A Magyar Országos Horgász Szövetség egyszerűsített pályázati kiírása a 2019. évi  tagszervezeti „Ifjúsági horgászviadal” versenyek támogatására  Pályázati kódszám: HUNOP-III/2/2019. Jóváhagyva: 2019. március 18. Pályázati határidő: 2019. április 15.

 

A MOHOSZ Elnöksége, Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központja (a továbbiakban: OHSZK), valamint a MOHOSZ Ifjúsági és Oktatási Szakbizottsága (a továbbiakban: IOSZB) a jelen felhívással a „MOHOSZ Horgász Utánpótlás-nevelési és Oktatási Program (HUNOP) 2018-2019” keretében az „Ifjúsági horgászviadal” versenyek 2019. évi támogatását hirdeti meg, melynek fedezetét az IOSZB részére biztosított, elkülönített 2019. évi szövetségi céltámogatási alap, illetve a 2018. évi tárgyi állami céltámogatás biztosítja.  

 1. A támogatás mértéke:

A tárgyjutalomként átadandó, vissza nem térítendő támogatás – az esetlegesen fizetendő közterheket nem tartalmazó – keretösszege a MOHOSZ Elnökségének döntése alapján a MOHOSZ Horgászsport Szakszövetségi Iroda által érvényesített, kedvezményes beszerzési áron számítva bruttó 2.000.000,- Ft, azaz kettőmillió forint. Az Elnökség a jelen kiírás alapján beadott pályázatok minősége és a pályázói létszám függvényében fenntartja a jogot a keret további növelésére.  

 1. A támogatást igénylők köre:

Egyszerűsített pályázatot (a továbbiakban: pályázat) adhatnak be a MOHOSZ azon tagszervezetei (a továbbiakban: tagszervezet), melyek legalább 2017.01.01-től az országos horgászszövetségi rendszer keretében működnek. Egy tagszervezet részéről 1 db, az ifjúsági horgászviadalra vonatkozó pályázati regisztrációs adatlap (a továbbiakban: adatlap) nyújtható be. 2019-ben nem pályázhat az a tagszervezet, mely a 2018. évben HUNOP vagy egyéb MOHOSZ támogatásban részesült és azzal határidőre, vagy – elnökségi méltányossági döntés esetén – a fizetési felszólításban megállapított póthatáridőre nem, vagy nem megfelelően számolt el, továbbá ha a MOHOSZ Alapszabályban, horgászszövetségi választmányi határozatban vagy szerződésben előírt tagszervezeti kötelezettségét írásos felszólításra, az ott meghatározott módon és határidőre sem teljesítette.

 1. A pályázható támogatás mértéke és létszámfeltétele:

A támogatás különböző horgászcikkek formájában biztosított, tárgyjutalomként nyújtott természetbeni juttatás (a továbbiakban: díj). Az elnyert támogatás esetén a MOHOSZ a helyezettek (maximum 3 fő) részére biztosítja a díjakat, az I-II-III. helyezetteket tekintve 35.000-25.000-15.000 Ft értékben. A korosztálynak megfelelő horgászcikkeket (bot, orsó, műcsalik és kiegészítők stb.) az IOSZB választja ki, illetve rendeli meg. A támogatáshoz előírt minimális versenyzői létszám 6 fő  A verseny első három helyezettje – az utazás költségeinek kivételével – díjmentesen, teljes ellátással (szállás, étkezés) vehet részt a MOHOSZ 2019. évi Országos Horgászviadal nyáron megrendezendő döntőjében, melynek költségeit a MOHOSZ a jelen pályázati keretösszegen felül, közvetlenül, 100%-ban biztosítja.

 1. Támogatható versenyek:

A tagszervezet által 2019. május 18. után, illetve június 02. előtt, a középfokú iskolai képzésben résztvevő tanulók számára rendezendő, a halgazdálkodási hatóság és a MOHOSZ felé bejelentett versenyek.  

 1. Az igénylés tartalmi és formai követelményei:

A támogatási kérelem kizárólag a MOHOSZ honlapjáról (www.mohosz.hu) letölthető adatlap hiánytalan kitöltésével nyújtható be. 

 1. Az igénylés benyújtásának módja és határideje: 

Az adatlapot elektronikus formában (kitöltve .xls, valamint ezzel együtt kitöltve és aláírva .pdf formátumban) az ifjusag [KUKAC] mohosz [PONT] hu e-mail-címre kell legkésőbb 2019. április 15-ig (e-mail küldés napja) beküldeni. Kizárólag a kiírásban szereplő feltételeknek megfelelő, határidőn belül benyújtott pályázat fogadható el.

 1. Hiánypótlás lehetősége: 

Hiánypótlásra egy alkalommal, kizárólag az IOSZB írásos értesítésére, az ott meghatározott módon és póthatáridő szerint kerülhet sor.  

 1. A pályázatok elbírálása:

A pályázatokat az IOSZB bírálja el, a döntési javaslatot a MOHOSZ OHSZK hagyja jóvá.  A döntésről a pályázók kiértesítése 2019. május 03-ig írásban történik meg, illetve a döntések a MOHOSZ weblapján is egyidejűleg közzétételre kerülnek. 

 1. A díjak kiküldésének rendje: 

A sikeres pályázatról visszaigazolást kapott tagszervezetek (a továbbiakban: támogatott) részére a díjakat postai úton szállíttatjuk ki az adatlapon megadott postacímre, 2019. május 10-ig. A kiszállítás a támogatott számára díjmentes. 

 1. A támogatás elszámolása:

A lebonyolított horgászviadalról, a díjazások átadásáról a támogatott az IOSZB részére rövid szakmai beszámolót köteles küldeni legkésőbb 2019. június 30-ig, elektronikus formában az ifjusag [KUKAC] mohosz [PONT] hu e-mail címre. A szakmai beszámolónak tartalmaznia kell a verseny korosztályonkénti tényleges létszámát (melléklet: aláírt jelenléti ív, valamint a regisztrált résztvevők neve, születési éve és e-mail címe .xls formátumban), az események rövid leírását, továbbá digitális formában (.jpg formátum) a MAHOR horgászmagazinban és a MOHOSZ webfelületen leközölhető képeket (minimum 1,5 MB, legalább 3-3 db) a verseny lebonyolításáról és a díjazottakról.

 1. A támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználásának következményei:

A támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése, a támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználása, a beszámolási és elszámolási kötelezettség nem, vagy csak részbeni teljesítése esetén a támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, ebben az esetben a MOHOSZ írásbeli felszólítása alapján a támogatás számlával igazolt beszerzési értékét és a felszámított késedelmi kamatokat a támogatott a MOHOSZ fizetési felszólításának kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül köteles a MOHOSZ részére megfizetni.

 1. Kapcsolattartás:

A pályázattal kapcsolatban a pályázók munkanapokon 9:00-12:00-ig a 06-1-248-2593 telefonszámon, valamint az ifjusag [KUKAC] mohosz [PONT] hu e-mail-címen kaphatnak felvilágosítást.  

Az adatlapok ide kattintva letölthetőek.

2019. évi tagszervezeti „Ifjúsági horgászviadal” versenyek HUNOP-III/2/2019 pályázat nyertesei:

Bács-Kiskun Megyei Horgászegyesületek Szövetsége, Bakony-Balaton Horgász Szövetség, Balatoni Horgászegyesületek Szövetsége, Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetsége, Horgász Egyesületek BAZ Megyei Szövetsége, Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetsége, Fővárosi Horgászegyesületek Szövetsége, Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron megyei Szövetsége, Hajdú-Bihar Megyei Horgász Egyesületek Szövetsége, Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége, Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége, Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége, Horgász Egyesületek Nógrád Megyei Szövetsége, Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség, Horgász Egyesületek Somogy megyei Szövetsége, Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közhasznú Szövetsége, Horgászegyesületek Zala Megyei Szövetsége.