A Magyar Országos Horgász Szövetség egyszerűsített pályázati kiírása a 2019. évi  „Gyermeknapi horgászversenyek”  támogatására Pályázati kódszám: HUNOP-III/1/2019. Jóváhagyva: 2019. március 18. Pályázati határidő: 2019. április 15.

 

A MOHOSZ Elnöksége, Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központja (a továbbiakban: OHSZK), valamint a MOHOSZ Ifjúsági és Oktatási Szakbizottsága (a továbbiakban: IOSZB) a jelen felhívással a „MOHOSZ Horgász Utánpótlás-nevelési és Oktatási Program (HUNOP) 2018-2019” keretében a gyermeknapi horgászversenyek 2019. évi támogatását hirdeti meg, melynek fedezetét az IOSZB részére biztosított, elkülönített 2019. évi szövetségi céltámogatási alap, illetve a 2018. évi tárgyi állami céltámogatás biztosítja.

 1. A támogatás mértéke:

tárgyjutalomként átadandó, vissza nem térítendő támogatás – az esetlegesen fizetendő közterheket nem tartalmazó – keretösszege a MOHOSZ Elnökségének döntése alapján a MOHOSZ Horgászsport Szakszövetségi Iroda által érvényesítettkedvezményes beszerzési áron számítva bruttó 7.500.000,- Ft, azaz hétmillió-ötszázezer forint. Az Elnökség a jelen kiírás alapján beadott pályázatok minősége és a pályázói létszám függvényében fenntartja a jogot a keret további növelésére. 

 1. A támogatást igénylők köre:

Egyszerűsített pályázatot (a továbbiakban: pályázat) adhatnak be a MOHOSZ azon tagszervezeti tagegyesületei (a továbbiakban: tagegyesület), melyek legalább 2017.01.01-től az országos horgászszövetségi rendszer keretében működnek. Egy tagegyesület részéről 1 db, a gyermeknapi horgászversenyre vonatkozó pályázati regisztrációs adatlap (a továbbiakban: adatlap) nyújtható be. 2019-ben nem pályázhat az a tagegyesület, mely a 2018. évben HUNOP vagy egyéb MOHOSZ, illetve tagszervezeti támogatásban részesült és azzal határidőre, vagy – elnökségi méltányossági döntés esetén – a fizetési felszólításban megállapított póthatáridőre nem, vagy nem megfelelően számolt el, továbbá, ha a MOHOSZ, illetve a tagszövetsége Alapszabályában, horgászszövetségi választmányi határozatban vagy szerződésben előírt tagegyesületi kötelezettségét írásos felszólításra, az ott meghatározott módon és határidőre sem teljesítette. 

 1. A pályázható támogatás mértéke és létszámfeltétele:

A gyermeknapi horgászversenyeken az 1-3. helyezettek díjazása két (A: alsó tagozatos általános iskolás tanulók, B: felső tagozatos általános iskolás tanulók) korcsoportban történhet. A támogatás különböző horgászcikkek formájában biztosított, tárgyjutalomként nyújtott természetbeni juttatás (a továbbiakban: díj). Az elnyert támogatás esetén a MOHOSZ a helyezettek (maximum 2x3=6 fő, de egy korcsoportban 5 főnél kevesebb induló esetében 1 fő) részére biztosítja a díjakat az I-II-III. helyezetteket tekintve 18.000-12.000-6.000 Ft értékben, összesen tehát egy versenyen minimum 18.000 Ft, maximum 72.000 Ft értékbenA korosztálynak megfelelő horgászcikkeket (spiccbot, bot, orsó, halas horgászpárna, horgászdoboz stb.) az IOSZB választja ki, illetve rendeli meg. 

 1. Támogatható versenyek:

A tagegyesület által a gyermeknaphoz kapcsolódóan (2019. május 18. és június 02. között) a 3. pont szerinti korcsoportok számára rendezendő, a halgazdálkodási hatóság és a MOHOSZ felé bejelentett horgászversenyek.

 1. Az igénylés tartami és formai követelményei:

A támogatási kérelem kizárólag a MOHOSZ honlapjáról (www.mohosz.hu) letölthető adatlap hiánytalan kitöltésével nyújtható be. 

 1. Az igénylés benyújtásának módja és határideje: 

Az adatlapot elektronikus formában (kitöltve .xls, valamint ezzel együtt kitöltve és aláírva .pdf formátumban) az ifjusag [KUKAC] mohosz [PONT] hu e-mail-címre kell legkésőbb 2019. április 15-ig (e-mail küldés napja) beküldeni. Kizárólag a kiírásban szereplő feltételeknek megfelelő, határidőn belül benyújtott pályázat fogadható el.

 1. Hiánypótlás lehetősége: 

Hiánypótlásra egy alkalommal, kizárólag az IOSZB írásos értesítésére, az ott meghatározott módon és póthatáridő szerint kerülhet sor.  

 1. A pályázatok elbírálása:

A pályázatokat az IOSZB bírálja el, a döntési javaslatot a MOHOSZ OHSZK hagyja jóvá. A döntésről a pályázók kiértesítése 2019. május 03-ig írásban történik meg, illetve a döntések a MOHOSZ weblapján is egyidejűleg közzétételre kerülnek. 

 1. A díjak kiküldésének rendje: 

A sikeres pályázatról visszaigazolást kapott tagegyesületek (a továbbiakban: támogatott) részére a díjakat postai úton szállíttatjuk ki az adatlapon megadott postacímre, 2019. május 10-ig. A kiszállítás a támogatott számára díjmentes. 

 1. A támogatás elszámolása:

A lebonyolított horgászversenyről, a díjazások átadásáról a támogatott az IOSZB részére rövid szakmai beszámolót köteles küldeni legkésőbb 2019. június 30-ig, elektronikus formában az ifjusag [KUKAC] mohosz [PONT] hu e-mail címre. A szakmai beszámolónak tartalmaznia kell a verseny korosztályonkénti tényleges létszámát (melléklet: aláírt jelenléti ív, valamint a regisztrált résztvevők neve, születési éve és e-mail címe .xls formátumban), az események rövid leírását, továbbá digitális formában (.jpg formátum) a MAHOR horgászmagazinban és a MOHOSZ webfelületen leközölhető képeket (minimum 1,5 MB, legalább 3-3 db) a verseny lebonyolításáról és a díjazottakról. 

 1. A támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználásának következményei:

A támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése, a támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználása, a beszámolási és elszámolási kötelezettség nem, vagy csak részbeni teljesítése esetén a támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, ebben az esetben a MOHOSZ írásbeli felszólítása alapján a támogatás számlával igazolt beszerzési értékét és a felszámított késedelmi kamatokat a támogatott a MOHOSZ fizetési felszólításának kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül köteles a MOHOSZ részére megfizetni.

 1. Kapcsolattartás:

A pályázattal kapcsolatban a pályázók munkanapokon 9:00-12:00-ig a 06-1-248-2593 telefonszámon, valamint az ifjusag [KUKAC] mohosz [PONT] hu e-mail-címen kaphatnak felvilágosítást. 

Az adatlapok ide kattintva letölthetőek.

2019. évi „Gyermeknapi horgászversenyek” (HUNOP-III/1/2019.) nyertesei:
Abonyi Horgász Egyesület, Acélgyári Szabad­idő Sporthorgász Egyesület, Agria Szabadidő Egyesület, Akasztói Sporthorgász Egyesület, Alkaloida Lombik Horgász Egyesület, Alpári Tisza Horgászegyesület, Apagy Horgászegyesület, Aranyhíd Horgász Egyesület, Álom Hal Sporthorgász Egyesület, Bajai Sporthorgász Egyesület, Baksai Horgászegyesület, Balatonakali és Vidéke Sporthorgász Egyesület, Balatonszepezdi „ARANY HOROG” Horgászegyesület, Barcs és Vidéke Horgászegyesület, Bátai Horgász Közhasznú Egyesület, Bélapátfalvai Cementgyár Horgász Egyesület, Beregi Tiszahát Horgászegyesület, Berekalji Horgász Egyesület, Berki-tó Horgász Egyesület, Besenyszögi Milléri Sporthorgász Egyesület, Bicsérdi Horgász Egyesület, Blinker Horgász­egyesület, Bodrogmenti Sporthorgász Egyesület, Boldogi Horgász Egyesület, Bölcskei Rákóczi Horgász Egyesület, Bujtos Sporthorgász és Tájvédelmi Egyesület, Cormoran Sporthorgász és Természetvédő Egyesület, Csabrendek-Sümeg Sporthorgász Egyesület, Császárszállás Horgász Egyesület, Csali Horgász Egyesület Debrecen, Csepel Horgász Egyesület, Csongrádi Sporthorgász Környezet és Természetvédő Egyesület, Csopak-Paloznak Horgász Egyesület, Csömör Horgász Egyesület, Dávodi Petőfi Sporthorgász Egyesület, Decsi Szabadidős és Sporthorgász Egyesület, Dél-Balatoni SHE, Diósgyőri Horgász Egyesület, Dolgozók Horgász Egyesülete, Dolgozók Szigetszentmiklósi Horgász Egyesülete, Dorogi Bányászok Horgász Egyesülete, Domolos-Zsibót Horgászegyesület, Dunaföldvári Sporthorgászok Egyesülete, Dunaszegi Morotva SHE, Dusnoki SHE, Esztergomi Vasas Horgász Egyesület, Etyeki Horgász Egyesület, Fegyverneki Horgász Egyesület, Felső-Tiszai VASUTAS HE, Ganz Horgász Egyesület, Gerecz Elemér Sporthorgász Egyesület, Géberjéni Kis-Sügér Horgászegyesület, Gyermekvárosi Horgász Egyesület, Gyomai Horgászok Egyesülete, Hangony völgye Sporthorgász Egyesület, Herendi Horgász Egyesület, Ho-Ho Horgász Egyesület, Holt-Szamos Horgász­egyesület, Ibrányi Horgász Egyesület, Ikervári Szövetkezet Horgász Egyesülete, Jászjákóhalmi Sporthorgász Egyesület, Jenyei Horgász Egyesület, Katech Horgász­egyesület, Kaposvári Sporthorgász Egyesület, Kémes és Vidéke HE, KEMÉV Sporthorgász Egyesület, Kinizsi Horgász Egyesület Szigetszentmárton, Kiskörei Tisza II. Horgász Egyesület, KIS-TISZA Horgászegyesület, Kiskunmajsa Sporthorgász Egyesület, Kiszombori Sporthorgász Egyesület, Kocsi Horgászegyesület, Komáromi Horgász Egyesület, Komlói Bányász Horgászegyesület, Komrai-Hasznosi Horgász Egyesület, Koroncói Sporthorgász Egyesület, Kossuth Sporthorgász Egyesület, Környei Horgász Egyesület, Kraszna Horgászegyesület, Kunfehértói „Előre” Horgász Egyesület, Kurucz HE Tarpa, Lipóti Sporthorgász Egyesület, Lokomotiv Horgász Egyesület, Lőren­tei-tavi Horgászegyesület, Magyar Pamut­ipari Horgászegyesület, Magyar Tenger Horgász Egyesület, Mártélyi Horgász Egyesület, Máriapócsi Horgász Egyesület, Maros Ponty Horgászegyesületek, Mátravidéki Erőmű Horgász Egyesület, Milotai Tiszavirág Horgász Egyesület, Miskei Sporthorgász Egyesület, Mosonmagyaróvári Horgász Egyesület, Munkás Horgász Egyesület Kisújszállás, Mura Horgászegyesület, Nagybajom és Vidéke Horgász­egyesület, Nagybivalyos Horgászegyesület, Nádorvárosi Sporthorgászok Egyesülete Győr, Nyírteleki Sporthorgász és Természetvédelmi Egyesület, Olcsva Horgászegyesület, Öcsödi Horgász Egyesület, Őrhalom-i Horgász Egyesület, Öregpotyka HE Ludányhalászi, Pelikán Horgász Egyesület, Petőfi Horgász Egyesület Abádszalók, Pusztamizsei Horgász Egyesület, Püski Horgász Egyesület, Rábapaty és Vidéke Horgász Egyesület, Ráckevei Horgász Egyesület, Rákosmezeje MGTSZ Horgászegyesület, Réti Csík Környezetvédő és Sporthorgász Egyesület, Rókadombi Horgász Egyesület, Sarkadi Horgász Egyesület, Sióvölgye Horgász Egyesület, Sporthorgász Egyesület Csávoly, Sporthorgász Egyesület Kunhegyes, Sporthorgász Egyesület Tass, Szabó Sándor Sporthorgász Egyesület, Szászvári Haladás Horgászegyesület, Százdi Sporthorgász Egyesület, Szegedi Herman Ottó Horgászegyesület, Szentendrei Horgász Egyesület, Szeremlei Sporthorgász Egyesület, Székelyi Víztározó Horgász Egyesület, Szigetvári Dolgozók Horgász Egyesülete, Szikra Horgász Egyesület, Szomódi Horgász Egyesület, Tarnamenti Horgász Egyesület, Tárnokvölgye Horgászegyesület, Táti Horgász és Környezetvédő Egyesület, Tavasz Horgászegyesület, Téglagyár Üzemi Horgászegyesület, Tihanyi Horgász Egyesület, Tiszabábolnai Sporthorgász Egyesület, Tiszafüredi Sporthorgász Egyesület, Tiszakanyar Horgász Egyesület Szajol, Tiszakécske és Környéke Sporthorgász Egyesület, Tiszaparti Horgászegyesület, Tisza-Szamosközi Horgász­egyesület, Tiszavirág Horgász, Természet- és Környezetvédő Egyesület, Törökszentmiklósi Horgász Egyesület, Tószegi Tiszavirág Horgász­egyesület, Túrkevei Sporthorgász Egyesület, Új Élet Horgász és Környezetvédelmi Egyesület, Varsány-Tábpusztai HE, Vasas Sporthorgász Egyesület, Vasutas Sporthorgász és Természetvédő Egyesület, Verpeléti Horgász Egyesület, Vértesaljai Horgász Egyesület, Videoton Horgász Egyesület, Zabos Géza Horgászegyesület, Zalaegerszegi Horgász Egyesület, Zalaszentgróti Horgász Egyesület, Zrínyi Horgászegyesület Nagykanizsa, II. Rákóczi Ferenc Horgász Egyesület, II. Rákóczi Ferenc HE Szécsény.