VELENCEI-TAVI HORGÁSZREND Víztérkód: 07-010

Érvényes:  2022. január 1-től a 2022. horgászévre

Kedves Horgásztárs!

Üdvözöljük a Velencei-tavon a halgazdálkodásra jogosult, a Magyar Országos Horgász Szövetség nevében.  

A tó halállományának fejlesztése és védelme számunkra kiemelten fontos, ezért a Velencei-tavon horgászóknak a hatályos vonatkozó jogszabályok mellett a Velencei-tavi Horgászrend előírásait is meg kell ismerniük és be kell tartaniuk, mivel az sportszerű halfogást, a kifogott hallal való kíméletes bánásmódot, továbbá a szabadidő kulturált eltöltését is hivatott elősegíteni. Megjegyezni kívánjuk, hogy a szabályok ismeretének hiánya nem mentesít a jogkövetkezmények alól. 

A tó halállományának védelme, megőrzése és gyarapítása, a vízi és vízparti környezet megóvása, fenntartása közös érdekünk, ezért számítunk segítő magatartására. 

Az esetlegesen észlelt szabálytalanságokkal, környezeti problémákkal kapcsolatos bejelentését megteheti a következő halőri bejelentő telefonszámon: 06-30-501-0412, illetve a MOHOSZ Velencei-tavi Kirendeltségéhez (2484 Agárd, Chernel I. u. 5309/8. hrsz.) is fordulhat (tel: 06-22-700-012; e-mail: velencei-to [KUKAC] mohosz [PONT] hu; postacím: 2484 Gárdony-Agárd, Pf. 16; Facebook: MOHOSZ Velencei-tó).

Tisztségviselőink és munkatársaink nevében is újra vírusmentes mindennapokat, ehhez jó egészséget, sok szabadidőt és szép horgászélményeket kívánunk az újabb szezonra!

I. Általános szabályozási előírások 

1. Személyi feltételek: A területi jegy csak érvényes állami horgászjegy és fogási naplóval (turista területi jegy esetén érvényes turista állami horgászjeggyel) érvényes horgász regisztrációval, valamint igazolt MOHOSZ szervezeti egyesületi tagsággal (az „emeltáras” jegytípus esetében nem a MOHOSZ szervezeti rendszerébe tartozó egyesületi tagsággal; a gyermek, valamint a külföldi horgászok által kiváltható „külföldi” jegytípus esetében egyesületi tagság nem szükséges) és Magyar Horgászkártyával (kivéve a gyermek, külföldi és a turista állami jeggyel rendelkező horgászok) rendelkező horgász számára adható ki. Csak arcképes személyazonosító okmánnyal együtt érvényes!

2. A területi jegy tulajdonosa a horgászati tevékenységének megkezdésével elismeri, hogy a horgászat megkezdése előtt a horgászatra vonatkozó jogszabályokat, valamint az adott vízterületre vonatkozó helyi horgászrendet, benne a területhasználatra, tevékenységre vonatkozó egyéb előírásokat megismerte és azok előírásait maradéktalanul betartja; továbbá tudomásul veszi, hogy a jegy nem átruházható és annak birtokában is csak azokon a vízterületeken jogosult horgászni, ahol nem áll eltiltás vagy korlátozás hatálya alatt. 

3. A területi jegy megváltásával tulajdonosa tudomásul veszi, hogy róla szabályszegés gyanúja esetén a halőrzési és halvédelmi feladatok ellátása közben a jogosult által fénykép, mozgókép és hangfelvétel készülhet. Az ellenőrzés során készült felvételeket a törvényi előírásoknak megfelelően kezeljük.

4. A tó horgászfogásairól szóló rendszeres hírközlés érdekében a halőr a horgászfogásról fényképet készíthet, melynek során a horgász köteles együttműködni.

5. Az elektronikus területi jegyet kinyomtatás nélkül egy arra alkalmas készülék (pl. tablet, okostelefon) képernyőjén vagy A/4-es papírra olvasható méretben és minőségben kinyomtatva kell ellenőrzésre bemutatni az ellenőrzésre jogosult személynek, halőrnek.

6. A horgász köteles a horgászat megkezdése előtt megismerni és a horgászat során betartani a 2013. évi CII. törvény, a 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet, valamint az Országos Horgászrend (OHR) és a Velencei-tavi Horgászrend hatályos rendelkezéseit. Jelen horgászrendben külön nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó hatályos jogszabályok és az OHR rendelkezései az irányadók.

7. A fenti jogszabályok megsértése szabálysértési feljelentést von maga után, melynek során az állami horgászjegy visszatartásra, a területi jegy visszavonásra kerül. Utóbbi okmány az OHR és a helyi horgászrend szabályainak megsértése esetén is visszavonásra kerülhet! Bűncselekmény elkövetésének gyanúja esetén (nagy értékű lopás, orvhalászat, állatkínzás) rendőrségi feljelentésre is sor kerül.

8. A horgász köteles a fogási naplót – amely magánokiratnak minősül – a vonatkozó jogszabálynak megfelelően, a naplóban részletesen feltüntetett szabályok szerint vezetni. A naplóba rögzített adattartalom megváltoztatásának gyanúja esetén a fogási napló átadásra kerül a rendőrség részére.

II. Speciális horgászrendi előírások

9. A Velencei-tavi területi jegy a Velencei-tó területén – partról és csónakból egyaránt – jogosít horgászatra, kivéve a tó nyugati részén található természetvédelmi területet, ahol tartózkodni, így csónakkal közlekedni és horgászni is egész évben TILOS. 

10. A kijelölt (táblával is jelzett) kíméleti területeken a ponty fajlagos tilalmi időszakában horgászni, illetve az ívó halállományt bármilyen módon zavarni (a jogszabály által meghatározott tilalmi időszakon kívül is) tilos. 

A kíméleti területek GPS koordinátái (WGS’84 fok/perc, EOV):

Dinnyési kíméleti terület: 

kezdete: N47° 10.870’ E18° 33.540’, EOV 612977, 204233

vége:   N47° 10.655’ E18° 32.799’, EOV 612039, 203841

Sukorói kíméleti terület:

kezdete: N47° 13.164’ E18° 35.699’, EOV 615729, 208467

vége:   N47° 13.008’ E18° 35.563’, EOV 615556, 208179

Pákozdi kíméleti terület:

kezdete: N47° 12.783’ E18° 34.548’, EOV 614272, 207770 

közepe:  N47° 12.932’ E18° 34.441’, EOV 614139, 208047

vége:     N47° 12.942’ E18° 34.023’, EOV 613611, 208068

11. A halgazdálkodásra jogosult elrendelhet a halállomány védelme érdekében vagy rendezvények (pl. horgászverseny) alkalmával a tó egyes területeire vonatkozó ideiglenes horgászati tilalmat vagy területi korlátozásokat (pl. ívó- és vermelő halak védelme esetében, vagy egyes haltelepítéseket követően). Az eseti jelleggel évközben elrendelt tilalmak, valamint horgászattal, haltelepítésekkel kapcsolatos egyéb információk a MOHOSZ honlapján, a HORINFO rendszeren keresztül és a tó Facebook oldalán kerülnek kihirdetésre. 

12. December, január és február hónapokban az éjszakai horgászat TILOS, ezen időszakban a tavon partról 06 órától 22 óráig, csónakból pedig a Budapesten érvényes naptári napkeltét megelőző félórától a napnyugtát követő félóráig szabad horgászni, illetve horgászfelszereléssel a tavon tartózkodni.

13. A statikus (parti) horgászhely, valamint a horgászcsónak (csónak esetében a partról is jól látható), folyamatos megvilágítása az éjszakai horgászat teljes időtartama alatt kötelező, mely alól kivételt képeznek a közvilágítással érintett parti horgászhelyek.

14. A vermelő halak védelme érdekében december, január és február hónapban csónakos horgászat során kizárólag a – tilalmi idővel nem védett – ragadozó halat szabad megtartani, kivéve a harcsát.

15. A ragadozó halfajok védelmében, azok főbb ívási időszakában március 1. és április 30. között TILOS mindenféle műcsalis horgászat, továbbá ragadozó halra horgászni kizárólag 15 cm-nél nagyobb testhosszúságú élő csalihallal szabad.

16. Megengedett horgászkészségek:

 • állami horgászjeggyel rendelkező felnőtt horgász egyidejűleg 2 bottal, botonként 2 horoggal,
 • turista állami horgászjeggyel, kedvezményezett jeggyel, valamint az ifjúsági jeggyel rendelkező horgász 1 bottal, botonként 2 horoggal,
 • gyermek horgász 1 bottal, azon 1 horoggal horgászhat.

17. Az adott horogszámtól felfelé eltérni kizárólag a gyári szerelésű műcsali esetében szabad.

18. A horgászkészségek mellett az egyesületi tagsággal rendelkező horgász 1 db, maximum 1 m2 felületű csalihalfogó emelőháló használható a legfeljebb 15 cm testhosszúságú, fogható halfajok egyedeinek gyűjtésére, kizárólag a horgászathoz szükséges mennyiségben.

19. Éves területi jeggyel a darabszám-korlátozással védett halfajokból összesen kifogható:

 • felnőtt: 50 db (ebből maximum 25 db fogassüllő)
 • kedvezményezett, 1 botos (65 év feletti, igazoltan fogyatékkal élő, ifjúsági horgász): 30 db (ebből maximum 15 db fogassüllő)
 • gyermekjeggyel: 5 db (ebből maximum 1 db fogassüllő)
 • 150 cm vagy 20 kg feletti harcsából évente legfeljebb 5 db tartható meg. Az ilyen méretű megtartani kívánt harcsát kötelező azonnal bejelenteni a fenti halőri bejelentő telefonszámon.

A kifogható mennyiség elérését követően újabb éves területi jegy váltására nincs lehetőség.

20. Napi megtartható halmennyiségek:

 • Felnőtt területi jeggyel a darabszám-korlátozással védett halfajokból – beleértve az amurt is – naponta összesen 3 db tartható meg, egy-egy fajból azonban legfeljebb 2 db. A darabszám-korlátozással nem védett fajokból összesen 5 kg tartható meg naponta.
 • Ifjúsági és a kedvezményezett 1 botos területi jegytípusokkal, valamint turista területi jeggyel a darabszám-korlátozással védett halfajokból – beleértve az amurt is – naponta 2 db, egy-egy fajból legfeljebb 1 db, darabszám-korlátozással nem védett fajokból összesen 3 kg tartható meg naponta.
 • Gyermek területi jeggyel naponta 1 db darabszám-korlátozással védett halfaj – beleértve az amurt is – és 2 kg darabszám-korlátozással nem védett faj tartható meg.
 • 24 órás területi jeggyel összesen a Velencei-tavi Horgászrend által egy napra, 48 órás területi jeggyel a két napra és 72 órás területi jeggyel a három napra meghatározott darabszám tartható meg!

21. A 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 8. mellékletében foglaltaktól eltérően a széles kárász mellett a compó ugyancsak nem fogható halfajnak minősül a tavon, ezért megtartani TILOS!

22. Az orrcsúcstól a faroktőig mért 60 cm-nél nagyobb pontyot, 70 cm-nél nagyobb fogassüllőt és a 80 cm-nél nagyobb csukát megtartani TILOS!  Az ilyen halat a horgász a fogást (vagy az azonnali fotózást) követően haladéktalanul köteles kíméletesen visszaengedni.

23. Sleppelni csak egy, kézben tartott bottal szabad! Tilos minden olyan horgászmódszer alkalmazása, amelynek eredményeként a horog nem a hal szájába akad. Minden kívülről és nem a fejrészen akadt, illetve egyértelműen horog okozta külsérelmi nyommal rendelkező halat kötelező a vízbe visszahelyezni, azokat megtartani tilos. Műcsalis horgászat esetén a kívülről, fejrészen akadt hal sem tartható meg!

24. A behúzós, behordós horgászmódszer, illetve az etetőhajó szerelék behúzására való használata maximum 100 méteres távolságra megengedett. Behúzásnak, behordásnak minősül az a horgászmódszer, amelynek során a horgász a szereléket eszköz használatával (pl. csónak, etetőhajó, egyéb megengedett jármű), vagy dobás mellőzésével a vízben begyalogolva, beúszva juttatja el a horgászhelyre. Szintén behúzásnak minősül a vízben történő begyaloglással, majd dobással bejuttatott végszerelékkel való horgászat.

25. A strandokon, kijelölt fürdőhelyeken június 15. és augusztus 31. között a horgászat tilos, kivéve ott, ahol az üzemeltető a horgászati tevékenységhez hozzájárul.

26. A bevetett horgászbotokat őrizetlenül hagyni, illetve felügyeletüket másra bízni TILOS! 

27. A fogott halat a vízen, vízparton elajándékozni, másnak átadni, illetve részben vagy egészen feldolgozni TILOS!

III. Halvédelmi előírások

28. Ragadozóhal-horgászatnál az indokolatlanul hosszú ideig tartó nyeletés tilos.

29. A kifogott hal tetszőleges megjelölése, csonkítása tilos.

30. November 1. és február 28. közötti időszakban a vermelő halállományok védelme érdekében szonár (halradar) használata a halfogási tevékenységhez TILOS! Ebben az időszakban a Velencei-tavon tartózkodó vagy közlekedő vízi járművekben szonár és horgászeszköz egyidejűleg nem lehet.

31. Természetes eredetű csalival (pl. csalihal, halszelet, giliszta) történő horgászat esetén kizárólag egyágú horog használata engedélyezett! Ilyen horgászmódszernél a háromágú és kétágú horog használata a halak védelme érdekében TILOS! A gyári műcsalik rögzítési pontok szerinti horogszámának növelése, illetve egy horog alá újabb horog rögzítése, továbbá a külső akadás elősegítése céljából történő átalakítása tilos. A műcsalik esetében kizárólag a gyári szerelésű, közvetlenül a műcsalin található háromágú horog használata megengedett, de itt is törekedni kell a horgok egyágúra, vagy akár a szakáll nélkülire történő cseréjére. 

32. Hal tárolására drótszák használata tilos. 

33. A fogott hal vízből történő kiemeléséhez kapcsos halkiemelő (lip-grip) nem használható.

34. Országos és Velencei-tavi rekordlista: Az országos, valamint a tó helyi rekordlistájára való felkerülésről és a rekordfogások jutalmazásával kapcsolatosan a MOHOSZ honlapján tájékozódhat, továbbá a MOHOSZ Velencei-tavi Kirendeltségén és a halőröknél is érdeklődhet. 

35. Haljelölés: Jelölt halról a jelet csak akkor szabad levenni, ha az a fogható méretet eléri.  A levett jelet, a fogás helyét, idejét, a hal testhosszát, magasságát, tömegét, és a horgász nevét, lakcímét tartalmazó feljegyzést postán a MOHOSZ részére (1511 Budapest, Pf. 7) kell beküldeni vagy személyesen a MOHOSZ Velencei-tavi Kirendeltségén is le lehet adni. A beküldő ajándékot kap.

IV. A kiemelt szabályszegési cselekmények és irányadó szankcióik 

36. Kiemelt vagy ismétlődő szabályszegés esetén a szabályszegő horgász a területi jegy váltásától hosszabb időtartamra, legfeljebb 5 évre is eltiltható a szankciós szabályzatban foglaltak alapján.

37. A területi jegy visszavonását és a vásárlástól való eltiltást megalapozó kiemelt cselekmények és az eltiltás mértéke:

Halfogási tevékenységgel kapcsolatos bűncselekmény (pl. nagy értékű lopás, orvhalászat, gereblyézés, állatkínzás) elkövetése

3-5 év

Halőri intézkedés végrehajtásának megtagadása, akadályozása

Felső méretkorlátozás feletti élő hal elszállításavagy annak kísérlete

Eltiltás alatt álló személy jogosulatlan horgászata

1-5 év

Felső méretkorlátozás megsértése

Darabszám, illetve mennyiségi korlátozásmegsértése

Természetvédelmi területen, kíméleti területen való tartózkodás, illetve horgászat

Bármilyen horgászattal kapcsolatos adatszolgáltatásnál valótlan személy adat közlése, rögzítése, horgászokmány meghamisítása, azon a személyi adatok módosítása

Tilalmi időszakban tilalommal védett, természetvédelmi oltalom alatt álló, vagy nem fogható halfaj megtartása

1-3 év, de legalább a hatósági eltiltás ideje

Alsó méretkorlátozás megsértése

fogási napló vezetési szabályainak megsértése (beírt adatok változtatása, törlése, meghamisítása, megtartani kívánt hal beírásának elmulasztása)

Hal csonkítása, jelölése

Halgazdálkodási hatóság által megállapított szabálysértés az itt külön nem nevesített cselekmények esetében

A megengedettnél több készséggel való horgászat

3 hó – 3 év

Kifogott hal vízparton történő elajándékozása, másnak átadása, illetve részben vagy egészben történő feldolgozása esetén

Egyéb, az OHR vagy a helyi horgászrend keretében a halgazdálkodásra jogosult által meghatározott szabálysértés (pl. nem engedélyezett helyen, ill. időszakban történő horgászat, szonárhasználat, rekordhal bejelentés elmulasztása)

3 hó – 1 év

 

38. Egy horgászat alkalmával elkövetett több szabályszegés esetén a cselekményekre kiszabható eltiltások időtartama összeadódik.

39. Bármely cselekmény ismételt elkövetése esetén a következő alkalommal az eltiltás időtartama a duplájára emelkedik.

V. A területhasználatra és környezetvédelemre vonatkozó előírások

40. A horgászat alatt fogott halat a horgász csak maga mellett, saját szákjában elkülönítetten tárolhatja. A legfeljebb 2 napi darabszám és mennyiségi korlátozásnak megfelelő zsákmányt legfeljebb 48 órán át tárolhatja, ha maga is a helyszínen tartózkodik. 

41. A parti horgászhelyeket folyamatosan több napon keresztül elfoglalni legfeljebb 72 órán keresztül szabad. A 72 órát meghaladó területfoglaláshoz – a bejelentő telefonszámon tett előzetes bejelentkezés alapján – a halgazdálkodási hasznosító jóváhagyása szükséges a kempingek és magánterületek partszakaszai kivételével.

42. Evezőspálya előírásai: Az Evezőspályán a hajós edzések és versenyek időtartama alatt, valamint a bekerített pályaszakaszon tilos horgászni. A parti horgászat során figyelembe kell venni, hogy az első pálya bójarögzítő drótkötélzete a partvonaltól 27 méterre, a parttal párhuzamosan van kifeszítve. Csónakból horgászni a pálya területén a bójákkal kiépített vízszakaszon tilos, kivéve közvetlenül a nádasok belső fala mentén. November 1. és március 15. között – feltéve, ha a bójázás el lett távolítva – csónakból horgászni a pálya nyíltvízi szakaszán is lehet. A parti sávban a parkosított részekre behajtani tilos. Az agárdi versenypályán a kijelölt területet a vitorlásversenyek alkalmával szabadon kell hagyni, ott horgászni TILOS!

43. Vízi és vízparti közlekedési szabályok: Járművel a mólókra és a vízparttól számított 10 m-es sávban leállni, illetve parkolni tilos.  A vízpart közelében lévő utakon az ott érvényes közúti szabályoknak, a kikötők környékén pedig csak a kikötő rendjének megfelelően lehet parkolni. Hajókikötőben horgászni csak a vízi közlekedés zavartalanságának biztosításával szabad. A tavon a hatályos Hajózási Szabályzat előírásai szerinti felszereltségű és névtáblával és valós címmel vagy elérhetőséggel ellátott csónak használható. Csóna¬kok kizárólag a kikötőkben, a kijelölt csónaktároló helyeken tarthatók. 

44. Az elsőfokú viharjelzésre a csónakos horgász köteles a partot 500 méterre megközelíteni, a másodfokúnál a partra menni.

45. Környezetvédelmi előírások: tilos a szemetelés, a vízi és vízparti növényzet csonkítása, kiirtása. A partvédelmet szolgáló kövezés, védmű nem bontható meg, a kövek ideiglenesen sem hordhatók el.

46. A szemetes helyen horgászótól a területi jegy bevonásra kerül. A horgász köteles a keletkezett szemetet a horgászat befejezése után magával vinni, kivéve, ha a horgászhelynél található hulladéktároló, melybe lezárt zacskóban elhelyezhető a szemét. A tavon horgászállást (stéget) építeni tilos, ugyancsak tilos foglalt vagy jelölt helyet létesíteni. A bedobás helye bójával kizárólag csak a horgászat időtartamára jelölhető meg.

47. A horgász halpusztulás, víz- és környezetszennyezés észlelése esetén köteles annak tényét azonnal bejelenteni a halőr vagy a halgazdálkodási hasznosító részére.

48. A kiépített mozgáskorlátozott horgászhelyeken bárki horgászhat, de fogyatékkal élő személy érkezésekor át kell adni részére a horgászhelyet.

49. Mások zavarása, a túlzott zajkeltés minden formája tilos. Nyilvánvaló erős alkoholos befolyásoltság vagy bódult állapot esetén a horgászat folytatása nem lehetséges. Ebben az esetben a hivatásos halőr jogosult hatósági intézkedés kezdeményezésére.

VI. Az éves összevont országos területi jegyekre vonatkozó külön előírások

50. Az éves általános országos felnőtt, az éves általános országos felnőtt kedvezményezett, az éves sportcélú országos felnőtt, az éves sportcélú országos kedvezményezett, az éves általános országos gyermek területi jegyek érvényessége a Velencei-tóra is kiterjed azzal, hogy a Velencei-tavi Horgászrend szabályai kötelező érvényűek.

51. Az éves általános országos felnőtt területi jegyek esetében a Hhvtv. és a Vhr. alapján tilalmi időszakkal és napi kifogható darabszámmal is védett halból összesen 50 db, de halgazdálkodási vízterületenként maximum 25 db, az egyéb kifogható halakból 50 kg, de halgazdálkodási vízterületenként maximum 30 kg fogható ki az adott vízterületre vonatkozó HHR, HRK korlátozások figyelembevételével, valamint egy időben 2 horgászkészség, botonként maximum 2 horoggal (ide nem értve a pergető műcsalit) használható.

52. Az éves általános országos kedvezményezett területi jegyek esetében a Hhvtv. és a Vhr. alapján tilalmi időszakkal és napi kifogható darabszámmal is védett halból összesen 30 db, de halgazdálkodási vízterületenként maximum 15 db, az egyéb kifogható halakból 30 kg, de halgazdálkodási vízterületenként maximum 20 kg fogható ki az adott vízterületre vonatkozó HHR, HRK korlátozások figyelembevételével, valamint 1 horgászkészség, botonként 1 horoggal (ide nem értve a pergető műcsalit) használható.

53. Az éves általános országos gyermek területi jegyek esetében a Hhvtv. és a Vhr. alapján tilalmi időszakkal és napi kifogható darabszámmal is védett halból összesen 5 db, de halgazdálkodási vízterületenként maximum 3 db, az egyéb kifogható halakból 20 kg, de halgazdálkodási vízterületenként maximum 10 kg fogható ki az adott vízterületre vonatkozó HHR, HRK korlátozások figyelembevételével, valamint 1 horgászkészség, botonként 1 horoggal (ide nem értve a pergető műcsalit) használható.

54. Az éves sportcélú országos felnőtt, az éves sportcélú országos kedvezményezett területi jegyek esetében halelvitel nem lehetséges, valamint 1 horgászkészség, botonként 1 horoggal (ide nem értve a pergető műcsalit) használható. Ettől eltérően a pontyfogó országos bajnokságok nevezői 2 horgászkészséggel, botonként egy horoggal horgászhatnak.

VII. Horgászetikai előírások

55. Amennyiben egy horgászhelyen több alkalommal külső akadás fordul elő, vagy nem kifogható méretű, fajú hal akad horogra, akkor egy új, dobótávolságon kívüli horgászhelyet kell keresni.

56. A külső akadás megelőzése érdekében a műcsalis horgászat során, főként a téli vermelési időszakban kerülendő az ólomba öntött – különösen a nem behajtott hegyű vagy nem bokorugró – horog (jig fej) használata.

57. Harcsahorgászat esetén is kerülendő a vágóhorog használata.

VIII. Záró rendelkezések

58. A területi jegy kiadója, illetve a halgazdálkodási hasznosító horgászszervezet, mint jogi személy az általa kezelt területeken bekövetkezett balesetekért és károkért felelősséget nem vállal, egyben kártérítési kötelezettségét kizárja.

59. A horgászok a vízparton, horgászterületeken elhelyezett berendezési tárgyakat, horgászati- és vízilétesítményeket kizárólag a saját felelősségükre használhatják.

60. Az itt nem szabályozott egyéb kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a horgászatra, a halgazdálkodásra, a hal védelmére, a környezet- és természetvédelemre, valamint a rendészeti tevékenységre vonatkozó jogszabályok és MOHOSZ szabályozások, továbbá az egyesületi fegyelmi szabályzatok előírásai és rendelkezései az irányadók.

Agárd, 2021. december 22.

A HORGÁSZREND IDE KATTINTVA LETÖLTHETŐ!