EGYSÉGES SZERKEZETŰ MOHOSZ ALAPSZABALY - HATÁLYOS: 2022. 12. 01-TŐL - ELFOGADVA: 2022. 10. 28.

(a 2000. május hó 26. napján kelt Alapszabály, az időközben bekövetkezett I.-II.-III.-IV. sz. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)