• Colors: Purple Color

A MOHOSZ pályázati kiírása a „Vis maior jellegű halpusztulás, illetve állományvesztés részleges kárenyhítése haltelepítéssel” jogcímen történő 2024. évi támogatásra

A MOHOSZ pályázati kiírása a „Vis maior II. típusú események kármegelőzési és kárenyhítési támogatása” 

jogcímen történő 2024. évi támogatásra