Közlemény - Agrárminisztérium – Magyar Országos Horgász Szövetség

A beszámolási időszakkal lezárult a horgászszövetségi közfeladat-ellátás harmadik éve.

2022. július 27-én az Agrárminisztériumban Nagy István miniszter hivatalosan is átvette dr. Szűcs Lajos elnöktől és dr. Dérer István főigazgatótól a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) 2021. évi közfeladat-ellátási beszámolóját és egyben egy sajtótájékoztató keretében közösen értékelték az elért eredményeket, valamint a napi együttműködést. Az esemény keretében – a jelen, rendkívüli helyzetre való tekintettel – véleményt cseréltek a szükséges intézkedésekről, kapcsoltan a magyar halgazdálkodás és benne a horgászat jövőjéről is.

untitled-6.jpg

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (Hhvtv.) módosítása alapján 2019. január 1-jétől a MOHOSZ törvényi szinten is kijelölésre került egyes állami feladatok (közfeladatok) ellátására. Egy év múlva kiegészítésre és gyakorlati alapú pontosításra kerültek a valósan és teljes körben ellátandó, illetve a jövőt tekintendően fejlesztésre, forrásbiztosításra váró egyéb közfeladatok, így a Hhvtv. 2020. évi CLXXIV. törvény általi módosításával a kezdetben meghatározott, a horgászszövetség által ellátandó közfeladatok köre mára 37 önállóan azonosítható jogcímre lett bontható, s e feladatcsokor képezi a MOHOSZ, de a horgászszervezeti feladatellátás legnagyobb hányadát is.

A törvényi felhatalmazást kiegészítendő az Agrárminisztérium és a MOHOSZ között megkötésre került egy közfeladat-ellátási szerződés is, amely meghatározza a minisztérium által elvárt beszámolási kötelezettség alapelveit és tartalmát, s ennek figyelembevételével kerül a mindenkori, éves beszámoló összeállításra. A MOHOSZ közfeladat-ellátási tevékenységét és abban az országos horgászszervezeti közreműködés irányítását és felügyeletét a 2019 februárjában megalakult Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központ látja el.

A sajtótájékoztatón Nagy István agrárminiszter elmondta, stratégiai célkitűzés, hogy a horgászok igényeinek minél magasabb színvonalú kiszolgálása érdekében közös tervezéssel növeljük a MOHOSZ közfeladat-ellátása keretében megvalósított fejlesztések eredményességét. A tárcavezető fontos feladatnak nevezte az ívóhelyek rehabilitációját, valamint az önfenntartó állományok megóvását, de ugyanilyen lényeges kérdés az inváziós fajok elleni védekezés is. Hozzátette, a hallállomány hatékony megőrzését szolgálja az agrártárcához tartozó Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által koordinált Állami Halőri Szolgálat fejlesztése, valamint a tárca közreműködik a horgászturizmus fejlesztésére, népszerűsítésére vonatkozó stratégia kialakításában és megvalósításában. A közösen kitűzött célok a horgásztársadalommal szoros együttműködésben érhetők el – húzta alá a miniszter.

A MOHOSZ elnöke – a szervezet nevében is megköszönve az Agrárminisztérium támogatását – ismertette az elmúlt időszak sikeres szervezeti tevékenységét és kiemelte, hogy a 2021. év őszén elfogadott horgászszövetségi stratégia elemei meg tudnak és meg is fognak felelni a jelen rendkívüli helyzet kihívásainak. A 2021. évi beszámoló még a világjárvány összetett hatásainak kezelésére fókuszált, s a két nehéz év után különös sikerként könyvelhető el, hogy a szektor ebben a rendkívüli időszakban is egyértelműen tovább fejlődött, legyen szó a szabadidő- és versenysportról, vagy a nyújtott ügyviteli vagy vízparti szolgáltatásokról. Tovább gyarapodott az állami tulajdonú halgazdálkodási vízterületek halállománya, s eközben egyre szebbek, rendezettebbek a nem „csak” horgászigényeket kiszolgáló vízpartok is. Az elnök reményét fejezte ki, hogy a beszámolóval ismét sikerült bemutatni a feladat valós nagyságát, az elért jelentős és tetszőleges más, hasonló tevékenységgel bátran össze is mérhető eredményeket, de jelezte, hogy mivel a háborús helyzet következményei és az aszály-következmények együttese az ágazatot kiemelten érinti, ezért az agrárium vagy a turizmus egyéb szereplőihez hasonlóan kéri a kormányzat segítségét. E segítség kiemelt eszköze lehet a jelenleg előkészítés alatt álló és természetesen a jelen lehetőségeihez aktualizált Kormány–MOHOSZ, tartalmi valójában inkább ágazati megállapodás kért és várt megkötése, amely a haltermelőket is érintve egyéb számos fontos dolog mellett az uniós és hazai forrásokhoz való hozzáférhetőséget is rendezni szándékozik. Kiemelte, hogy természetesen nemcsak külső forrásból szeretnék kezelni a nehézségeket, hanem maguk a horgászok és a horgászszervezetek is jelentősen, de teljesítőképességük függvényében differenciálva járulnak hozzá majd a rendkívüli helyzet következményeinek kezeléséhez. Ennek érdekében a MOHOSZ Elnöksége elkészítette és a kormány képviselőinek eljuttatta a 2022–2024. időszakra vonatkozó intézkedési tervét, a munka egyidejű megkezdése mellett. 

Az OHSZK főigazgatója beszámolt arról, hogy Magyarországon nincs még egy ilyen civil szervezeti rendszer, melynek feladatellátása, működési spektruma ennyire összetett vagy olyan, melynek tevékenysége ekkora társadalmi réteget képvisel. Ma már a hírekben is kevésbé meglepő, hogy a mintegy 1200 horgászszervezetbe tömörült több mint 800.000 regisztrált magyar horgász esetében is az aktív korosztályok vannak többségben és az átlagon felül növekszik a gyermekek és a hölgyek aránya. A több mint 2200 nyilvántartott halgazdálkodási vízterület 84%-a, mintegy 135.000 hektár tartozik a szervezeti rendszerbe, köztük valamennyi jelentős állami tulajdonú természetes víz. E vizeket, illetve a bennük élő, nemzeti kincsként elismert őshonos halállományt közel 2000 halőr óvja-védi, de ők gondozzák a vízpartokat is. További több száz munkatárs dolgozik a MOHOSZ egységes, HORINFO elnevezésű informatikai ügyviteli rendszerének támogatásával a horgászok okmányokkal való kiszolgálásán, és akkor még nem beszéltünk a horgászboltokról, a horgászcikk-háttériparról, a turizmusról, de a haltermelésről sem. Az állam által átengedett, a horgászok befizetéséiből származó, a közfeladatokra jelenleg rendelkezésre álló évi 1,55 milliárd forint 77%-a közvetlen vagy közvetett horgászszervezeti támogatásként, jelentős részben az OHSZK által üzemeltetett pályázati rendszer keretében kerül lekötésre. Néhány támogatási elem, a teljesség igénye nélkül: több ezer főt érintően támogatott gyermek és ifjúsági horgásztáborok és versenyek, sporthorgász szakkörök; a világelső nemzeti horgászsport, a hazai rendezésű világversenyek, a 29 féle országos bajnokság megrendezése, a szabadidős célokra is használható versenypályák építése; a halőri feladatellátás eszközei, legyen szó a jelentős terepjáróflottáról, a szolgálati motorcsónakparkról vagy a több száz technikai eszközről, az egyenruhákról; a vízparti természetes környezet fenntartását segítő munkaeszközök a kistraktorokon át a láncfűrészekig; a jelen időszakban különösen felértékelődő, vízminőség megőrzést szolgáló szivattyúk, levegőztetők, aggregátorok; közel 3000 mázsa központi támogatással telepített hal; a központi és területi horgászügyvitel, informatika- és infrastruktúra-fejlesztés szerteágazó, több száz millió forintos eszköz és költségfinanszírozása. Szándékaink szerint a támogatási programok a jövőben is folytatódnak, s a jelen okán kiemelt figyelmet fordítunk majd a kiszáradt vizek újratelepítésére, az elpusztult őshonos halállományok pótlására. Érdemes megközelíteni egy más olvasatból is a jelenlegi forrásokat, mert talán így jobban érzékelhető, hogy a teljes bevételt tekintve számított 11,5 ezer forint/év/hektár összegből mindent megoldani még inflációmentes környezetben sem lehet, egy ekkora rendszert fenntartani, ennyi feladatot elvégezni nem egyszerű, s a horgászok támogatása nélkül pedig egyenesen lehetetlen. Együttműködés nélkül nincs siker, a jövőt tekintve pedig a kitűzött cél legalább az elért eredmények, a támogatás reálértékének megtartása, mely együttműködés nélkül nem valósulhat meg, ugyanakkor társadalmi oldalról számos okból meg kell valósulnia.

A vezetők zárásul külön is megköszönték a horgászszervezetek együttműködését, a horgászok bizalmát, s mindenki munkáját is, aki hozzátett ahhoz, hogy a most bemutatott és három éve ellátott közfeladati konstrukció megszülethessen, majd sikeresen működhessen.