 8. helyen végzett, de nincs az adott évre érvényes versenyzői igazolványa, az őt követő versenyző helyezési száma pedig 9. volt, akkor az eredetileg őt követő versenyző továbbra is 9-es helyezési számot kap, és ennek megfelelően kerül kiszámításra ranglista pontszáma a vonatkozó verseny tekintetében). A Parti Pergető Országos Bajnokságon való indulás nem feltétele pontszerzőverseny szerinti pontszám ranglistába való beszámításának. Abban az esetben, ha a Parti Pergető Országos Bajnokság az adott évben valamilyen oknál fogva nem kerül megrendezésre a versenyzők pontszerző versenyeken sem szerezhetnek ranglista pontszámot. A versenyző több OVHB által hivatalosan kijelölt ranglista versenyen is indulhat, a ranglistába ez esetben a legjobb kettő eredmény szerinti pontszám kerül beszámításba.

67.11 A kijelölt pontszerző versenyeken a magyar versenyzők kiemelésre kerülnek a külföldi versenyzőktől és eredményüket tekintve külön kiértékelés nélküli előre sorolás történik.

67.12 Az adott évben a parti pergető ranglista pontszámba beszámító OVHB által kijelölt Magyarországon vagy külföldön megrendezett pontszerző verseny időpontját és helyszínét 30 nappal a verseny kezdete előtt nyilvánosságra kel hozni a nyito.mohosz.hu weboldalán és közösségi platformjain, és a nevezett versenyzőknek emailben is kiküldjük.

67.13 A Parti Pergető Országos Bajnokság bármely fordulójában kizárt versenyző az adott évben a ranglistán nem szerezhet pontot. Az ez által érintett versenyeken a kizárt versenyzőt követő versenyzők megőrzik eredeti pontszámukat. (Példa: ha egy versenyzőt kizárnak a Parti Pergető Országos Bajnokság adott évi valamely fordulójában, de azt megelőzően egy nemzetközi versenyen a 8. helyen végzett, az őt követő versenyző helyezési száma pedig 9. volt, akkor az eredetileg őt követő versenyző továbbra is 9-es helyezési számot kap, és ennek megfelelően kerül kiszámításra ranglista pontszáma a vonatkozó verseny tekintetében.)


VIII. VERSENYDOKUMENTUM

68. A versenyek két legfontosabb dokumentuma a versenykiírás és a jegyzőkönyv (versenyértékelés). A jegyzőkönyv két része a mérlegelési irat és az eredményösszesítés.

69. A versenyszabályok módosítására csak az adott év versenykiírása előtt kerülhet sor. Az országos versenyszabályzatnak a FIPSed hivatalos szabályzatával lehetőség szerint összhangban kell lennie.

70. A jelen szabályzatban nem érintett kérdésekben az OVHB állásfoglalásai a mérvadók.

Módosítva: 2021. november 25. Módosítva: 2022. január 14. Módosítva 2023. január 24. Módosítva: 2024. január 16.

A teljes verzió letölthető a linkre kattintva!