MOZGÁSKORLÁTOZOTT ORSZÁGOS VERSENYSZABÁLYZAT

Versenyszabályzat a Mozgáskorlátozott Országos Bajnokságra, módosításokkal 

Verziószám: 1.3 Elfogadva: 2024. 01. 16. Kiadva: 2024. 02. 01. Hatályos: 2024. 02. 01.

I. RENDEZÉS, SZERVEZÉS, RÉSZTVEVŐK

1. A Mozgáskorlátozott Országos Bajnokságot (MKOB) a Magyar Országos Horgász Szövetség (a továbbiakban: MOHOSZ) megbízásából a MOHOSZ Országos Versenyhorgász Bizottsága (a továbbiakban: OVHB) írja ki, és a MOHOSZ, illetve tagszervezetei vagy az azokhoz tartozó horgász egyesületek rendezik meg. A MOHOSZ a Nemzeti Sportszövetség tagja, az országos, illetve magyar bajnokság elnevezést csak az általa szervezett versenyek viselhetik.

A rendező szervezet hivatalosan felelős az adott versenyért, a versenykiírás maradéktalan betartásáért, s köteles egy előzetes programot, valamint költségvetést a bajnokság előtt az OVHB rendelkezésére bocsátani. A versenykiírástól eltérni nem lehet.

2. Az országos bajnokságokon való részvételnek feltétele, hogy a versenyző a jogszabályban előírt érvényes horgászengedéllyel, horgászkártyával, érvényes horgászegyesületi tagsággal, valamint érvényes versenyzői igazolvánnyal, továbbá magyar állampolgársággal rendelkezzenek. A bajnokságon mindazok indulhatnak, akiknek van MOHOSZ „handicap” pontja, valamint akik rendelkeznek érvényes mozgáskorlátozott parkolási igazolvánnyal. Tájékoztató a jogosultak körével kapcsoltban:

https://nyilvantarto.hu/archiv_honlap_2016/hu/parkolasi#jogosultak;

Tájékoztató a parkolási igazolvánnyal kapcsolatban:

https://nyilvantarto.hu/archiv_honlap_2016/hu/parkolasi#gyik)

Azon versenyzők, akik nem rendelkeznek mozgáskorlátozott parkolási igazolvánnyal, az igazolvány megszerzéséhez szükséges feltételek teljesítése és azok igazolása mellett indulhatnak a Mozgáskorlátozott Országos Bajnokságon.

A még nem minősített versenyzőnek alá kell vetnie magát a MOHOSZ által meghatározott vizsgálatnak, amely során megállapításra kerül a „handicap” pontszám (a versenyző által rendelkezésre bocsájtott orvosi dokumentáció alapján), ami egyben meghatározza a segítők lehetőségeit is (I. melléklet). A vizsgálatot az OVHB elnöke által kinevezett minimum 3, maximum 5 fős bizottság végzi. Egészségi állapot változás, honosítás esetén új vizsgálat elvégzése szükséges az aktuális „handicap” pontszám megállapításához. A világ- és Európa-bajnokságokon való indulás feltételeit a Nemzetközi Sporthorgász Szövetség (CIPS) és nemzetközi szövetségeinek (FIPSed) szabályzata, illetve a jelen szabályzat határozzák meg. A versenyzők kötelesek betartani a Nemzetközi Doppingellenes Bizottság (WADA) és a CIPS Doppingellenes Bizottság szabályzatában előírt rendelkezéseket.

3. A bajnokság lebonyolításának rendje: 

Nyílt nevezéses verseny, melyet 3 x négyórás fordulóban, legalább 6, de maximum 11 fős szektorokban kell megrendezni. A győztes elnyeri a Magyar Mozgáskorlátozott Országos Bajnoka címet.

4. A válogatott keret és a válogatott csapat: A válogatott keretet az országos bajnokság résztvevőiből a szövetségi kapitány állítja össze a „handicap” pontok és a ranglista figyelembevételével, amit az OVHB hagy jóvá. 

Mozgáskorlátozott ranglista pontszámítása: 

- tárgyévet kettővel megelőző, OB első helyezettje 10 pontot kap, a második 9-et, majd a pontozás így egyesével csökken a 10. helyezett 1 pontjáig.

- tárgyévet megelőző, OB első helyezettje 10 pontot kap, a második 9-et, majd a pontozás így egyesével csökken a 10. helyezett 1 pontjáig.

- az adott évi OB döntőjében az első helyezett 20 pontot kap, a második 18-et, majd a pontozás így csökken a 10. helyezett 2 pontjáig.

A világbajnokságon történő indulás feltétele, hogy a versenyző szerezzen be sportorvosi igazolást, amely alapján a nemzetközi versenybizottság megadhatja a handicap pontjait. Indokolt esetben, ha egy versenyző önhibáján kívül, igazoltan nem tud részt venni az országos bajnokságon (vis major), a szövetségi kapitány joga jelölni a válogatottba az OB, VB eredmények figyelembevételével több évre visszamenőleg.  A nemzetközi bajnokságokon induló kezdőcsapatot és a tartalékot a szövetségi kapitány a nemzetközi bajnokság hivatalos edzését megelőzően jelöli. Ettől csak az OVHB külön felhatalmazásával lehet eltérni.

5. A versenyeket folyókon, csatornákon vagy állóvizeken kell megrendezni, a vízterületnek egész szélességében horgászhatónak, a víz mélységének lehetőleg a pálya egész hosszában azonosnak, s legalább 1,50 méternyinek kell lennie. A versenypálya szélessége minimum 25 méter. A versenypálya partja legyen a speciális igényeknek megfelelő, lehetőleg egyenes vonalú. Nem fogadható el, hogy a kerekeszékből horgászók vagy más speciális igényű résztvevők sorsolás nélkül, előre kijelölt helyeken versenyezzenek! A horgászhelyek gépkocsival megközelíthetők, biztonságosak (lejtés, csúszósság stb.), egyenértékűek, azonos feltételeket biztosítók legyenek és megszakítás nélkül kövessék egymást. A versenyzők közötti növényzet magassága lehetőség szerint ne haladja meg az 1 métert.

6. A kijelölt versenypályát elektromos légvezeték csak úgy keresztezheti, hogy azt versenyző legfeljebb 25 m-re közelíthesse meg. Ezt elkerítéssel és figyelmeztető táblákkal is biztosítani kell. A pálya sem a versenyzők sem a nézők számára nem jelenthet veszélyforrást.

7. A versenypályát oly módon kell kijelölni, hogy a rajthelyek legalább 10 m, de legfeljebb 20 m szélesek legyenek és a versenyző, valamint a segítője versenyládája és egyéb felszerelése egymás mellett elhelyezhető legyen a vízparton. A helyek közöttük lehetőleg 1 m széles semleges zóna kerüljön kijelölésre (a pálya függvényében a semleges zóna szélessége csökkenthető vagy meg is szüntethető). A rajthelyeket a part vonalától mért legalább 10 m távolságban kötélkordonnal vagy egyéb módon kell a nézőktől elválasztani. A versenyző ilyen módon kijelölt horgászhelyére a zsűri tagjain és a szektorbírón kívül kizárólag saját segítője léphet be. A versenyzőnek semmilyen felszerelése nem nyúlhat túl a kijelölt horgászhelyén.

8. Az országos bajnokságokon való részvételre csak az OVHB által megállapított nevezési díj befizetése esetén van lehetőség. A nevezési díj a versenyen való indulás joga, a rendező horgász szervezet egyéb részvételi díjat nem határozhat meg. Az országos bajnokság nevezési díja tartalmazza a kötelező edzés nap és a versenynapok napi horgászjegy árát is. A mozgáskorlátozott versenyzőknek a díjfizetés kötelezettség alól a MOHOSZ felmentést adhat.

9. A nevezést a www.horgaszjegy.hu oldalon kell megtenni, a versenyzői engedély érvényesítése után. 

10. A bajnokságok időpontját minden esetben az OVHB versenykiírása határozza meg. A bajnokságok időpontját és helyszínét legkésőbb a MOHOSZ által kiadott lap, a Magyar Horgász adott év márciusi számában kell nyilvánosságra hozni. A kiírásokat ugyanabban az időben az OVHB honlapján is közre kell adni. Az Országos Versenyhorgász Bizottság hivatalos lapja a Magyar Horgász. A Magyar Horgászban és a MOHOSZ honlapon megjelenő közleményeket kell egyedüli hivatalos információként elfogadni. A bizottság www.nyito.mohosz.hu weboldalán a versenyek lebonyolításával, eredményeivel kapcsolatos hivatalos információkat jelenteti meg.

11. A nevezési határidőt a versenykiírás határozza meg, mely időpont után csak az OVHB egyedi elbírálása alapján, kivételesen indokolt esetben fogadható el nevezés. Helyszíni nevezés nincs. A versenykiírást egyedül az OVHB jogosult módosítani. Aki a versenykiírásokban meghatározott regisztrációs határidőre nem érkezik meg, vagy a regisztráción nem jelenik meg, nem indulhat a versenyen, a további szankciókat az OVHB hozza meg.

12. Amennyiben az időjárási körülmények vagy más vis major lehetetlenné teszi egy forduló megrendezését, az adott fordulót legkésőbb négy héten belül változatlan helyszínnel és változatlan feltételekkel meg kell ismételni.

II. SORSOLÁS

13. A sorsolást a versenysport iroda munkatársa, vagy megbízásából az OVHB tagja, vagy a HSSZI munkatársa vagy a versenybizottság tagja irányítja, a húzást a versenyző vagy a segítője végzi. Nem jelölhető ki külön hely a speciális igényű versenyzőknek (pl. kerekesszékesek)! A húzási sorrendet sorsolással kell meghatározni. Ehhez a húzáshoz ABC sorrendben vagy a regisztráció sorrendjében kell szólítani a résztvevőket.

14. A rajthelyekre történő sorsolást a versenypályán kell megtartani, legalább 180 perccel a verseny megkezdése előtt. Fordulónként az újabb sorsolást az előzőhöz képest fordított sorrendben kell elvégezni.

15. A versenyzőknek legkésőbb a sorsolás megkezdéséig ki kell jelölniük segítőjüket. A Versenybizottság (ld. 51.) a sorsolás előtt a handicap pontok alapján kitölti és a versenyzők segítőinek átadja a „Segítők Részére Engedélyezett Eljárások Lapját” (II. melléklet), amely személyre szólóan tartalmazza a segítők lehetőségeit. A versenyző és segítője aláírásával igazolja a „Segítők Részére Engedélyezett Eljárások Lapját” tudomásul vételét. A segítők és lehetőségeik: Minden versenyzőnek csak egy segítője lehet, – a megnevezett személyen csak rendkívüli esetben lehet változtatni, amelyet a Versenybizottságnak kell jelezni a forduló sorsolása előtt. A segítőnek meg kell kapnia a handicap pontok alapján kitöltött „Segítők Részére Engedélyezett Eljárások Lapját” (II. melléklet). Ezen dokumentumban vannak összefoglalva a lehetőségeik. Tevékenységük során a vízbe nem állhatnak, a többi versenyzőt semmilyen módon nem zavarhatják.

16. A szélső helyek tekintetében kiemelt sorsolást kell alkalmazni, amit a résztvevők létszámának függvényében a Versenybizottság határoz meg. Ennek részleteit az első forduló előtti sorsolást megelőzően ismertetni kell.

17. Az egyes fordulók időtartama 4 óra. Ha a verseny vagy forduló valamilyen körülmény miatt félbe marad, akkor az egy órát meghaladó horgászat esetén szabályos fordulóként vagy versenyként kell értékelni. Egyéb esetekben meg kell ismételni a fordulót vagy a versenyt. Vihar esetén a rendezők hangjelzésére a versenyt azonnal félbe kell szakítani, s a versenyzőket biztos helyre kell juttatni. Amennyiben az időjárási viszonyok megjavulnak, hangjelzés után a versenyzők visszatérhetnek horgászhelyeikre és 5 perc múlva egy újabb hangjelzésre folytathatják a fordulót. A fordulót le lehet rövidíteni, ha a program nem teszi lehetővé a teljes 4 óra versenyidő betartását. Ahhoz, hogy egy forduló érvényes legyen, legalább 2 órányi időtartamúnak kell lennie. Abban az esetben, ha a versenyt kényszerűségből meg kell szakítani (pl. vihar) a versenybizottság dönt. A versenybizottság érvényesnek nyilváníthatja a verseny eredményét, ha abból legalább 1 óra eltelt.

18. A verseny megszakításáról a versenybizottság elnöke a szervező szövetség vagy egyesület főszervezőjének és a versenybizottság tagjainak meghallgatása után dönt. Ilyen esetben a jelzés gyorsütemű, szaggatott hangjelzés. 

III. A VERSENY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI

19. A versenyeken a nevezetes időpontokat hangjelzéssel kell a résztvevők tudtára adni. A jelzés folyamatos, ideje maximum 3-4 mp, jelzésnek a hangjelzés kezdete tekintendő. 

Az első hangjelzés a felkészülés idő kezdetét jelzi. Az országos bajnokságok felkészülését lehetőleg 8:00 órakor kell elkezdeni. Az egyes fordulók előtti felkészülési idő 120 perc.

A második hangjelzés (75 perccel a verseny megkezdése előtt) elhangzása jelzi, hogy 5 perc van hátra a csalik és az etetőanyag maximális mennyiségének (un. limit) ellenőrzéséig.

A harmadik hangjelzés (70 perccel a verseny megkezdése előtt) elhangzása a limitellenőrzés kezdetét jelzi.

A negyedik hangjelzés (10 perccel a verseny kezdete előtt) a nehézetetés megkezdését jelenti. 

Az ötödik hangjelzés a verseny kezdetét jelzi.

A hatodik hangjelzés arról tájékoztat, hogy már csak 5 perc van a verseny idejéből. 

A hetedik hangjelzés a verseny végét jelzi, amikor a horgászkészséget azonnal ki kell emelni a vízből. Kizárólag az a megakasztott hal számít bele az értékelésbe, melyet a horgász a hetedik hangjelzés megszólalásának pillanatában birtokol, vagyis a hal teljes terjedelmében a partvonalat elhagyva, a szárazföld fölött tartózkodik.  Az ezután megfogott hal a verseny értékelésébe nem számít bele.

20. Minden szektorra egy szektorbírót kell kinevezni. A szektorbíró kíséri figyelemmel az adott szektor versenyzőinek horgászatát, ellenőrzi a szabályok betartását, a versenyzők sorsolásnak megfelelő elhelyezkedését. Szükség esetén segítséget nyújt a versenyzőknek (ld. 15. pont). Kötelessége a versenyzőket figyelmeztetni az észlelt szabálytalanságokra, az ismétlődő vagy súlyos szabálytalanságról értesíteni a versenybizottságot. A limitellenőrzés során beosztásos edénnyel ellenőriz minden adalékot (beleértve földet, agyagot, kész, laza, nedves etetőanyag mennyiségét, a csali összmennyiségét).

21. Az első jelzés a felkészülési idő kezdetét jelzi. Az országos bajnokságot lehetőleg 10.00 órakor kell elkezdeni. Lehetőség szerint a kezdési időpont egyezzen meg a kötelező edzés kezdési időpontjával. Az egyes fordulók előtti felkészülési idő 120 perc.

22. A verseny helyszínére való megérkezéskor a versenyző felszerelését a számára kisorsolt rajthelyre teszi, de tilos az első jelzés előtt a rajthelyre való belépés. Semmilyen felszerelés elkészítése nem történhet meg a versenyhelyre belépésre jogot adó hangjelzés elhangzása előtt. A felszerelések (horgászbotok) nem lehetnek horgászatra alkalmas állapotban. Bármilyen felszerelés kizárólag az etetés megkezdését jelző első hangjelzés előtt és kizárólag a versenybíró ellenőrzésével juttatható el a versenyzőhöz. Az etetés megkezdését jelző első hangjelzés elhangzása után tilos bármilyen felszerelés bevitele, kivéve a bot- vagy száknyél törés esetét, amikor valamely eltört bot helyett annak egy eleme, vagy egy másik bot- vagy száknyél a versenybíró engedélyével a versenyzőnek átadható.

23. A limitellenőrzésig etetőanyag és csali is átadható a versenyzőnek, de valamennyit a korlátozást ellenőrző szektorbírók rendelkezésére kell bocsátani. A csali ellenőrzés időpontjáig a rajthelyen kívül is készíthető az etetőanyag illetve a csali, akár a versenyző, akár harmadik személy által. Az ellenőrzésre összekészített mérőedényeket a terepviszonyok függvényében, a szektor külső határától minimum 2 méter távolságban, a szektoron belül kell elhelyezni. Az ellenőrzés megtörténte után szigorúan tilos bármilyen etetőanyag illetve csali bevitele, ennek megszegése azonnali kizárást von maga után.

24. A verseny egyes fázisait hangjelzővel kell jelezni. Az egyes jelzéseknek rövidnek kell lenni, de mindig a jelzés kezdete a mérvadó. Az első jelzés elhangzása után, a felkészülési idő alatt a versenyző felszereléseit, etetőanyagait előkészítheti, haltartóját a vízbe helyezheti és ezekben segítője is közreműködhet. A keverőedények mosása a rajthelyeken nem megengedett. Az etetőgombócokat csakis a rajthelyen, a felkészülési idő alatt és kizárólag az ellenőrzés megtörténte után szabad elkészíteni.

25. A második jelzés (1:15 órával a verseny megkezdése előtt) elhangzása jelzi, hogy 5 perc van hátra az etetőanyag és csali ellenőrzésig. Az ellenőrzést a verseny kezdete előtt 1:10 órával (harmadik hangjelzés) kell megkezdeni, a szektor bármely pontján, de lehetőség szerint a szektor 1-es rajthelyen. Az ellenőrzés megkezdéséig valamennyi etetőanyagnak és csalinak készen kell lennie. Az ellenőrzés megtörténte után az etetőanyag szitálása (szitával, szákkal, merítőhálóval vagy bármilyen más módon) illetve elektromos keverővel való átkeverése tilos.

26. Az etetőanyag és csali összetételének kizárólag természetes eredetű anyagokból kell állnia, semmilyen fémes eredetű anyag, pellet vagy gyurma, műcsali nem használható. Egy fordulóban maximum 17 l etetőanyag (bekevert, áttört, kész, nedves állapotban, beleértve földet, agyagot, kukoricát, magokat és minden egyéb, a vízi környezetre és a növényzetre ártalmatlan, nem mérgező összetevőt) és 2 l csali használható fel, ez utóbbi maximum 0,5 l vágatlan gilisztát, 0,5 l aprószúnyogot, s ezen felül a hivatalos FIPSed edényben bemutatott tűzőszúnyogot tartalmazhat. Az etetőanyag limit legfeljebb 1 liter mennyiségben tartalmazhat porszáraz anyagokat, melyek kizárólag a következők lehetnek: TTX, Liant a Coller, Litou, csonti- és etetőanyag ragasztó, por aroma, kavics és por állagú földek, amiket külön beosztásos vödörben vagy hivatalos mérőedényben kell a limitellenőrzés során bemutatni.

Az etetőanyag ellenőrzése folyamán meg kell győződni a hivatalos mérőedényekben /mérőskálával ellátott/ elhelyezett, mérésre előkészített anyagok mennyiségéről, majd azokat a méréshez odakészített másik edénybe átöntve ellenőrizni kell, hogy az etetőanyag nem tartalmaz-e élőanyagot vagy egyéb tiltott összetevőt. Ekkor már mennyiséget, etetőanyag, föld, kavics esetén nem indokolt ellenőrizni, mivel ez megtörtént az első lépésben.

Az OVHB az egyes versenyekre a helyszínektől függően konkrétan is megállapíthatja a felhasználható etetőanyag és csali mennyiségét, de csak a fenti maximum további korlátozásával. Ezt a kiírásnak tartalmaznia kell, ettől eltérni nem lehet. Mind az edzések, mind pedig az egyes versenyfordulók befejeztével tilos a fel nem használt etetőanyagot vízbe dobni. A versenyző köteles rajthelyén a hulladékot összegyűjteni és elszállítani.

A versenyzőnek az ellenőrzés során az etetőanyagot beosztásos mérőedényben kell bemutatni, a csalikat pedig "hivatalos mérődobozokban". Valamennyi versenyzőnek rendelkeznie kell e mérőedényekkel és a "hivatalos mérődobozokkal", kivéve, ha ezeket a rendezők biztosítják. (Elfogadott mérőedények és vödrök: lásd 1. ábra)Amennyiben egy versenyzőnek nincs hivatalos mérőedénye, egy helyezési ponttal nagyobb helyezési számot kap a fordulóban tényleges elért eredményénél. Az etetőanyagba kerülő aprószúnyoglárvát legfeljebb két mérőedényben, a horogra szánt tűzőszúnyogot a FIPSed által hivatalosan elfogadott tűzőszúnyog limitáló edényben kell az ellenőrzésre bemutatni. Valamennyi élőcsalit (akár az etetőanyagba, akár horogra szánják) hivatalos mérőedényben kell bemutatni, ettől eltérő esetben a versenybizottság a szektorban elért helyezési számhoz egy pontot hozzáad. A mérőedény lezárása során tilos bármilyen rögzítő segédeszköz használata.

feederovsz-1.jpg

1. ábra: A megfelelő mérőedények és vödrök. 

A limit ellenőrzés után a verseny megkezdése előtt etetőanyagot és élőanyagot nedvesíteni csak permetezőspray-vel lehet. A verseny megkezdése után az élő- és etetőanyag nedvesítése bármilyen módon történhet.

27. A negyedik jelzés - 09:50 órakor - az etetés kezdetét jelzi. Az etetés időtartama 10 perc. Az etetőgombócokat kizárólag kézzel szabad meggyúrni. Ez alatt az idő alatt a versenyző vagy a segítője tetszése szerint beetethet, de kizárólag kézzel, valamint megengedett a kétkezes etetőcsúzli vagy az etetőcsésze használata. Az etetőcsésze használatánál is be kell tartani a bothosszúságra vonatkozó előírásokat. A csészével felszerelt bot hossza nem haladhatja meg a mindenkori megengedett botlimitet. Az etetőcsésze használata (és a mélységmérés) során is csak egy bot lehet a vízre állítva (tehát tilos egy második bot használata). Az etetőcsésze használata során a botnak a szalaggal kijelölt szektorhatáron belül kell maradnia. 

28. Rajthelyén belül a versenyző bárhol elhelyezkedhet. Tilos a semleges zónába etetni és ott horgászni. Tilos a víz felszínén úszó etetőanyagok használata. 

A rajthelyen belül a dohányzás a felkészülési idő, és a verseny ideje alatt, tilos!

29. A negyedik jelzés a verseny kezdetét jelzi. A verseny ideje alatt – mindennemű segítő-eszköz igénybevétele nélkül – az egy kézzel kivett etetőanyag, földes szúnyog, ragasztott csonti két kézzel is meggyúrható, amennyiben az etetőcsészével, vagy csúzlival kerül bejuttatásra. Amennyiben kézzel történik az etetőanyag, földes szúnyog, ragasztott csonti bedobása, abban az esetben csak egy kézzel megengedett azt meggyúrni. Az etetőanyag bedobásához semmilyen segítőeszközt (etetőkosár, vízben oldódó tasak stb.) nem lehet használni. E ráetető gombócokat tilos a verseny megkezdése (negyedik jelzés) előtt elkészíteni. A verseny ideje alatt, a bot csúcstagjára erősíthető mini etetőcsésze (toss pot, feedapot) használata engedélyezett.

30. A versenyző csak úszós felszereléssel horgászhat, egy darab egyágú horoggal. A versenyzőnek korlátlan számú botja lehet előkészítve, de egyszerre csak eggyel horgászhat. Az úszó kisúlyozásához szükséges nehezék tömege nem lehet az úszó teherbírásánál nagyobb. Tilos a fenekezés, a pergetés, a műlegyek használata, az ólmozott úszó, az oldalt szerelt előke, kanalak, élő vagy élettelen csalihal, ikra használata. A horogra tűzött csalik csak feltűzve használhatók, tilos a csali ragasztása, egybeolvasztása. Főszabályként a főólom nem érheti a mederfeneket, a teljes súlyozás legfeljebb 10 százaléka ugyanakkor mederfenéken lehet, de csakis oly módon, hogy nem akadályozhatja az úszó, illetve a szerelék természetes, szabad mozgását. A „visszatartás” elengedése után az úszós szereléknek vissza kell nyernie folyamatos mozgását.

31. Abban az esetben, ha egy zsűritag a 32. vagy a 35. ponttal kapcsolatos szabálytalanságot tapasztal vagy figyelmét ilyen szabálytalanságra hívják fel, jogában áll a szereléket vagy bot hosszát azonnal megmérni anélkül, hogy megvárná a forduló végét. Ebben az esetben a versenyzőnek tilos a szereléket módosítania (úszópozíció megváltoztatása, súlyozás módosítása, előke elszakítása stb.). Mind az ellenőrzés megtagadása mind pedig a szerelék módosítása esetén a zsűri elbírálására van szükség, szabálytalanság esetén a zsűri a versenyzőt kizárja.

32. Tilos a halkereső szonár használata. A verseny alatt a kommunikációra alkalmas elektromos eszközök használata tilos.

33. A botok maximális hossza: 11,50 m amit a versenybizottság a felkészülési és verseny teljes ideje alatt bármikor ellenőrizhet.

34. A fogás akkor is érvényes, ha a horog nem a hal szájába akadt, de tilos a jellegzetes "gereblyézés". Amennyiben a szervezők faj- vagy méretkorlátozást írnak elő, ezt lehetőleg a versenykiírásban, de legkésőbb a sorsoláskor kell közölni és valamennyi versenyzőnek be kell tartani.

35. A versenyzők legfeljebb 1,5 méter széles és 1,5 méter hosszú stéget használhatnak. A stéget és a horgászládát úgy helyezhetik el, hogy az a víz fölé nem nyúlhat be (szükség esetén a versenybizottság úgy dönthet, hogy a stég egy kisebb része a vízben állhat). A kiegészítő stégeket a főstéggel egy sorban kell elhelyezni, s azokon csak a felszerelést szabad tartani. 

36. A versenyzők és segítőik horgászat közben nem állhatnak a vízben és lábuk a ládájukon ülve sem érhet a vízbe (kivételt képez a változó vízszintmagasságú pálya, de a verseny kezdetére ebben az esetben is e szabály vonatkozik). 

37. A versenyzők és segítőik rajthelyüket nem hagyhatják el. Amennyiben ez mégis elkerülhetetlen, kötelesek azt előzetesen a verseny- vagy szektorbírónak bejelenteni. Visszatérésükkor semmit nem vihetnek rajthelyükre.

38. Kizárólag az OVHB-nál előzetesen akkreditált fotóriportereknek, film-, vagy TV operatőröknek van joguk – és csakis fényképezés vagy filmezés céljából – belépni a semleges zónába, de csak a főrendező és a versenyzők együttes hozzájárulásával, oly módon, hogy a vízparthoz és a versenyzőhöz 2 méternél közelebb nem tartózkodhat.

39.1. Haltartó szák használata az edzésnapokon tilos, a kifogott halat azonnal vissza kell engedni! Csak a kötelező edzésnapon és a verseny fordulóiban megengedett, hossza min. 3,5 méter, anyaga: kizárólag sűrűszövésű (micromesh) lehet és a lehetséges legnagyobb hosszában kell a vízbe helyezni. Horogszabadító használata ajánlott, tilos a szándékos ún. lerázás. A halak bármilyen megcsonkítását szankcionálni kell. A halakat mindenkor kíméletesen kell visszahelyezni a vízbe. A pontyot a hal szemébe nyúlásával tartani, szákba helyezni tilos! A versenyzők kötelesek a kifogott halak élve tartásáról gondoskodni, ezért kerek haltartók esetében legalább 40 cm átmérőjű, szögletes haltartók esetében legalább 50 cm átlójú és 3,5 méter hosszú, aprólyukú  szákot  kell használniuk. Ha a verseny során a kifogott halak becsült összsúlya a 20 kg-ot meghaladja, akkor a második haltartó használatának megkezdése kötelező, 40 kg elérése után 3. haltartó és így tovább. Egy haltartóban maximum 20 kg hal tárolható. Ha egy haltartóban ettől több hal került tárolásra, a mérlegeléskor csak 20 kg írható be a mérlegelő lapra. Indokolt esetben a verseny szervezője a fenti haltartó szabálytól szigorúbb szabályokat is hozhat. A haltartót a lehetséges legnagyobb hosszában (de legalább 1,5 m hosszúságban) kell a vízbe helyezni.

40.a.  A haltartóban semmilyen nehezék nem helyezhető el.

40.b. A halakat a szemgödrükbe illetve kopoltyúfedő alá nyúlva kiemelni tilos! A halakat kíméletesen kell a horogról leakasztani. Tilos a szándékos ún. rázás, valamint a horog erőszakos kiszakítása. A halak bármilyen megcsonkítását szankcionálni kell.

40.c. A saját szektort elhagyó, szomszéd szektorban vagy semleges zónában fárasztott halak az eredménybe beszámítanak, akkor is, ha a két versenyző zsinórja összeakadt, de a szákolás pillanatáig a két összeakadt szerelék szétvált. Abban az esetben, ha a két összeakadt szerelék külső behatás nélkül nem válik szét a szákolás pillanatáig, akkor a fogott halat, vagy halakat azonnal vissza kell helyezni a vízbe. Ennek be nem tartása, illetve a kétséges halnak a haltartóba való helyezése azt vonja maga után, hogy a haltartószák legnagyobb halát (halait) külön meg kell mérni, súlyukat feljegyezni a mérlegelési lapra. A zsűri joga, hogy az így fogott halnak az eredménybe való beszámításáról vagy figyelmen kívül hagyásáról döntést hozzon.

41. Az hatodik jelzés arról tájékoztat, hogy már csak 5 perc van a verseny idejéből. 

42. A hetedik jelzés a verseny végét jelzi, amikor a horgászkészséget azonnal ki kell emelni a vízből. Csak az e jelzés megszólalásáig kifogott hal kerülhet értékelésre. Kifogottnak az a hal tekinthető, amely a jelzés megkezdésekor már elhagyta a part vonalát. 

43. A mérlegelést legalább 3 főből álló mérlegelő bizottságnak kell végezni. A bizottság egyik tagja a szektorbíró. Az egyik bizottsági tag a mérlegelési jegyzőkönyvet vezeti. A mérlegelésig a halakat a versenyzőnek a vízben kell tartani és a haltartó szákban kell mérlegeléshez átadni. Mérés után a halakat azonnal vissza kell ereszteni a vízbe. Ha mérlegelés közben a mérleg meghibásodna, folytatni kell a méréseket az előre hitelesített tartalék mérleggel.

44. Mérlegeléskor kizárólag a zsákmány össztömegét állapítják meg (kivéve 42. pont), az eredményt grammokban kifejezve, a mérleg pontosságának megfelelően kell feljegyezni. Időközi mérlegelésre nincs lehetőség.

45. A versenyzőnek vagy segítőjének a mérlegeléskor jelen kell lennie, a versenydokumentumot a versenyzőnek kell aláírásával igazolnia, s a szektor mérlegelésének befejezéséig a saját helyén kell tartózkodnia.

46. Egy szektorba tartozók fogását csakis ugyanazzal a mérleggel kell és szabad mérni, kivéve a meghibásodás esetét.

IV. SZEKTORBÍRÓK, VERSENYBÍRÓK

47. A bajnokságon szektoronként legalább egy szektorbírót kell állítani, akik a szektorban levő versenyzők „Segítők Részére Engedélyezett Eljárások Lapjait” a sorsolás után meg kell kapják. A szektorbírók kötelesek szektorukban tartózkodni és a versenyt és a segítőket figyelemmel kísérni. 

48. A szektorbírók kötelessége a versenyzőket és segítőjüket figyelmeztetni az észlelt szabálytalanságokra. A szabálytalanságokról kötelesek a versenybizottságot értesíteni.

49. A versenybizottság minimum 3 maximum 9 tagból áll:  Elnöke: az OVHB jelenlévő tagjai illetve a versenysport iroda munkatársai és megbízottjai. 

50. A sorsolás előtt ismertetni kell a versenybizottság személyi összetételét és megjelölni azt a helyet, ahol a versenybizottság egy tagja állandóan elérhető. 

51. Reklamációt vagy óvást be lehet jelenteni szóban is, de a verseny befejezését követő egy órán belül írásban is be kell nyújtani. Az értékeléssel kapcsolatban, annak közzététele után 30 percig van helye reklamációnak. Valamennyi benyújtott óvás esetén 6000 Ft összegű kauciót kell befizetni. Amennyiben az óvást a versenybizottság megalapozottnak találja, a kauciót a reklamáló visszakapja, amennyiben nem, akkor a kaució az OVHB mozgáskorlátozott versenysport alapját illeti. Az óvást a versenyző nyújthatja be.

52. A versenybizottság határozattal intézkedik az óvások elbírálásáról, valamint a bírói bejelentésekről. A versenybizottság határozatai ellen fellebbezésnek helye nincs. Versenyzőt kizárni kizárólag a versenybizottság határozatával lehet. A zsűri határozatait szavazattöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a versenybizottság elnökének szavazata dönt.

53. A MOHOSZ érvényben lévő versenyszabályzatának, valamint az OVHB idevonatkozó határozatainak a sorsoláson, valamint a versenybizottság tanácskozásain kéznél kell lenni.

V. SZANKCIONÁLÁS

54. a.) Figyelmeztetés a 24., 27., 29., 36., 39. és 45. pont megsértésért. Azonnali sárgalapos figyelmeztetést von maga után a 22., 26., 28., 35., 40., 42 és 58. pontok megsértése. b.) Kizárás a 23., 30., 31., 32. 33., 34., 37. és 58. pont megsértéséért, illetve az a) pontban felsoroltak ismételt megsértéséért.  c) Kizárandó a versenyből az a versenyző, aki a kiírásban meghatározott időpontig nem regisztráltatta magát. A kizárt versenyző a szektorban induló versenyzők számánál 1-el nagyobb helyezési számot kap. A szektor többi versenyzője megtartja a versenyben elért helyezési számát. A kizárt versenyző ellen az OVHB minden esetben etikai eljárást indít. Amennyiben a zsűri bármely tagjának vagy tagjainak javaslatára a zsűri egy versenyzőt szabálysértés miatt figyelmezteti (a) pont), a versenybizottság - elbírálása szerint - a versenyzőnek sárga lapot ad, ez három évig érvényben marad. Ezen időtartam alatt újabb szabálytalanság esetén visszaesőként bírálja el az OVHB etikai bizottsága, és ennek megfelelően szankcionálja. A sárga lapot kapott versenyzők névsorát az OVHB tartja nyilván és weboldalán teszi közzé. A szabálysértésekről az OVHB-t értesíteni kell, amely megteszi a szükséges további intézkedéseket (etikai illetve fegyelmi eljárás). A bizonyíthatóan tudatos szabálysértés súlyosbító körülményként értékelendő. A szabálysértési ügyekben – szükség esetén az etikai bizottság véleményezése után – kizárólagos joggal az OVHB dönt, határozatai ellen fellebbezésnek nincs helye.

VI. ÉRTÉKELÉS

55. A versenyen fordulónkénti rangsorolt értékelést kell készíteni. 

Az egy szektoron belül azonos fogási eredményt elérők olyan helyezési számot kapnak, amely az így elérhető helyek átlagával egyenlő. 

A nullázó versenyzők valamennyien a szektorban helyezési szám nélkül maradt helyezések átlagával azonos helyezési számot kapnak. (Példa: 24 fős szektorban 12 helyezett mellett 12 nullázó, ez utóbbiak mindegyike (13+24):2= 18,5 helyezési számot kap. A fordulóban részt nem vevő, hiányzó versenyző a szektor legmagasabb rajtszámánál egyel nagyobb helyezési számot kap.

56. A verseny értékelésekor a legkisebb helyezési számmal rendelkező versenyző a győztes. Azonos helyezési szám esetén az összességében fogott halak nagyobb súlya dönt. Ismételt egyenlőség esetén egy fordulóban elért legnagyobb súly dönt (például két versenyző fogása fordulónként: 6+4=10 kg, illetve 3+7=10 kg, nyertes az, aki a 7 kg-os eredményt érte el). További egyenlőség esetén a fordulók összesített rajthelyszámának nagyobb összegével rendelkező a győztes. 

57. Az értékelés összeállítását az OVHB elnökének vagy megbízott képviselőjének jelenlétében kell végezni, aki egyúttal a főrendezővel együtt hitelesíti az eredményt. Aláírása nélkül az eredmény nem véglegesíthető. Az első három helyezett érem és egyéb díjazásban részesül. Az érmeket és egyéb díjakat minden esetben az OVHB biztosítja, s azokat az OVHB jelenlévő képviselője adja át.  

VII. HIVATALOS EDZÉS, VERSENYDOKUMENTUM

58. A versenypályán lehetőleg 3 nappal a bajnokság kezdete előtt naponta 10.00 órától edzési lehetőséget kell biztosítani. . A hivatalos edzések menetrendje a versenynapokra meghatározott menetrenddel azonos, így a nehézetetés kizárólag az edzés kezdetét megelőző 10 percben engedélyezett. Közvetlenül a versenyt megelőző napon a versenypályán az edzést 13:00 óráig lehet folytatni, a versenypályát 16:00 óráig el kell hagyni. Ettől csak az OVHB döntése alapján lehet eltérni. Ez az edzés kötelező, ettől eltérni nem lehet. A kötelező edzési napon sorsolással kell biztosítani a helyeket (esetleg – a két fél közös megállapodásától függően – helycsere lehetséges), ezek sorsolása randomszám generátorral történik Esetleges, az OVHB által elfogadott akadályoztatás esetén a versenyzőnek gondoskodni kell az így megüresedett hely etetéséről. Ezen időpont után a versenypályán nem szabad horgászni. 

59. Haltartó használata a hivatalos edzésnapokon nem engedélyezett, kivétel ez alól a kötelező edzésnap.

60. A versenyek két legfontosabb dokumentuma a versenykiírás és a versenyjegyzőkönyv (versenyértékelés). A jegyzőkönyv két része a mérlegelési irat és az eredményösszesítés.

61. A versenyszabályok módosítására csak két versenyidőszak közötti időben kerülhet sor.

62. Az érvényben lévő Mozgáskorlátozott Országos Versenyszabályzatot a http://nyito.mohosz.hu oldalon közzé kell tenni.

63. A jelen szabályzatban nem érintett kérdésekben az OVHB állásfoglalásai a mérvadók.

64. A jelen versenyszabályzatot a MOHOSZ Országos Versenyhorgász Bizottsága 2021. február 12-i ülésén fogadta el: Módosítás: 2023. december 9.. Módosítás: 2024. január 16.

I. számú melléklet (lsd teljes verzió)

Pontozás:

6 pont:

Versenyző egy teljesen használhatatlan felső végtaggal.

Versenyző egy részben amputált, teljesen mozgásképtelen és izomerő nélküli felső végtaggal.

5 pont:

Versenyző egy részben amputált felső végtaggal, de a maradvány mozgásképes és használható.

Versenyző egy korlátozottan használható felső végtaggal.

4 pont:

Versenyző kerekesszékben, aki nem tud horgászni a tolókocsija nélkül, de a felső végtagjai teljes mértékben használhatóak.

3 pont:

Versenyző, aki nem tudja mozgatni egy, vagy két lábát, aminek nincs izomereje, aki nem tud felállni segítség nélkül, de a felsőteste és a felső végtagjai teljes mértékben használhatóak.

2 pont:

Versenyző kerekesszékkel, aki képes horgászni a kerekesszékén kívül és a teste és a felső végtagjai teljesen használhatóak.

Versenyző egy lábbal, vagy két mozgáskorlátozott lábbal, aki mindkét esetben kerekesszék vagy más külső eszköz nélkül jár és segítség nélkül fel tud állni.

1 pont:

Versenyző látható fizikai korlátozottsággal vagy más, nem látható sérültséggel, ami legalább 70%-os rokkantsággal jár, vagy a versenyző mozgáskorlátozott parkoló kártyával rendelkezik 

II. számú melléklet

A segítő engedélyezett tevékenységei (lásd teljes verzió).

A teljes verzió letölthető a linkre kattintva!