Magyar Országos Horgász Szövetség közleménye

 A Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) részére több bejelentés érkezett a halgazdálkodási hasznosítóktól a Pecaverzum.hu weboldalon és a weboldal Facebook oldalán található, sajnos egy ismét erősen félreérthető, negatív megközelítésű címmel ellátott írás kapcsán, így kötelességünk reagálni. 

Korábban már felhívtuk a figyelmet a Pecaverzum.hu weboldal nem megfelelő címmel ellátott, tartalmilag több esetben félrevezető, a valóságtól elrugaszkodott és a szerzői jog megsértésével közzétett írásaira. Most ismételten fel kell, hogy hívjuk a figyelmet arra, hogy a Pecaverzum.hu weboldal a „Jöhetnek az éj leple alatt pikkpakk lezavart halasítások” megszövegezéssel közzétett híresztelése hangulatkeltően „kapásból” joggal való visszaélés vádjával illeti a felelős halgazdálkodási hasznosító horgászszervezeteket. 

Külön ki szeretnénk emelni azt, hogy a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (Hhvtv.) 52. § (1) bekezdése alapján a halgazdálkodásra jogosult minden tervezett haltelepítést köteles bejelenteni a halgazdálkodási hatóságnak, valamint a horgászszövetségnek, majd a ténylegesen kihelyezett halmennyiségekről is köteles beszámolni. A (2) bekezdés alapján a halgazdálkodási hatóság a haltelepítéseket a helyszínen ellenőrizheti, a dokumentumokba betekinthet. 

A horgászszövetség és a horgászszervezetek által is támogatott jogalkotói szándék arra irányult, hogy egyedi esetekben legyen lehetősége a halgazdálkodási hasznosítónak a haltermelési létesítményekben, jellemzően az őszi, „nagy” lehalászások során fellelt ritka őshonos állományok vagy különleges példányok áttelepítésére, tekintve, hogy erre a korábbi jogszabályi környezetben lehetősége nem volt, mivel a horgászszervezetnek három nappal korábban be kellett jelenteni a tervezett haltelepítéseket. A gyakorlatról tudni kell, hogy ilyenkor nem lehet vagy nem célszerű az érzékeny halakat tárolni, mert az jelentős elhullást, a termelőnek így üzleti kockázatot okozhat. Eddig a horgászszervezetek nem tudták ezeket a fellelt halakat megvásárolni, ellentétben a magántavakkal, ahol az azonnali megjelenés és a készpénzes vásárlás a napi gyakorlat egy ilyen esetben. Az is kiemelendő, hogy ezen lehetőség a pontyokra nem érvényes és egy adott halgazdálkodónál az éves telepítési mennyiség 10 %-át nem haladhatja meg. 

Megítélésünk szerint így a módosítás a jogszerű gyakorlat lehetőségét biztosítva pont abban segíti majd a horgászszervezeteket, hogy színesíteni tudják szeretett vizük halállományát. A törvényi rendelkezés ezen, ismertetett rendeltetésével össze nem férő célra irányuló gyakorlat számunkra természetesen joggal való visszaélésnek minősül, melyet a mára már döntően visszaszorított „papírhalazáshoz” vagy keszegnek álcázott ezüstkárásztelepítéshez hasonlóan a MOHOSZ a jövőben is következetesen üldöz és elítél. 

A Pecaverzum.hu weboldal által sugalmazott felhívást, mely szerint „Jöhetnek az éj leple alatt pikkpakk lezavart halasítások” a MOHOSZ és halgazdálkodási hasznosító horgászszervezetei így határozottan visszautasítják és elzárkóznak a weboldal rosszhiszemű feltételezéseitől. Kérjük horgásztársainkat, hogy az objektív és hiteles tájékoztatás érdekében forduljanak horgászszervezeteinkhez és kövessék a MOHOSZ weboldalát, illetve Facebook oldalát.

MOHOSZ Elnöksége

Budapest, 2024. január 19.

MOHOSZ - A vizek, a halak, a horgászok érdekében és védelmében!