A Magyar Országos Horgász Szövetség a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program pályázatán 63 827 796 forint támogatás felhasználásával valósította meg a „Döröskei-víztározó rehabilitációja, a litorális zóna állapotának helyreállításával és az idegenhonos invazív fajok visszaszorításával” c. projektet.

A tó fejlesztésére a MAHOP-1.2-2017 – „Nyilvántartott halgazdálkodási vízterületek rehabilitációja, beleértve az ívási helyek fejlesztését és a vándorló halfajok vándorlási útvonalainak biztosítása” elnevezésű program keretében került sor. A Döröskei-víztározó 2018-ban került osztrák magántulajdonból magyar köztulajdonba, melynek első állami vagyonkezelője, egyben a MAHOP projekt kidolgozója az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság volt. A Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) 2021. október 06-án lett a tó állami vagyonkezelője és ezt követően az elnyert MAHOP-1.2.1-2017-2019-00013. projekt új gazdája. A MOHOSZ Magyarország legnagyobb közfeladat ellátó civil szervezete jelenleg 856 082 regisztrált horgásszal, közülük aktívan közel 600 ezer fő horgászik. Hazánkban 2218 nyilvántartott halgazdálkodási vízterület található, melyből az állami vagy többségi állami tulajdonú természetes vízterületek döntő többsége, összesen 134 673 hektár a MOHOSZ szervezeti rendszerébe tartozik. 

A tó a Vas vármegyei Döröske község határában található, ahol a Bogrács-patak vizét 1976-ban tóvá duzzasztották, mely évtizedekig turisztikai központként, fürdésre, pihenésre szolgált. A víztározó szerves és meghatározó részét képezi a Rába-Csörnöc völgy és a Kemeneshát találkozásánál elhelyezkedő jellegzetes Nyugat-dunántúli tájnak.

Sajnos, mire a víztározó visszakerült magyar tulajdonba a vízmegtartást szolgáló létesítmények állapota teljesen leromlott, és nem voltak alkalmasak a víz biztonságos szinten tartására, megőrzésére. A beton körbukós fenékleürítő vasbeton szerkezet számos helyen átázott a betonvas szerkezet korrózióját okozva. A vízi létesítmények állapota az üzemeltetési feltételeknek nem feleltek meg, ebből következően vízjogi üzemeltetési engedéllyel sem rendelkezett a víztározó. A biodiverzitás és a további jóléti hasznosítás megőrzéséhez nélkülözhetetlen alapfeltétel volt a tartós üzemvízszint biztosítása, melyhez a műszaki létesítmények felújítása szükségessé vált. A vízterület halgazdálkodási hasznosítása szintén rendezetlen volt, a halasítások esetlegesen és nem szakszerűen lettek elvégezve az utóbbi évtizedekben. 

Ennek eredményeképpen, dacára a kedvező természeti feltételeknek (gazdag víz alatti növényvilág, sekély partszegélyek) a tóban jelentős mennyiségben volt megtalálható idegenhonos, invazív halfaj, mint például az ezüstkárász. Az elnyert MAHOP projekt keretében a MOHOSZ a biodiverzitás megőrzése mellett a tó meglévő vízügyi műszaki létesítményeinek felújítását, korszerűsítését végezte el és a hosszú távú jogszerű hasznosítás érdekében megszerezte a vízjogi üzemeltetési engedélyt.  

A tó műszaki létesítményeinek felújítása előtt a tó teljes leürítésére és szakszerű lehalászásra, halmentésére is sor került, melynek keretében a pályázati célokkal összhangban 3413 kg vegyes korosztályú idegenhonos ezüstkárász szakszerű eltávolítása is megvalósult. 

A műszaki felújítási munkálatok bruttó 84 052 834 Ft-ba kerültek, melyből a MAHOP biztosított 63 827 796 Ft EU-s és hazai támogatást. A projekt eredményeként a tó vízjogi üzemeltetési engedélyt kapott 20 évre, majd a következő mérföldkőként elkészült a tó halgazdálkodási terve, amit a szakhatóságok 2027. december 31-ig jóváhagytak. A projekt zárásaként 2023. október 13-án a hatályos halgazdálkodási tervvel összhangban megérkeztek a tó első új „lakói”, összesen 468 kg 4-5 kg közötti extra ponty. A projektzáró látvány-haltelepítésen részt vett V. Németh Zsolt az Energiaügyi Minisztérium víziközmű-ágazatért felelős államtitkára, a magyar életmód és nemzeti értékeink védelméért felelős miniszterelnöki biztos, országgyűlési képviselő és Dománé Tóth Erika Döröske polgármestere is.  

V. Németh Zsolt államtitkár elmondta: „Öröm látni, hogy bizonytalan évtizedek után a Döröskei tó ügye révbe ér. Öt évvel ezelőtt jelentős fordulatként osztrák magántulajdonból magyar köztulajdonba került a tó, elhárítva annak veszélyét, hogy a csodálatos létesítményt kevesek kisajátítsák. A beruházást követően a vízjogi üzemeltetési engedély megszerzésével egy új időszak veszi kezdetét. Meggyőződésem, hogy a MOHOSZ jó gazdája lesz a tónak és tőle a tó környezetének további rendezését, fejlesztését várjuk, melyhez a magam részéről minden támogatást megadok.” Dománé Tóth Erika polgármester nyilatkozta, hogy az Önkormányzat, a falu lakossága és az üdülőtulajdonosok örülnek a tóval kapcsolatos pozitív változásoknak. A tó rehabilitációja a közjót szolgálja: hozzájárul a turizmus fejlődéséhez és a szabadidő hasznos eltöltéséhez, megállítja az ingatlanok elértéktelenedését. Az önkormányzat partnerként várja a további előrelépési lehetőségeket. 

A haltelepítésen a MOHOSZ alelnöke, Puskás Norbert kiemelte, hogy az elmúlt két évben elvégzett munkálatok és engedélyezési eljárások kevésbé voltak látványosak, de a tó jövőbeni komplex hasznosítása szempontjából olyan alapvető feltételek kerültek megteremtésre, amelyre évtizedek óta nem került sor. A MOHOSZ, mint halgazdálkodásra jogosult a Döröskei-tavat kezdésre a rendelkezésre álló partszakaszok használatával elsődlegesen C&R (fog meg és engedd vissza) sporthorgász tóként kívánja hasznosítani a következő évben, hogy a vízterület újra bekerüljön a horgászturisztikai körforgásba. Tervek között szerepel a tó melletti leromlott állapotú strand és turisztikai célú épületek megújítása. 

A MOHOSZ jelenleg gőzerőkkel dolgozik a „Nemzeti Horgászturisztikai Stratégia 2030” megalkotásán és annak kormányzati jóváhagyásán. Ezen horgászturisztikai források lehetőséget teremthetnek többek között arra is, hogy a Döröskei-tó teljes körű vízparti jóléti infrastruktúrája megújuljon, ennek érdekében a MOHOSZ kiemelten számít minden stratégiai partnerének támogatására.

További információ kérhető: 

Puskás Norbert – MOHOSZ alelnök 

Mobil: +36/70-33-99-707

doroske 1 1

doroske 1 4

doroske 1 5