A Magyar Országos Horgász Szövetség egyszerűsített pályázati kiírása 2023. évi  tagszervezeti „Ifjúsági horgászviadal” versenyek támogatására 
 
Pályázati kódszám: HUNOP-VII/2/2023. Jóváhagyva: 2023. március 13. Pályázati határidő: 2023. április 17.
 
 A MOHOSZ Elnöksége, Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központja (a továbbiakban: OHSZK), valamint a MOHOSZ Ifjúsági és Oktatási Szakbizottsága (a továbbiakban: IOSZB) a jelen felhívással a „MOHOSZ Horgász Utánpótlás-nevelési és Oktatási Program (HUNOP) 2023” keretében az ifjúsági horgászviadal versenyek 2023. évi támogatását hirdeti meg, melynek fedezetét az IOSZB részére biztosított, elkülönített 2023. évi szövetségi céltámogatási alap biztosítja.
 
1. A támogatás mértéke:
A tárgyjutalomként átadandó, vissza nem térítendő támogatás – az esetlegesen fizetendő közterheket nem tartalmazó – keretösszege a MOHOSZ Elnökségének döntése alapján a MOHOSZ Horgászsport Szakszövetségi Iroda által érvényesített, kedvezményes beszerzési áron számítva bruttó 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint. Az Elnökség a jelen kiírás alapján beadott pályázatok minősége és a pályázói létszám függvényében fenntartja a jogot a keret további növelésére.
 
2. A támogatást igénylők köre:
Egyszerűsített pályázatot (a továbbiakban: pályázat) adhatnak be a MOHOSZ azon tagszervezetei (a továbbiakban: tagszervezet), melyek legalább 2021.01.01-től az országos horgászszövetségi rendszer keretében működnek. Egy tagszervezet részéről 1 db, az ifjúsági horgászviadalra vonatkozó pályázati regisztrációs űrlap (a továbbiakban: űrlap) nyújtható be. 2023-ban nem pályázhat az a horgászszervezet, amely a pályázat beadását megelőző 3 évben HUNOP vagy egyéb MOHOSZ támogatásban részesült és azzal határidőre, vagy – elnökségi méltányossági döntés esetén – a fizetési felszólításban megállapított póthatáridőre nem, vagy nem megfelelően számolt el, továbbá, ha jogszabályban, a MOHOSZ alapszabályában, horgászszövetségi választmányi határozatban vagy szerződésben előírt kötelezettségét írásos felszólításra, az ott meghatározott módon és határidőre sem teljesítette.
 
3. A pályázható támogatás mértéke és létszámfeltétele:
A támogatás különböző horgászcikkek formájában biztosított, tárgyjutalomként nyújtott természetbeni juttatás, valamint országos tábori részvételi lehetőség (a továbbiakban: díj). Az elnyert támogatás esetén a MOHOSZ az I-II-III. helyezettek (maximum 3 fő) részére biztosítja alaptámogatásként a díjakat, a helyezetteket tekintve 50.000-40.000-30.000 Ft értékben. Ha a viadalon 6 főnél kevesebb az indulók száma, akkor díj nem biztosítható. A korosztálynak megfelelő horgászcikkeket az IOSZB választja ki, illetve rendeli meg. A viadal első három helyezettje, vagy ettől eltérően a keretszám változatlanul hagyása mellett – az OHSZK egyetértésével – külön kijelölt más személy (az utazás költségeinek kivételével) díjmentesen, teljes ellátással (szállás, étkezés) vehet részt a MOHOSZ 2023. évi 45. Országos Ifjúsági Horgásztáborában, ami az Ifjúsági horgászviadalok országos döntője is egyben. A tábor költségeit a MOHOSZ a jelen pályázati keretösszegen felül, közvetlenül, 100%-ban biztosítja.
 
4. Támogatható versenyek:
A tagszervezet által 2023. április 28. után, illetve július 03. előtt, a középfokú iskolai képzésben részt vevő (a 13. életévet betöltött) tanulók számára rendezendő, a MOHOSZ, valamint külön rendelkezés esetén a halgazdálkodási hatóság felé bejelentett horgászversenyek.
 
5. Az igénylés tartalmi és formai követelményei:
A támogatási kérelem kizárólag a MOHOSZ által közzétételre kerülő űrlap hiánytalan kitöltésével nyújtható be. 
 
6. Az igénylés benyújtásának módja és határideje: 
Az űrlapot elektronikus formában kitöltve, annak jóváhagyásával kell beküldeni, valamint ezen túlmenően az űrlapot kinyomtatva, aláírással és pecséttel ellátva .pdf formátumban a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre kell legkésőbb beküldeni 2023. április 17-ig. Kizárólag a kiírásban szereplő feltételeknek megfelelő, határidőn belül benyújtott pályázat fogadható el.
 
7. Hiánypótlás lehetősége:
Hiánypótlásra egy alkalommal, kizárólag az IOSZB írásos értesítésére, az ott meghatározott módon és póthatáridő szerint kerülhet sor. 
 
8. A pályázatok elbírálása:
A pályázatokat az IOSZB bírálja el, a döntési javaslatot a MOHOSZ OHSZK hagyja jóvá. A döntésről a pályázók kiértesítése 2023. április 21-ig írásban történik meg, illetve a döntések a MOHOSZ weblapján is egyidejűleg közzétételre kerülnek.
 
9. A díjak kiküldésének rendje:
A sikeres pályázatról visszaigazolást kapott tagszervezetek (a továbbiakban: támogatott) részére a díjakat postai úton szállíttatjuk ki az adatlapon megadott postacímre, a rendezvény kezdőidőpontját legalább 3 nappal megelőzően. A kiszállítás a támogatott számára díjmentes.
 
10. A támogatás elszámolása:
A lebonyolított horgászviadalról, a díjazások átadásáról a támogatott az IOSZB részére rövid szakmai beszámolót köteles küldeni legkésőbb 2023. július 10-ig. Az űrlapot elektronikus formában kitöltve, annak jóváhagyásával kell beküldeni, valamint ezen túlmenően az adatlapot kinyomtatva, aláírással és pecséttel ellátva .pdf formátumban a válaszlevélben szereplő online felületre kell feltölteni, annak mellékleteivel együtt. A szakmai beszámoló tartalmazza többek között a verseny tényleges létszámát, az események rövid leírását.
 
A szakmai beszámoló mellékletei:
(1) aláírt jelenléti ív .pdf formátumban, rajta az aláírás mellett a regisztrált résztvevők neve, horgász regisztrációs száma, születési éve és e-mail címe),
(2) aláírt átvételi lap, 
(3) digitális formában (.jpg formátum) a Magyar Horgász magazinban és a MOHOSZ webfelületén leközölhető képek (minimum 1,5 MB, legalább 3-3 db) a verseny lebonyolításáról és – minden esetben – a díjazottakról.
 
Az elektronikus űrlapon meg kell adni azon 3 fő helyezett elérhetőségeit, akik részt kívánnak venni a MOHOSZ 2023. évi 45. Országos Ifjúsági Horgásztáborában.
 
11. A támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználásának következményei:
A támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése, a támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználása, a beszámolási és elszámolási kötelezettség nem, vagy csak részbeni teljesítése esetén a támogatás jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül, ebben az esetben a MOHOSZ OHSZK írásbeli felszólítása alapján a támogatás számlával igazolt beszerzési értékét és a felszámított késedelmi kamatokat a támogatott a MOHOSZ OHSZK fizetési felszólításának kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül köteles a MOHOSZ részére megfizetni.
 
12. Tájékoztatási kötelezettség és kapcsolattartás: 
A támogatott köteles vállalni, hogy a rendezvényhez kapcsolódó hirdetményeken, plakátokon és valamennyi kiadványon elhelyezi az arculati előírások szerinti MOHOSZ logót, vagy a MOHOSZ HUNOP logót, valamint a következő szöveget: „Jelen rendezvény/kiadvány a MOHOSZ Horgász Utánpótlás-nevelési és Oktatási Program pályázati támogatásával valósult meg/készült el.” A támogatott köteles az eseménnyel kapcsolatos sajtóanyagokban, interjúkban, a rendezvényhez kapcsolódó tájékoztatókon ismertetni a MOHOSZ támogatás tényét, valamint saját honlapján és/vagy közösségi oldalán a rendezvényt megelőzően közzé kell tennie és ott legalább 60 napig megjeleníteni az elnyert támogatással kapcsolatos általános információkat (MOHOSZ/MOHOSZ HUNOP logó, az elnyert támogatás mértéke és felhasználásának rövid leírása). A pályázattal kapcsolatban a pályázók munkanapokon 9:00-12:00-ig a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. (e-mail) és a +36 30 739 1530 (telefon) kaphatnak felvilágosítást.
 
A pályázati űrlap itt érhető el: http://viadal.hunop.hu