• Colors: Purple Color

 
A MOHOSZ pályázati kiírása a „Vis maior II. típusú események kármegelőzési és kárenyhítési támogatása” jogcímen történő 2023. évi támogatásra

ALHASZONBÉRLETI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF I.)

Kiadó: Magyar Országos Horgász Szövetség Kiadva: 2019. szeptember 20. Hatályos: 2019. október 01-től

EGYSÉGES SZERKEZETŰ MOHOSZ ALAPSZABALY - HATÁLYOS: 2022. 12. 01-TŐL - ELFOGADVA: 2022. 10. 28.