CSÓNAKÁZÓ-TAVI HORGÁSZREND Érvényes: 2022. január 1-től a 2022. horgászévre a Nagykanizsai Csónakázó-tóra (víztérkód: 20-034-1-5)

 

Kedves Horgásztárs!

Üdvözöljük a Nagykanizsai Csónakázó-tavon. A Nagykanizsa mellett fekvő Csónakázó-tavat 2021-től hasznosító MOHOSZ helyi horgászrendje egységes formában kerül kiadásra mint a területi jegyek elidegeníthetetlen melléklete. A MOHOSZ keretein belül a 2022. évben is folytatódnak az ügyviteli reformok és az egyéb fejlesztések, így sok újdonsággal találkozhatunk majd. A halállomány védelme, őrzése és gyarapítása, a vízi és vízparti környezet megóvása, fenntartása közös érdekünk, ezért a jövőben is számítunk segítő magatartásukra. Tisztségviselőink és munkatársaink nevében is jó egészséget, sok szabadidőt és szép horgászélményeket kívánunk az újabb szezonra!

MOHOSZ OHSZK munkatársai, helyi Konzultációs Fórum tagjai

A vízterületen való horgászati tevékenység folytatásához éves, 72 órás és napi területi jegy váltására van lehetőség. 

Területi jegyet váltani csak a horgász regisztráció elvégzésével, Magyar Horgászkártya (kivéve gyermek, külföldi és a turista állami jeggyel rendelkező horgászok) és érvényes állami horgászjegy és fogási napló vagy turista állami horgászjegy birtokában lehet, valamint a 2022. évi igazolt MOHOSZ szervezeti egyesületi tagsággal (az „emelt áras” jegytípus esetében nem a MOHOSZ szervezeti rendszerébe tartozó egyesületi tagsággal; a külföldi horgászok által kiváltható „külföldi” jegytípus esetében egyesületi tagság nem szükséges) rendelkező horgász számára adható ki és fényképes személyazonosító okmánnyal együtt érvényes. A Magyar Horgászkártya sikeres kézbesítéséig az igazolásul szolgáló nyilatkozat is elegendő. 

I. Általános szabályozási előírások

1. A horgász a horgászat megkezdése előtt köteles megismerni és a horgászat során betartani a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (Hhvtv.) és a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII.29.) VM rendelet (Vhr.) rendelkezéseit, a MOHOSZ által kiadott Országos Horgászrendet (OHR), valamint a jelen helyi horgászrend szabályait.

2. A HHR tételes jogszabályi hivatkozásokat nem tartalmaz, így horgászati szabályai - külön hivatkozás, vagy szigorító MOHOSZ szabályozás hiányában - a Hhvtv. és a Vhr. aktuális horgászati szabályaival együtt értelmezendőek. Jelen horgászrendben külön nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó hatályos jogszabályok és az OHR rendelkezéseit szükséges betartani

3. A horgászat megkezdésének és gyakorlásának alapvető feltételei közé tartozik az érvényes horgászokmányok, valamint egy arcképes személyazonosító igazolvány megléte és azok a horgászhelyen történő mindenkori biztosítása, ellenőrzéskor felmutatása. 

4. A területi jegyhez vásárolható kiegészítő jegyek kizárólag az adott területi jeggyel el nem érhető, előre meghatározott többletszolgáltatások, vagy többlet horgászati lehetőségek biztosítására adható ki. Ezen szolgáltatásokat a HHR vonatkozó részeinél tételesen is szerepeltetjük.

5. A MOHOSZ előírása alapján a horgász köteles a területi jegy elidegeníthetetlen mellékleteként a HHR-t is a horgászat során nyomtatott formában magánál tartani. Lehetőség szerint kérjük a területi jegy ellenőrzésre való bemutatását egy arra alkalmas készülék (tablet, okostelefon) képernyőjén is a horgászat teljes időtartama alatt biztosítani.

6. A horgász a horgászat kezdete előtt jogosult, egyben köteles a területi jegyen szereplő vízterület aktuális horgászati információinak megismerésére is. További információszolgáltatás a MOHOSZ honlapján (www.nyito.mohosz.hu), valamint a közösségi oldalain, a halőrháznál és a halőri tájékoztatás útján valósulhat meg. 

7. Amennyiben szabálytalanságot tapasztal, vagy a vízterülettel kapcsolatos bejelentést tenne, hívja a halőri telefonszámot: 06-30-273-9428, további elérhetőségek a HHR végén olvashatók.

II. A területhasználatra és környezetvédelemre vonatkozó előírások

8. A tározó zsilipjein, hosszgátjain, a táblával megjelölt kíméleti és egyéb területen, valamint a külön eseti hirdetményben meghatározott egyéb területeken, partszakaszokon horgászni, valamint horgászkészséggel tartózkodni tilos. 

9. A tározót megközelíteni és elhagyni a tározó nyugati oldalán a vasúti átjárón keresztül, keleti oldalán a közúton, vagy a gáton áthaladva a vasúti átjárón keresztül engedélyezett.

10. A tározó parkolóinak használata térítésmentes, őrzést nem tartalmaz. A jogosulatlan közlekedés, illetve parkolás pótdíjfizetési kötelezettséget von maga után. 

11. Az általános parti horgászatra engedélyezett szakaszokon - helyfoglalásra, foglalt helyre vonatkozó külön halgazdálkodási hasznosítói előírás hiányában - az érkezés sorrendjében bármely szabad hely elfoglalható. A külön nem kijelölt horgászhelyek közötti legkisebb előírt távolság - a szomszédokkal történő előzetes megegyezés hiányában - 5 méter. Foglalt hely horgász általi létesítése tilos. A parton elhelyezett készségek, felszerelések a horgászhely átmeneti foglalására sem használhatók. Jelzés esetén azokat a halőr köteles felelős őrzésre átvenni és az így szabaddá tett horgászhely az általános szabályok szerint elfoglalható. Csónak csak a halgazdálkodásra jogosult külön engedélyével használható.

12. Statikus horgászhely (külön MOHOSZ kijelölés hiányában a készségek tervezett helyétől számított minimum 2,5 méteres körzet) csak akkor foglalható el, ha előtte az ott lévő szemét eltakarítása megtörtént. Vízben állva horgászatot folytatni tilos.

13. A horgászhelyen, illetve a horgászat során a természet védelmének szabályai értelmében a horgászati tevékenységen túl tilos a helyi élővilág állapotának, minőségének bármilyen megváltoztatása, zavarása, a víz szennyezése és a szemetelés bármilyen változata. A természeti és az épített környezet megóvása, a tisztaság fenntartása a használók kötelessége, kártérítési felelősség vállalása mellett.

14. A horgászat közben keletkezett szemetet a horgászat befejezését követően minden horgász köteles haladéktalanul elszállítani. Szemetelésnek minősül a cigarettacsikk és a szotyola-maghéj, valamint a rágó eldobása is. 

15. Tüzet gyújtani csak az arra vonatkozó szabályok betartásával, illetve egyes helyeken csak az e célra kiépített helyeken lehetséges, ha tűzgyújtási tilalom nem került elrendelésre. Élő faanyag tűzrakásra nem gyűjthető. A tűzterekbe szemét nem helyezhető el, ott el sem égethető. Távozáskor biztosítani kell a tűz eloltását.

16. A horgász halpusztulás, víz- és környezetszennyezés észlelését köteles a halőr vagy a MOHOSZ felé azonnal bejelenteni. 

17. Kutya, vagy egyéb háziállat csak mások zavarása és veszélyeztetése nélkül tartózkodhat a horgásszal a területen, a keletkező hulladék szemétként történő kezelése mellett. A kutya fürdetése tilos.

18. A kiépített védművek nem bonthatók meg. 

19. Mások zavarása, a túlzott zajkeltés minden formája tilos. Nyilvánvaló alkoholos befolyásoltság vagy bódult állapot esetén a horgászat folytatása nem lehetséges. Ebben az esetben a hivatásos halőr jogosult hatósági intézkedés kezdeményezésére. 

20. A vízparton, horgászterületen elhelyezett berendezési tárgyak rendeltetésszerű használata, állagmegóvásának elősegítése a mindenkori használók kötelessége. A berendezési tárgyak és tisztaság megóvása a mindenkori használók kötelessége, kártérítési felelősség vállalása mellett.

III/A. Speciális horgászrendi előírások

21. A MOHOSZ személyi jogosultsági és tagsági-, valamint területi jegymátrix keretei között, a jogszabály által előírt kötelező adatok mellett valamennyi területi jegyen meghatározza az általános érvényességi időszakot (ide nem értve a horgászatra külön engedélyezett időszakokat), a fő horgászati jogcímet és személyi jogosultságot, valamint azt a vízterületet és víztérkódját, amelyre a területi jegy érvényessége vonatkozik.

22. A tározón kíméleti terület került kijelölésre, amely terület térképen való kijelölése a vízterület hirdetőtábláján látható. A kíméleti területen horgászni, vagy onnan etetni egész évben tilos.

23. A horgászati idő az adott napon az éves és a napi területi jeggyel rendelkező horgászok részére 06:00 és 20:00 közötti időintervallum. Az általános és összevont éves, általános és sportcélú napi területi jegyek érvényessége ezen időszakon belül értelmezendő, a két nappali időszak között az éves általános felnőtt és az éves általános ifjúsági jeggyel rendelkező horgászoknak a területi jegyhez kiegészítő jegyre van szükség. A 72 órás területi jeggyel rendelkező horgászok részére az éjszakai horgászat engedélyezett. A nappali horgászat a természeti és egyéb feltételek megléte esetén az év minden napján lehetséges.

24. Gyermek és ifjúsági horgász éjszaka, felnőtt horgász jelenléte nélkül nem horgászhat. 

25. A horgászat idejét tekintve aktív horgászatnak minősül, ha a horgász bármilyen szereléke a vízben van, azaz a bedobás legalább egy horgászkészséggel már megtörtént.

26. A tározón tilos a lékhorgászat és az etetőcsónak használata.

27. Horgászni a területi jegyen feltüntetett számú (2, vagy 1 db) horgászkészséggel és botonként 2, vagy 1 db horoggal (kivétel a gyárilag 3 horoggal ellátott pergető műcsali) engedélyezett, de készenlétben több felszerelt bot is tartható. 

28. A horgászkészségek mellett az egyesületi tagsággal rendelkező horgász alkalmilag 1 db, maximum 1 m2 felületű csalihalfogó emelőhálót is használhat, kizárólag a számára a horgászathoz szükséges, 15 cm-nél nem nagyobb - fogható - csalihalak gyűjtésére.

29. Valamennyi elvitelre kerülő, a naplóban névvel, illetve azonosító kódszámmal jelölt halfaj előírt adatainak feltüntetése kötelező. 

30. Általános elviteli tilalomként egész évben tilos elvinni: compó, széles kárász. Az amur faj egyedeit egész évben tilos elvinni, amely korlátozást a MOHOSZ mindaddig fenntartja amíg a hatóság nem engedélyezi a telepítését. 

31. Faj szerinti időszakos fogási tilalmak:

csuka

február 1 - március 31.

süllő, balin, sügér

március 1 - április 29.

ponty

nincs

harcsa (<100 cm)

május 2 - június 15.

32. A tavon a faj szerinti tilalmi időkre vonatkozó jogszabályi rendelkezésektől eltérni csak a megfelelő engedélyek birtokában lehet, pontyra vonatkozó tilalmi idő – amennyiben a hatóság engedélyt ad az eltörlésére – nincs. A ponty fajlagos tilalmi ideje előtt kérjük érdeklődjön a halőri telefonszámon.

33. A pergető horgászat március 1. és április 30. között tilos. A MOHOSZ az időjárási viszonyok (ívás feltételei) függvényében e tilalmat hirdetményben módosíthatja.

34. A hal méretét az orrcsúcstól a farokúszó tövéig, a test középvonalán és annak görbületét is követve kell megállapítani. A méréshez a horgász köteles megfelelő mérőszalagot tartani magánál.

35. Ha a horgászat helyén bármilyen okból sorozatosan el nem vihető hal akad horogra, akkor a módszeren vagy a helyen változtatni kell a halőr egyidejű értesítése mellett.

36. A III. kategória szerinti halaknál amennyiben az utolsó fogott hallal a horgász a napi súlyhatárt átlépi, az még megtartható.

37. Sportcélú területi jeggyel rendelkező horgász halat nem tarthat meg.

38. Elviteli méret- és mennyiségi korlátozások:Valamennyi területi jegy esetében egyaránt:

éves általános felnőtt, külföldi és emelt áras területi jegyek esetén

kategória

halfaj

elvihető méretek és mennyiségek

méret

napi

heti 

éves

I.

ponty

35 - 50 cm

 

 

3 db, fajonként    2 db

 

 

6 db, fajonként    4 db

 

 

30 db

II.

fogassüllő

40 - 70 cm

csuka

45 - 70 cm

harcsa

60 cm -

III.

keszegfélék*

∅ cm

 

5 kg

 

10 kg

 

50 kg 

egyéb**

 

éves általános felnőtt kedvezményezett és ifjúsági területi jegyek esetén

kategória

halfaj

elvihető méretek és mennyiségek

méret

napi

heti 

éves

I.

ponty

35 - 50 cm

 

 

 

2 db, fajonként    1 db

 

 

 

3 db, fajonként    2 db

 

 

 

15 db

II.

fogassüllő

40 - 70 cm

csuka

45 - 70 cm

harcsa

60 cm -

III.

keszegfélék*

∅ cm

 

3 kg

 

6 kg

 

30 kg 

egyéb**

 

72 órás általános felnőtt, külföldi és emelt áras területi jegyek esetén

kategória

halfaj

elvihető méretek és mennyiségek

méret

napi

összesen

I.

ponty

35 - 50 cm

 

 

3 db, fajonként     2 db

 

 

6 db, fajonként     4 db

II.

fogassüllő

40 - 70 cm

csuka

45 - 70 cm

harcsa

60 cm -

III.

keszegfélék*

∅ cm

 

5 kg

 

10 kg

egyéb**

Valamennyi területi jegy esetében egyaránt:

Keszegfélék: dévérkeszeg, karikakeszeg, vörösszárnyú keszeg, bodorka, küsz  ** Egyéb: törpeharcsa, a fekete törpeharcsa, a naphal és az ezüstkárász

72 órás általános felnőtt kedvezményezett, ifjúsági és turista területi jegyek esetén

kategória

halfaj

elvihető méretek és mennyiségek

méret

napi

összesen

I.

ponty

35 - 50 cm

 

 

2 db, fajonként     1 db

 

 

3 db, fajonként     2 db

II.

fogassüllő

40 - 70 cm

csuka

45 - 70 cm

harcsa

60 cm -

III.

keszegfélék*

∅ cm

 

3 kg

 

6 kg

 

egyéb**

 

napi általános felnőtt, külföldi és emelt áras területi jegyek esetén

kategória

halfaj

elvihető méretek és mennyiségek

méret

napi

I.

ponty

35 - 50 cm

 

 

 

3 db, fajonként 2 db

II.

fogassüllő

40 - 70 cm

csuka

45 - 70 cm

harcsa

60 cm -

III.

keszegfélék*

∅ cm

5 kg

 

egyéb**

 

napi általános felnőtt kedvezményezett, ifjúsági és turista területi jegyek esetén

kategória

halfaj

elvihető méretek és mennyiségek

méret

napi

I.

ponty

35 - 50 cm

 

 

2 db, fajonként 1 db

II.

fogassüllő

40 - 70 cm

csuka

45 - 70 cm

harcsa

60 cm -

III.

keszegfélék*

∅ cm

3 kg

 

egyéb**

Valamennyi területi jegy esetében egyaránt:

* Keszegfélék: dévérkeszeg, karikakeszeg, vörösszárnyú keszeg, bodorka, küsz  ** Egyéb: törpeharcsa, a fekete törpeharcsa, a naphal és az ezüstkárász

III/B. A horgászversenyekre, rendezvényekre vonatkozó előírások

39. Kiemelt események azon horgászversenyek, melyek időtartama alatt a horgászat helye, ideje, módja, vagy egyéb feltétele a HHR szabályaitól eltérően korlátozásra kerül. Ezen korlátozások érinthetik a vízterület bizonyos részét, vagy az egész vízterületet. A versenyek időpontját a MOHOSZ honlapján és közösségi oldalán bejelenti. 

40. A meghirdetett horgászversenyek részére biztosított területeken a hasznosító által megjelölt személyek részére engedélyezett a horgászat. A vízterületeken magánkezdeményezésű versenyek szervezése csak előzetes bejelentés alapján, írásos megállapodás megkötésével történhet.

IV. Az összevont területi jegyekre vonatkozó előírások

41. Az éves általános országos felnőtt, az éves általános országos felnőtt kedvezményezett, az éves sportcélú országos felnőtt, az éves sportcélú országos kedvezményezett, az éves általános országos gyermek területi jegyek érvényessége a Nagykanizsai Csónakázó-tavi vízterületre is kiterjed azzal, hogy a Csónakázó-tó HHR szabályai kötelező érvényűek. 

42. Az éves általános országos felnőtt területi jegyek esetében a Hhvtv. és a Vhr. alapján tilalmi időszakkal és napi kifogható darabszámmal is védett halból összesen 50 db, de halgazdálkodási vízterületenként maximum 25 db, az egyéb kifogható halakból 50 kg, de halgazdálkodási vízterületenként maximum 30 kg fogható ki, az adott vízterületre vonatkozó HHR korlátozások figyelembevételével, valamint egy időben 2 horgászkészség, botonként maximum 2 horoggal (ide nem értve a pergető műcsalit) használható. A napi és heti kifogható halmennyiség azonos az éves általános felnőtt, külföldi és emelt áras területi jegyben foglaltakkal.

43. Az éves sportcélú országos felnőtt, az éves sportcélú országos kedvezményezett területi jegyek esetében halelvitel nem lehetséges, valamint 1 horgászkészség, botonként 1 horoggal (ide nem értve a pergető műcsalit) használható. 

44. Az éves általános országos kedvezményezett területi jegyek esetében a Hhvtv. és a Vhr. alapján tilalmi időszakkal és napi kifogható darabszámmal is védett halból összesen 30 db, de halgazdálkodási vízterületenként maximum 15 db, az egyéb kifogható halakból 30 kg, de halgazdálkodási vízterületenként maximum 20 kg fogható ki az adott vízterületre vonatkozó HHR korlátozások figyelembevételével, valamint 1 horgászkészség, botonként 1 horoggal (ide nem értve a pergető műcsalit) használható. A napi és heti kifogható halmennyiség azonos az éves általános felnőtt kedvezményezett és ifjúsági területi jegyben foglaltakkal. 

45. Az éves általános országos gyermek területi jegyek esetében a Hhvtv. és a Vhr. alapján tilalmi időszakkal és napi kifogható darabszámmal is védett halból összesen 5 db, de halgazdálkodási vízterületenként maximum 3 db, az egyéb kifogható halakból 20 kg, de halgazdálkodási vízterületenként maximum 10 kg fogható ki az adott vízterületre vonatkozó HHR korlátozások figyelembevételével, valamint 1 horgászkészség, botonként 1 horoggal (ide nem értve a pergető műcsalit) használható. A napi kifogható darabszámmal is védett halból naponta 1 db, hetente 2 db (fajonként 1 db), egyéb kifogható halakból naponta 2 kg, hetente 4 kg fogható ki.

46. Az éves sportcélú országos felnőtt, az éves sportcélú országos kedvezményezett területi jegyek esetében halelvitel nem lehetséges, valamint 1 horgászkészség, botonként 1 horoggal (ide nem értve a pergető műcsalit) használható. 

V. Halvédelmi előírások

47. A gyári műcsalik esetében rögzítési pontok szerinti horogszámának növelése, egy horog alá újabb horog rögzítése, a külső akadás elősegítése céljából történő átalakítása tilos.

48. Háromágú horog - a gyári műcsalik és a 15 cm-nél nagyobb csalihallal végzett harcsázás kivételével - nem használható.

49. A vágóhorog és a kapcsos halkiemelő használata tilos.

50. Drótszák, nagy szembőségű műanyag tartószák hal tartására nem használható. Pányvára (kantárra) csak ragadozó hal fűzhető fel, halanként 1 db szájbilincs alkalmazásával. A legfeljebb 2 nap alatt megtartható napi darabszám és mennyiségi korlátozásnak megfelelő fogott halat legfeljebb 48 órán át tárolhatja abban az esetben, ha maga is a helyszínen tartózkodik.

51. A horgászhelyen a horgászat végéig gondoskodni kell a megtartani kívánt hal kíméletes tárolásáról és élve tartásáról. Egy haltartó szákban vagy pontyzsákban csak egy horgász zsákmánya tárolható.

52. A horgászat során a bevetett horgászkészségeket őrizetlenül hagyni, vagy azok felügyeletét másra bízni tilos. Őrzöttnek, illetve felügyeltnek minősül a horgászkészség, ha a horgász 50 méteres körzetében tartózkodik, a vizuális kapásjelző esetén haladéktalanul, hangjelzéses kapásjelző esetében az észleléstől számított legrövidebb időn belül bevághat, illetve megkezdheti a hal fárasztását. A horgász a készségét a horgászhely átmeneti elhagyásakor minden esetben köteles kivenni.

53. A kifogott hal tetszőleges megjelölése, csonkítása tilos.

54. A halgazdálkodási vízterületen a hal annak jogszerű kifogásával kerül a horgász birtokába, halgazdálkodási hasznosító a hal elviteléért ellenértéket nem állapíthat meg. A szabályosan kifogott és így megtartott halak cseréje, illetve ezek horgászati tevékenység folytatása során (zárt vizeken a horgászhelyen, a vízparton) történő átadása és ajándékozása, valamint a kifogott hal értékesítése tilos. Cserén azt kell érteni, amikor a hal már szákba (ragadozó esetén szájbilincsre) került és azt a horgász a horgászhelyén a később kifogott halra kívánná átcserélni. Átadáson ingyenes halátadás értendő egy másik, szintén horgászati jogosultsággal rendelkező horgászatot folytató személy részére. Ajándékozáson egy horgászati jogosultsággal nem rendelkező személy részére történő átadás értendő. Értékesítésen a hal ellenérték fejében történő átadása értendő, az átvevő személyétől függetlenül.

VI. Horgászetikai előírások

55. A horgász egyéni felelőssége a választott célhalaknak megfelelő, halkíméletet is biztosító horgászeszközök és horgászfelszerelések alkalmazása, a horgászat teljes időtartama során a horgászatra alkalmas fizikai állapot fenntartása.

56. Terítékfotók csak kivételes esetekben, horgászversenyek mérlegelésekor és szakcikkek illusztrációjaként készíthetők.

57. A visszaengedéskor a halat csak akkor szabad elengedni, ha az már az egyensúlyi helyzetét önerőből fenn tudja tartani, valamint mozgása (szabadulási reflex) beindult. A visszaengedés során a kíméletes bánásmód végett a horgász a vízben tartózkodhat. 

VII. A kiemelt szabályszegési cselekmények és irányadó szankcióik

58. A horgász a területi jegy jogosultjaként a horgászat megkezdésével tudomásul veszi, hogy köteles a halőri intézkedések betartására, az ellenőrzés során az együttműködésre; róla - külön jogszabályi feltételek fennállása esetén - a hivatásos halőr kép-, video-, hangfelvételt készíthet; jogosulatlan horgászattal, halászattal kapcsolatos bűncselekmény, a területi jegy hatálya alá tartozó vízterületeken elkövetett szabálysértés kapcsán kiszabott jogerős halgazdálkodási hatósági bírság, vagy eltiltás esetén, továbbá a helyi horgászrendben meghatározott, bizonyított szabályszegési esetekben a területi jegye visszavonásra kerülhet, illetve a területi jegy váltásától maximum 5 évre eltiltható.

59. A horgász a területi jegy kiváltásával, valamint a horgászat megkezdésével elismeri a horgászatra vonatkozó általános és helyi szabályok ismeretét és jogi-, erkölcsi-, valamint anyagi felelőssége teljes tudatában vállalja azok maradéktalan betartását.

60. A MOHOSZ igazolvánnyal és szolgálati jelvénnyel ellátott halőrei a halgazdálkodási és rendészeti jogszabályok alapján jogosultak a horgász okmányainak, zsákmányának, indokolt esetben felszerelési tárgyainak, csomagjainak és gépkocsijának ellenőrzésére, valamint visszatartására. Ellenőrzési szempontból a védterületen belül tartózkodó vendégek, kísérők is horgásznak minősülnek. A vízterületen ellenőrzésre jogosult még az Állami Halőri Szolgálat a halgazdálkodási hatóság munkatársa és a Rendőrség szolgálatban lévő, intézkedésre jogosult tagja. A hivatásos halőröket rendészeti szolgálati feladatot ellátó személyként fokozott jogi védelem illeti meg, intézkedéseik kötelező érvényűek.

61. A MOHOSZ a helyi sajátosságok alapján jogosult visszavonásokat és azokhoz eltiltási mértékeket is meghatározni azzal, hogy az OHR-ben tételesen szabályozott cselekmények eltiltási mértékétől nem térhet el, illetve további cselekmények esetén az eltiltás mértéke az öt évet nem haladhatja meg.

62. A területi jegy visszavonását és a vásárlástól való eltiltást megalapozó kiemelt cselekmények és az eltiltás mértéke:

 

Horgászattal, halászattal kapcsolatos bűncselekmény (pl. nagy értékű lopás, orvhalászat, állatkínzás) elkövetése

5 év

Halőri intézkedés végrehajtásának megtagadása, akadályozása

 

3 év

Felső méretkorlátozás feletti hal élő állapotban történő elszállítása vagy annak kísérlete

Eltiltás alatt álló személy jogosulatlan horgászata

 az eltiltás idejének a duplája

Felső méretkorlátozás megsértése 

 

3 év

Darabszám korlátozás megsértése

Halgazdálkodási hatóság által megállapított szabálysértés a külön nem nevesített cselekmények esetében

 

az eltiltás ideje

Hal jelölése, csonkítása

 

 

 

1 év

A fogási napló vezetési szabályainak megsértése (beírt adatok meghamisítása, változtatása, hal beírásának elmulasztása)

Tilalmi idővel védett, vagy jogszabály által védettnek nyilvánított, illetve nem fogható hal megtartása

Alsó méretkorlátozás megsértése

Méretkorlátozással védett hal élő állapotban történő elszállítása vagy annak kísérlete

Egyéb, helyi horgászrend horgászati szabályait érintő szabálysértés

6 hónap

63. A Hhvtv., valamint a Vhr. előírásainak megsértése esetén a területi jegy visszavonásra kerül és az elkövető a halgazdálkodási hatóságnál, egyéb szabálysértés, vagy bűncselekmény elkövetése esetén a rendőrségnél feljelentésre kerül.

64. A feljelentés, a halgazdálkodási hasznosítói visszavonás és az eltiltás nem helyettesíti, de minden esetben nem is követeli meg a horgászegyesületi fegyelmi szabályzatokban meghatározott eljárásokat, jogkövetkezményeket.

VIII. Záró rendelkezések

65. Az itt nem szabályozott egyéb kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a horgászatra, a halgazdálkodásra, a hal védelmére, a környezet- és természetvédelemre, valamint a rendészeti tevékenységre vonatkozó jogszabályok és a további MOHOSZ szabályozások, előírások és rendelkezések az irányadók.

Budapest, 2021. december 21.

Köszönjük a figyelmet!

Magyar Országos Horgász Szövetség

Halőri telefonszám: +36 30 273 9428